Přejít k článku

Přejít na obsah

Předtím a potom — Jakou moc má Boží slovo

Předtím a potom — Jakou moc má Boží slovo

 „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám“

Předtím a potom — Jakou moc má Boží slovo

KDYBYSTE potkali Tonyho, když mu bylo kolem patnácti let, viděli byste drsného, agresivního kluka, který se často pohybuje v některých vykřičených čtvrtích australského města Sydney. K jeho kamarádům patřili členové gangů. Často se účastnili vloupání, bojů mezi gangy a pouličních přestřelek.

V devíti letech začal Tony kouřit. Když mu bylo čtrnáct, pravidelně užíval marihuanu a vedl nemravný život. V šestnácti už měl vypěstovaný návyk na heroin, což vedlo k tomu, že začal brát kokain, LSD a — jak sám říká — ‚vlastně všechno, čím se mohl dostat do rauše‘. Potom si kvůli prodeji drog vytvořil dealerské kontakty se dvěma pověstnými zločineckými syndikáty. Brzy byl Tony považován za jednoho z nejspolehlivějších dealerů drog na východním pobřeží Austrálie.

Tony potřeboval k uspokojení svého návyku na heroin a marihuanu 160 až 320 dolarů denně. Jeho rodinu to však stálo mnohem víc. Říká: „Manželce i mně se několikrát stalo, že na nás zločinci namířili brokovnici nebo nám vyhrožovali nožem, když hledali drogy a peníze, které jsme měli.“ Potom, co byl Tony potřetí ve vězení, začal přemýšlet, kam se vlastně jeho život ubírá.

Tony sice chodil do kostela, ale necítil se přitahován k Bohu, který údajně trestá hříšníky ve věčném pekelném ohni. Tonyho však navštívili dva svědkové Jehovovi, a od nich se ke svému překvapení dozvěděl, že Bůh takový není. Tony byl rád, že může svůj život dát do pořádku a získat Boží požehnání. Velmi ho zaujal výrok Ježíše Krista, který řekl: „U Boha je všechno možné.“ (Marek 10:27) A obzvlášť na něho zapůsobila povzbuzující slova: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8)

Nyní Tonyho čekal náročný úkol, totiž uvést svůj život do souladu s biblickými měřítky. Říká: „Začal jsem tím, že jsem přestal kouřit, což se mi předtím nikdy nepodařilo, i když jsem se o to mnohokrát pokoušel. Díky síle od Jehovy jsem se zbavil svého návyku na heroin a marihuanu, v jehož okovech jsem byl 15 let. Nikdy by mě ani nenapadlo, že s těmi návyky jednou skoncuji.“

Tony a jeho manželka se už nemusí bát, že Bůh věčně mučí lidi v pekle — tato nauka se v Bibli nenajde. S radostí naopak přijali naději na věčný život v pozemském ráji. (Žalm 37:10, 11; Přísloví 2:21) „Dát život do souladu s Božími měřítky mě stálo hodně času a námahy,“ přiznává Tony, „ale s Jehovovým požehnáním se mi to podařilo.“

 Ano, tento bývalý narkoman se stal křesťanem. On i jeho manželka dobrovolně vynakládají svůj čas a hmotné prostředky pro biblické vzdělávací dílo, jemuž věnovali už tisíce hodin. Svědomitě také vychovávají dvě bohabojné děti. K této dramatické změně došlo díky neodolatelné moci Božího slova, Bible. Opravdu je to tak, jak říká apoštol Pavel, že totiž „slovo Boha je živé a vykonává moc“. (Hebrejcům 4:12)

Ačkoli je mnoho takových povzbudivých příkladů, někteří lidé neoprávněně tvrdí, že biblické vzdělávací dílo svědků Jehovových ničí rodiny a u mladých lidí rozleptává zdravé hodnoty. Tonyho příklad rozhodně toto tvrzení vyvrací.

Stejně jako Tony, i mnoho jiných lidí poznalo, že smrtonosné návyky lze překonat. Jak? Vírou v Boha a spolehnutím na jeho Slovo, a také díky podpoře starostlivých a láskyplných křesťanských přátel. Na závěr Tony s radostí říká: „Vidím, jak zásady z Bible chrání mé děti. Biblické učení zachránilo mé manželství. A moji sousedé mají klidnější spaní, protože už pro ně nepředstavuji žádnou hrozbu.“

[Praporek na straně 9]

„Díky síle od Jehovy jsem se zbavil svého návyku na drogy, v jehož okovech jsem byl 15 let“

[Rámeček na straně 9]

Jak působí biblické zásady

Různé biblické zásady již pomohly mnoha narkomanům, aby se zbavili svého škodlivého návyku. Jde například o tyto zásady:

„Očisťme se od každé poskvrny těla a ducha a zdokonalujme svatost v Boží bázni.“ (2. Korinťanům 7:1) Braní drog odporuje Božímu zákonu.

„Bázeň před Jehovou je počátek moudrosti, a poznání Nejsvětějšího, to je porozumění.“ (Přísloví 9:10) Úcta k Jehovovi, založená na přesném poznání jeho samotného a jeho cest, pomohla již mnoha lidem oprostit se od vlivu drog.

„Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění. Všímej si ho na všech svých cestách, a sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3:5, 6) Zhoubných zvyků člověk může zanechat, jestliže upřímně důvěřuje v Jehovu a plně se na něho spoléhá.