Přejít k článku

Přejít na obsah

‚Boží slovo vykonává moc‘

‚Boží slovo vykonává moc‘

 Hlasatelé Království Vyprávějí

‚Boží slovo vykonává moc‘

NA SLUNNÉM Karibském ostrově Jamajka zná Bibli většina lidí. Anglický překlad Bible, King James Version, najdete téměř v každé domácnosti a někteří tamější lidé z vlastní zkušenosti vědí, že „slovo Boha je živé a vykonává moc“. (Hebrejcům 4:12) Boží slovo má skutečně moc měnit život lidí, což dokládá následující příklad.

Jednoho dne jistý muž jménem Cleveland přišel domů z práce a chvíli na to u něj zaklepal jeden svědek Jehovův. Řekl mu několik myšlenek z Písma a dal mu biblickou studijní pomůcku Poznání, které vede k věčnému životu. Clevelanda tehdy ani nenapadlo, jak mocně zapůsobí Boží slovo na jeho život.

Obvykle se třikrát denně modlil a prosil Boha, aby mu ukázal, jak ho má správně uctívat. Byl sice přesvědčen, že jeho rodiče neuctívali Boha správným způsobem, ale ani další náboženství, která prozkoumal, ho neuspokojila. Přestože o svědcích Jehovových už slyšel, pochyboval o tom, že by mohli mít pravdu. Nicméně, když mu svědek, který ho navštívil, nabídl biblické studium, Cleveland nabídku přijal. Proč? Chtěl svědkům dokázat, že nemají pravdu.

Cleveland měl nemravný poměr se dvěma ženami, ale díky studiu Bible se brzy dozvěděl, že takové jednání se Bohu nelíbí. (1. Korinťanům 6:9, 10) Už po druhé schůzce věnované studiu Bible sebral odvahu a s oběma ženami se rozešel. Také začal chodit do sálu Království na křesťanská shromáždění. V tom ale spočívala další zkouška.

Hrál za místní fotbalový klub a fotbal byl jeho vášní, jenže kvůli zápasům nemohl chodit na shromáždění. Jak to vyřešil? I navzdory silnému tlaku spoluhráčů, trenéra a přátel se rozhodl z mužstva odejít. Bylo tedy zřejmé, že Boží slovo začalo na Clevelanda mocně působit a měnit jeho život k lepšímu.

Moc Božího slova se projevila i tehdy, když Cleveland začal o tom, co se dozvěděl z Bible, mluvit s druhými. (Skutky 1:8) Díky tomu se rozhodli chodit na shromáždění svědků Jehovových také dva Clevelandovi bývalí spoluhráči. Jakmile byl způsobilý stát se zvěstovatelem dobré zprávy, s velkou radostí začal pomáhat druhým, aby i oni měli z Božího slova užitek.

Boží slovo na něj dál působilo, a tak symbolizoval své zasvěcení Jehovovi křtem ve vodě. Dnes se věnuje celodobé službě a ve sboru je služebním pomocníkem.

Tisíce lidí nejen na Jamajce, ale na celém světě poznaly, že Boží slovo je opravdu „živé a vykonává moc“.

[Mapa a obrázek na straně 8]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

JAMAJKA

[Podpisek obrázku]

Mapa a zeměkoule: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.