Přejít k článku

Přejít na obsah

Náboženské stavby — Potřebujeme je?

Náboženské stavby — Potřebujeme je?

 Náboženské stavby — Potřebujeme je?

Tisíce pestrobarevně oblečených poutníků z různých částí země, skupiny Indiánů, kteří za dunění bubnů předváděli údajně prehispánské tance, a věřící, kteří se po kolenou těžce prodírali davem ke svatyni — všichni tito lidé naplnili nádvoří před bazilikou a okolní ulice.

TAK byl v listu El Economista popsán dav, který v prosinci roku 2001 proudil k bazilice v Mexico City. Navštívilo ji tehdy asi tři miliony lidí, kteří tím dali najevo, že věří v Pannu Marii Guadalupskou. I jiné náboženské stavby, jako je například bazilika svatého Petra v Římě, jsou přitažlivé pro zástupy návštěvníků.

V srdci mnoha lidí, kteří touží uctívat Boha, zaujímají náboženské budovy mimořádné místo. „V kostele jsem mohla být blízko Bohu,“ říká Maria z Brazílie. „Bylo to svaté místo. Věřila jsem, že když chodím do kostela, moje duše se očišťuje, a že by bylo hříchem, kdybych každou neděli nešla na mši a ke zpovědi.“ Consuelo z Mexika vypráví: „Kostel ve mně vyvolával hluboké dojetí a velmi jsem si tohoto místa vážila. Cítila jsem se tam jako v nebi.“

Někteří lidé přisuzují kostelům velký význam, zatímco jiní vyjadřují pochybnosti, zda jsou taková místa pro uctívání vůbec zapotřebí. Peter Sibert, katolický kněz v Anglii, poukazuje na to, že návštěvnost kostelů je velice slabá. Říká: „[Lidé] si z náboženství vybírají jen to, co se jim líbí. Mezi staršími lidmi je katolíků dost, a víra je součástí jejich života — ale mladší lidé žádný závazek nepociťují.“ V londýnském listu Daily Telegraph ze 20. listopadu 1998 bylo uvedeno: „Od roku 1979 bylo v Anglii zavřeno asi 1 500 kostelů, a naproti tomu pouze  495 jich bylo otevřeno a 150 jich bylo přestavěno.“

V mnichovském listu Süddeutsche Zeitung vyšla v roce 1997 zpráva: „Kostely se přestavují na kina a obytné budovy. Věřící do kostela nechodí a místa, jež kdysi sloužila pro uctívání, mění svůj účel. ... K tomu, co se už stalo zvykem v Holandsku nebo v Anglii, dochází nyní i v Německu.“ Dále se v tomto listu uvádí: „V Německu bylo během několika posledních let prodáno třicet až čtyřicet kostelů, a to způsobem, který vzbudil veřejnou pozornost.“

Jsou náboženské stavby skutečně pro uctívání Boha nutné? Mají baziliky a bohatě vyzdobené kostely určitou předlohu v Písmu? Jaké typy budov měly nějakou spojitost s uctíváním pravého a živého Boha? A jak nám tyto informace pomohou zjistit, zda jsou nějaká místa pro uctívání Boha vůbec potřebná a co by se tam mělo konat?