Přejít k článku

Přejít na obsah

Sály Království jsou otevřeny pro každého

Sály Království jsou otevřeny pro každého

 Hlasatelé Království vyprávějí

Sály Království jsou otevřeny pro každého

KDYŽ Ježíš Kristus školil své učedníky pro veřejnou službu, vybídl je, aby ‚kázali ze střech domů‘. (Matouš 10:27) Ano, měli svou křesťanskou službu konat otevřeně, lidem plně na očích. V duchu této rady je i činnost svědků Jehovových prováděna otevřeně. Tato otevřenost pomáhá svědkům překonat odpor a získat příznivou odezvu.

Sborová shromáždění svědků Jehovových jsou sice veřejnosti přístupná, ale některým lidem brání předsudky v tom, aby přišli do sálu Království. Taková situace panuje ve Finsku. Lidé mají zábrany navštívit nová místa. A tak když se postaví nový sál Království nebo se existující sál zrekonstruuje, obvykle je zorganizován den otevřených dveří. K návštěvě sálu Království a k seznámení se s činností svědků Jehovových jsou pozváni zejména sousedé.

Na jednom místě svědkové uspořádali kampaň s časopisy ve stejný den, kdy měli ve svém novém sále Království den otevřených dveří. Dva svědkové se setkali se starším mužem, který řekl, že rád čte Strážnou věž Probuďte se! Bratři mu vyprávěli o dni otevřených dveří a nabídli mu, že ho do sálu Království zavedou. Muž odpověděl, že se tam rád podívá. Jeho manželka, která rozhovor poslouchala, vykřikla: „Já chci jít taky!“

Když do sálu Království vstoupili, muž se kolem sebe rozhlédl a prohlásil: „Ale podívejme, vůbec to tu není černé! Je tu hodně světla, opravdu hezké. Někdo mi říkal, že sál Království bude černý.“ Manželé se v sále chvíli zdrželi a vzali si něco z literatury, která tam byla vystavena.

Jeden sbor chtěl oznámit v místních novinách, že se v souvislosti se zasvěcením sálu Království koná den otevřených dveří. Když se o celé záležitosti dozvěděl šéfredaktor, navrhl, aby o tom byl napsán článek. Bratři souhlasili a v novinách brzy vyšel příznivý článek na půl stránky. Článek se věnoval nejen zasvěcení nového sálu, ale také činnosti místního sboru svědků Jehovových.

Poté, co byl tento článek publikován, jedna letitá svědkyně Jehovova potkala sousedku, a ta jí řekla: „Dnes v novinách vyšel nádherný článek o svědcích Jehovových!“ Sestra té ženě vydala svědectví a později jí předala brožuru Svědkové Jehovovi ve dvacátém století.

Takováto opatření, jako je den otevřených dveří a program zasvěcení v nových sálech Království, jednak pomáhají rozptýlit určité nesprávné názory na svědky Jehovovy a jednak podněcují zvěstovatele, aby na shromáždění zvali více lidí. Ano, lidé v mnoha zemích včetně Finska zjistili, že sály Království jsou otevřeny pro každého.