Přejít k článku

Přejít na obsah

Potřebujeme vědět, kdo je Bůh

Potřebujeme vědět, kdo je Bůh

 Potřebujeme vědět, kdo je Bůh

POCIŤUJETE vzrušení, když za jasné noci pozorujete oblohu posetou hvězdami? Je vám příjemná vůně květin hýřících barvami? Zaposloucháte se s potěšením do zpěvu ptáků a do šumění listí v jemném vánku? A co fascinující pohled na ohromné velryby a jiné mořské tvory? A co lidé, jejich svědomí a jejich úžasně složitý mozek? Jak si vysvětlujete existenci všech těch podivuhodných věcí, které nás obklopují?

Někteří lidé se domnívají, že to všechno je výsledkem slepé náhody. Ale kdyby tomu tak skutečně bylo, proč by lidé vůbec uvažovali o Bohu? Proč by díky nějaké náhodné kombinaci různých chemických látek vznikli tvorové, kteří mají duchovní potřeby?

„Náboženství je v člověku hluboce zakořeněno, a obracejí se k němu lidé jakékoli životní úrovně a jakéhokoli vzdělání.“ Těmito slovy byl shrnut průzkum, který provedl profesor Alister Hardy a který byl zveřejněn v jeho knize The Spiritual Nature of Man. Výsledky pokusů, jež byly nedávno provedeny ve spojitosti s výzkumem činnosti mozku, vedly některé neurofyziology k názoru, že schopnost náboženského cítění mohla být lidem „naprogramována“. V knize Is God the Only Reality? se píše: „Hledání smyslu v náboženství . . . je běžné pro každou kulturu a každou dobu od okamžiku, kdy se lidstvo objevilo.“

Povšimněme si, k jakému závěru došel jeden vzdělaný muž asi před 2 000 lety. Napsal: „Každý dům je . . . někým postaven, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh.“ (Hebrejcům 3:4) A již první verš Bible říká: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1)

Kdo však je Bůh? Lidé na tuto otázku odpovídají různě. Mladý Japonec Joši na tuto otázku odpověděl: „Nejsem si jist. Jsem buddhista, a vědět, kdo je Bůh, to pro mě není důležité.“ Joši však uznal, že samotného Buddhu mnozí lidé zbožňují. Nick je asi šedesátiletý obchodník. Věří v Boha a představuje si ho jako všemohoucí sílu. Když byl požádán, aby vysvětlil, co ví o Bohu, po dlouhém přemýšlení odpověděl: „Příteli, to je těžké. Mohu ti jen říct, že Bůh je. Určitě existuje.“

Někteří lidé ‚zbožňují a uctívají stvoření místo Stvořitele‘. (Římanům 1:25, Žilka)  Miliony lidí uctívají mrtvé předky, protože se domnívají, že Bůh je příliš daleko, než aby se k němu mohli obracet. V hinduismu je uctíváno mnoho bohů a bohyň. V době apoštolů Ježíše Krista byla uctívána různá božstva, například Zeus a Hermes. (Skutky 14:11, 12) Mnoho církví křesťanstva učí, že Bůh je Trojice, kterou tvoří Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý.

Opravdu „je mnoho ‚bohů‘ a mnoho ‚pánů‘“, jak říká Bible. Dodává však: „Pro nás je skutečně jeden Bůh, Otec, z něhož je všechno.“ (1. Korinťanům 8:5, 6) Ano, existuje pouze jeden pravý Bůh. Kdo to však je? Jaký je? Je důležité, abychom na tyto otázky znali odpovědi. V modlitbě k tomuto Bohu Ježíš sám řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Je tedy zcela na místě věřit, že na tom, zda známe pravdu o Bohu, závisí naše věčné blaho.

[Obrázek na straně 3]

Jak to všechno vzniklo?

[Podpisek]

Velryba: S laskavým svolením Tourism Queensland

 [Podpisek obrázku na straně 2]

TITULNÍ STRANA: Index Stock Photography © 2002