Přejít k článku

Přejít na obsah

Můžete věřit v pozemský ráj?

Můžete věřit v pozemský ráj?

 Můžete věřit v pozemský ráj?

JEN málo lidí věří, že země bude někdy rájem. Mnozí se domnívají, že ani nebude existovat trvale. Brian Leigh Molyneaux ve své knize Tajemné kulty a rituály uvádí, že tato zeměkoule vznikla před mnoha miliony let díky ‚velké kosmické explozi‘. A panuje názor, že — pokud zemi nezničí sami lidé — země a celý vesmír možná nakonec ‚zkolabují zpět do ohnivé planoucí koule‘.

Anglický básník John Milton, který žil v 17. století, se na budoucnost země nedíval tak pesimisticky. Ve svém eposu Ztracený ráj napsal, že Bůh stvořil zemi, aby byla rajským domovem lidské rodiny. Tento původní ráj byl ztracen. Milton však věřil, že ráj bude obnoven — že výplatce v osobě Ježíše Krista jednoho dne přijde „na . . . odplatu věrných, kterým věčné blahoslavenství připraví buď v nebesích buď na zemi“. Milton s přesvědčením prohlásil: „Celá země jeden bude ráj.“

Ráj — v nebesích, nebo na zemi?

Mnozí zbožní lidé sdílejí Miltonův názor, že za hrůzy a utrpení, jež museli prožívat zde na zemi, nakonec obdrží jakési odškodnění. Ale kde je čeká tato odměna? Bude to „v nebesích“, nebo „na zemi“? Některé lidi ani nenapadne, že by to mohlo být na zemi. Říkají, že lidé se budou těšit „blahoslavenství“ neboli blaženosti teprve tehdy, až opustí tuto zemi a budou žít v nebi, v duchovní říši.

V knize Heaven—A History (Nebe — Dějiny) autoři C. McDannellová a B. Lang uvádějí, že teolog Irenaeus, který žil ve druhém století, věřil v život v obnoveném ráji, a to ne „v nějaké vzdálené nebeské říši, ale na zemi“. Tato kniha uvádí, že náboženští vůdcové, jako byl například Jan Kalvín a Martin Luther, sice doufali, že se dostanou do nebe, ale zároveň věřili, že „Bůh obnoví zemi“. Podobné názory zastávali i členové jiných náboženství. Jak také ukazují C. McDannellová a B. Lang, někteří Židé věřili, že veškeré lidské strádání bude v Božím ustanoveném čase „vymýceno a na zemi se bude žít uspokojujícím životem“. A v publikaci The Encyclopaedia of Middle Eastern Mythology and Religion čteme o starověké perské náboženské představě, že „neposkvrněný stav země bude obnoven a že lidé opět budou žít v míru“.

Co se stalo s nadějí na pozemský ráj? Má být naše existence na zemi jen přechodná? Má to snad být jen „krátká, často nešťastná epizoda“ na cestě k duchovní říši, jak se v prvním století domníval židovský filozof Filón? Nebo měl Bůh jiný záměr, když stvořil zemi a do jejího rajského prostředí postavil lidi? Mohou lidé získat pravé duchovní uspokojení a blaženost přímo zde na zemi? Co kdybychom prozkoumali, jak se k tomuto námětu vyjadřuje Bible? Možná, že dojdete k témuž závěru, k němuž již dospěly miliony lidí, totiž že chovat naději na obnovený pozemský ráj je opravdu rozumné.

[Obrázek na straně 3]

Básník John Milton věřil, že ráj bude opět získán

 [Podpisek obrázku na straně 2]

OBÁLKA: Země: U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C./NASA

[Podpisky obrázku na straně 3]

Zeměkoule: U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C./NASA; John Milton: Leslie’s