Přejít k článku

Přejít na obsah

„Konejme dobro všem“

„Konejme dobro všem“

„Pojďte ke mně ... a já vás občerstvím“

„Konejme dobro všem“

JEŽÍŠ se ve své činnosti zaměřoval především na kázání a vyučování, jehož námětem byla dobrá zpráva o Božím Království. (Marek 1:14; Lukáš 8:1) Jeho následovníci jej chtějí napodobovat, a vyučování o Božím Království proto považují za nejdůležitější činnost ve svém životě. (Lukáš 6:40) Svědkové Jehovovi mají opravdu velkou radost, když vidí, že poselství o Království přináší trvalé občerstvení těm, kdo je přijímají. Toto poselství má tedy stejný dopad, jako když byl Ježíš na zemi. (Matouš 11:28–30)

Kromě vyučování Božímu slovu však Ježíš konal i jiné dobré skutky, například uzdravoval nemocné a sytil hladové. (Matouš 14:14–21) Podobně svědkové Jehovovi nejen vyučují na základě Bible, ale také pomáhají lidem v nouzi. Vždyť Písmo vyzbrojuje křesťany „pro každé dobré dílo“ a vybízí je, aby činili „dobro všem“. (2. Timoteovi 3:16, 17; Galaťanům 6:10)

„Přišli naši bratři“

V září 1999 otřáslo Tchaj-wanem ničivé zemětřesení. O několik měsíců později prudké lijáky a laviny způsobily jednu z nejhorších přírodních katastrof v dějinách Venezuely. A Mosambik byl v nedávné době postižen těžkými záplavami. Ve všech třech případech se na scéně ihned objevili svědkové Jehovovi a obětem těchto katastrof opatřili potraviny, vodu, léky, oblečení, stany a kuchyňské zařízení. Dobrovolníci se zdravotnickou praxí zřídili improvizované ošetřovny pro zraněné a jiní dobrovolníci postavili nové domy těm, kdo se ocitli bez domova.

Lidé postižení katastrofami byli touto rychlou pomocí dojati. „Když jsme byli nejvíce sklíčeni, přišli naši bratři,“ řekla Malyori z Venezuely, jejíž dům byl stržen lavinou. Dobrovolníci postavili pro její rodinu úplně nový dům. Malyori vděčně řekla: „Ani nedokážeme Jehovovi dost poděkovat za všechno, co pro nás udělal!“ A když lidé, které postihly záplavy v Mosambiku, dostali klíče od svých nových domů, všichni se dali do zpěvu písně „Jehova je naše útočiště“. *

Pomoc těm, kdo byli v nouzi, přinesla občerstvení i dobrovolníkům samotným. „Bratři si hodně vytrpěli a když jsme jim mohli pomáhat, měli jsme při tom dobrý pocit,“ poznamenal Marcelo, který sloužil jako ošetřovatel v utečeneckém táboře v Mosambiku. Chuang, dobrovolník na Tchaj-wanu, řekl: „Měli jsme velkou radost, že jsme mohli dodat potraviny a stany bratrům, kteří to potřebovali. Posílilo to naši víru.“

Vyučování ve věznicích přináší výsledky

Činnost dobrovolníků přináší po celém světě duchovní občerstvení také desetitisícům vězňů. Jak? V posledních letech jen ve Spojených státech poskytli svědkové Jehovovi biblickou literaturu více než 30 000 vězňů asi ve 4 000 věznicích. Kromě toho svědkové Jehovovi podle možností osobně navštěvují některá nápravná zařízení, kde s vězni studují Bibli a vedou křesťanská shromáždění. Mají z toho vězňové nějaký užitek?

Někteří z těch, kdo ve vězení studují Bibli, se o toto občerstvující učení z Božího slova začínají dělit se spoluvězni. A tak v mnoha věznicích po celém světě jsou dnes skupiny vězňů, kteří společně uctívají Jehovu. V roce 2001 podal jeden vězeň v Oregonu zprávu: „Naší skupině se dobře daří. Máme sedm zvěstovatelů a vedeme 38 biblických studií. Veřejné přednášky a studia Strážné věže se účastní více než 25 osob a na Památnou slavnost přišlo 39 lidí. Zakrátko budou další tři pokřtěni.“

Činnost užitečná a radostná

Pozitivní výsledky tohoto vyučovacího programu, který provádějí dobrovolní pracovníci, neunikly pozornosti vězeňských úředníků. Úředníci nejvíce oceňují skutečnost, že tento vyučovací program má dlouhodobý účinek. V jedné zprávě se uvádí: „Tento program probíhá deset let a za tu dobu se do vězení nevrátil ani jeden z propuštěných vězňů, kteří byli ve vězení pokřtěni jako svědkové Jehovovi. Naproti tomu z jiných skupin se vrací 50 až 60 procent bývalých vězňů.“ Výsledky svědků Jehovových ocenil i vězeňský kaplan v Idaho a v dopise do jejich ústředí napsal: „S vaší teologií osobně nesouhlasím, ale vaše organizace na mě udělala velký dojem.“

Tento vyučovací program však přináší velký užitek i dobrovolným pracovníkům. Jeden z nich vedl shromáždění se skupinou vězňů, kteří poprvé zpívali píseň Království. Potom napsal: „Na těch 28 mužů, kteří společně zpívali ke chvále Jehovovi, byl nádherný pohled. A jak hlasitě zpívali! Považuji za čest, že jsem mohl být při tom.“ Jiný dobrovolník, který navštěvuje věznice v Arizoně, řekl: „Tato mimořádná činnost nám přináší velké požehnání.“

Svědkové Jehovovi, kteří vykonávají svou dobrovolnou činnost po celém světě, ochotně souhlasí s Ježíšovými slovy: „Více štěstí je v dávání než v přijímání.“ (Skutky 20:35) Také potvrzují, že jednat podle biblické výzvy, abychom činili dobro všem, je skutečně občerstvující. (Přísloví 11:25)

[Poznámka pod čarou]

^ 7. odst. Je to píseň číslo 85 ve zpěvníku Chvalte Jehovu zpěvem. Vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 8]

Venezuela

[Obrázek na straně 8]

Tchaj-wan

[Obrázek na straně 8]

Mosambik