Přejít k článku

Přejít na obsah

‚Bože, proč jen jsi to dopustil?‘

‚Bože, proč jen jsi to dopustil?‘

 ‚Bože, proč jen jsi to dopustil?‘

RICARDO si stále pamatuje na to, jak se svou manželkou Marií seděl v čekárně u lékaře. * Ani jeden z nich neměl tu odvahu podívat se na výsledky nejnovějšího vyšetření, které Maria podstoupila. Nakonec Ricardo obálku otevřel a oba přelétli pohledem lékařské termíny obsažené ve zprávě. Když zahlédli výraz „karcinom“, oba se rozplakali, protože věděli, co to znamená.

„Lékař byl velice laskavý,“ vzpomíná Ricardo, „ale bylo jasné, že si uvědomuje vážnost situace, protože nám stále říkal, že musíme důvěřovat v Boha.“

Než byla zahájena léčba ozařováním, lékař si u Marie povšiml mimovolných pohybů pravé nohy. Další vyšetření ukázala, že se rakovina rozšířila do mozku. Za pouhý týden bylo ozařování přerušeno. Maria upadla do kómatu a za dva měsíce zemřela. „Byl jsem rád, že se už netrápí,“ říká Ricardo, „ale chyběla mi natolik, že jsem si přál, aby skončil i můj život. Často jsem se s pláčem ptal Boha: ‚Proč jen jsi to dopustil?‘“

Tragédie vyvolávají mnoho otázek

Nespočet lidí po celém světě je na tom podobně jako Ricardo — musí se vyrovnávat s tvrdou realitou v podobě utrpení. Těmi, kdo trpí, jsou často nevinní lidé. Vždyť jen kolik lidí trpí strašlivým zármutkem při nelítostných ozbrojených konfliktech, které sužují lidstvo. A jakou bolest asi cítí nesčetné množství těch, kdo se stali obětí znásilnění, zneužívání dětí, domácího násilí a jiných projevů zla, kterého se člověk dopouští. Zdá se, že v průběhu celých lidských dějin si muži i ženy navzájem působili bezmezné křivdy a bolest. (Kazatel 4:1–3) A co úzkost lidí, které postihly přírodní katastrofy nebo kteří trpí citovými poruchami či duševními a tělesnými nemocemi? Není divu, že se mnozí lidé ptají: „Proč Bůh připouští takové utrpení?“

Ani lidé, kteří mají náboženské přesvědčení, se s utrpením nevyrovnávají snadno. I vy se možná ptáte, proč láskyplný, všemohoucí Bůh připouští, aby lidé trpěli. Jestliže máme mít vnitřní klid a dobrý vztah k Bohu, je nezbytně nutné najít na tyto znepokojující otázky uspokojivou a pravdivou odpověď. Takovou odpověď poskytuje Bible, jak uvidíme v následujícím článku.

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Jména byla změněna.

[Obrázky na straně 3]

Lékař nám stále říkal, že musíme důvěřovat v Boha