Přejít k článku

Přejít na obsah

Předtím a potom — Temná minulost, zářivá budoucnost

Předtím a potom — Temná minulost, zářivá budoucnost

 „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám“

Předtím a potom — Temná minulost, zářivá budoucnost

„SLOVO Boha je živé a vykonává moc a je ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč ... a je schopné rozeznávat myšlenky a úmysly srdce.“ (Hebrejcům 4:12) Těmito slovy popsal apoštol Pavel pronikavou sílu Božího poselství. To, že Boží slovo může zapůsobit na srdce, bylo obzvláště zřejmé v prvním století našeho letopočtu. Navzdory nezdravému vlivu tehdejší společnosti se lidem, kteří se stali křesťany, podařilo obléci novou osobnost. (Římanům 1:28, 29; Kolosanům 3:8–10)

Skutečnost, že Boží slovo zaznamenané v Bibli dokáže přeměňovat osobnost, je stejně patrná i dnes. Příkladem toho je Richard. Je to vysoký, silný muž, který býval vznětlivý a na sebemenší provokaci reagoval pěstmi. Celý jeho život byl poznamenán násilím. Richard dokonce vstoupil do boxerského klubu. Tvrdě trénoval a ve Vestfálsku v Německu získal mistrovský titul v těžké váze. Richard také hodně pil a často se zaplétal do rvaček. Při jedné z nich byl zabit člověk. Nechybělo mnoho, a Richard skončil ve vězení.

A jak vypadalo Richardovo manželství? Richard vzpomíná: „Před tím, než jsme s Heike začali studovat Bibli, každý z nás si žil sám pro sebe. Heike trávila spoustu času se svými kamarádkami a já jsem se věnoval svým koníčkům — hlavně boxu, surfování a potápění.“

Když Richard a Heike začali se svědky Jehovovými studovat Bibli, nedokázal si Richard představit, že by mohl svůj život přizpůsobit vysokým měřítkům Božího slova — takové změny mu připadaly neuskutečnitelné. Začal však lépe poznávat Jehovu Boha, a pocítil silnou touhu líbit se mu. Uvědomil si, že Bůh neschvaluje ty, kdo milují násilí, ani ty, kdo se násilným jednáním baví. Richard se dozvěděl, že „každého, kdo miluje násilí, [Jehovova] duše jistě nenávidí“. (Žalm 11:5)

Richarda i Heike také nadchla naděje na věčný život v pozemském ráji. Chtěli tam jednou společně žít. (Izajáš 65:21–23) Vybídka „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám“ na Richarda silně zapůsobila. (Jakub 4:8) Uvědomil si, jak cenné je dbát na inspirovanou radu: „Nezačínej závidět násilnému muži, ani si nevol žádnou z jeho cest. Kdo se odchyluje, je totiž Jehovovi něčím odporným, ale On se důvěrně stýká s přímými.“ (Přísloví 3:31, 32)

Richard měl silnou touhu změnit svůj způsob života, ale zjistil, že svými vlastními silami to nemůže dokázat. Uvědomil si, že se musí modlit o pomoc. Jednal proto v souladu s tím, co Ježíš řekl svým apoštolům: „Modlete se neustále, abyste neupadli do pokušení. Duch je ovšem dychtivý, ale tělo je slabé.“ (Matouš 26:41)

Jakmile se Richard dozvěděl, jak se Bůh dívá na násilí a výbuchy hněvu, bylo mu naprosto jasné, že box je nepřijatelným sportem. S Jehovovou pomocí, a díky povzbuzování od těch,  kdo s ním studovali Bibli, Richard skoncoval s násilným jednáním. Boxu nechal, přestal se rvát a rozhodl se, že se bude víc věnovat rodině. Dnes má mírnou povahu a je dozorcem v jednom sboru svědků Jehovových. Říká: „To, že jsem poznal pravdu z Bible, mi pomohlo, abych se zamyslel dříve, než něco udělám.“ Dodává: „Můj život a můj vztah s manželkou a dětmi je nyní postaven na zásadách lásky a úcty. Pravda dala naši rodinu dohromady.“

Nesprávně informovaní lidé někdy svědky Jehovovy obviňují, že rozbíjejí rodiny. Příklady lidí, jako je Richard, však taková tvrzení vyvracejí. Ve skutečnosti biblická pravda může rodinu upevnit a lidem s temnou minulostí může přinést zářivou budoucnost. (Jeremjáš 29:11)

[Praporek na straně 9]

„Naděje na pozemský ráj mě podnítila ke změně“

[Rámeček na straně 9]

Biblické zásady v praxi

Bible může mít na život lidí mocný vliv. Ukažme si několik biblických zásad, díky kterým se násilníci dokázali změnit:

„Kdo je pomalý k hněvu, je lepší než silný muž, a kdo ovládá svého ducha, než ten, kdo dobývá město.“ (Přísloví 16:32) Neovládaný hněv není známkou síly, ale slabosti.

„Pochopení člověka jistě zvolňuje jeho hněv.“ (Přísloví 19:11) Jestliže člověk určitou situaci chápe a rozumí jí, pomůže mu to vidět víc než jen vnější příčiny sporu a ovládnout svůj hněv.

‚Nedruž se s nikým, kdo je hněvivý, aby ses důvěrně neseznámil s jeho stezkami.‘ (Přísloví 22:24, 25) Křesťané se moudře vyhýbají společnosti lidí, kteří se snadno rozzuří.