Přejít k článku

Přejít na obsah

‚Naše láska se prohloubila‘

‚Naše láska se prohloubila‘

‚Naše láska se prohloubila‘

V PÁTEK 31. března 2000 vybuchla po 23 letech nečinnosti sopka Usu ležící na ostrově Hokkaidó v Japonsku. Z nebezpečné zóny musely uprchnout tisíce obyvatel. Mnozí lidé ztratili svůj domov a práci, ale nikdo z nich naštěstí nepřišel o život. Mezi těmi, kdo museli uprchnout, bylo 46 svědků Jehovových. Ti však nebyli ponecháni na holičkách.

Ještě týž den, kdy došlo k výbuchu, začal jeden křesťanský služebník, který cestoval v této oblasti, pomáhat s organizováním humanitární pomoci. Zanedlouho již přicházely dodávky humanitární pomoci ze sousedních sborů. Pod dohledem japonské odbočky byl okamžitě vytvořen výbor pro humanitární pomoc. Humanitární fond byl „zaplaven“ finančními dary od svědků Jehovových z celého Japonska. Do nejvíce postiženého sboru byli posláni celodobí služebníci z řad svědků Jehovových, aby tam podpořili duchovní činnost, a oblast opakovaně navštívil krajský dozorce, který tamějším křesťanům poskytl citovou a duchovní podporu.

Také v tomto obtížném období svědkové v postižené oblasti nadále pořádali svá křesťanská shromáždění. Tato shromáždění se konala v soukromých domech na bezpečnějším místě. Když byl v oblasti, kde stál sál Království, zrušen evakuační řád, bratři se vrátili a nalezli poškozenou budovu, která byla vychýlena do strany a měla popraskané zdi. Nedaleko sálu Království zel čerstvý kráter, ze kterého se ještě valil hustý dým. Svědkové si kladli otázky: ‚Je moudré na tomto místě dále pořádat shromáždění? Je vůbec možné sál Království opravit?‘

Bratři rozhodli, že poblíž bude na bezpečnějším místě postaven nový sál Království. Potřebnou pomoc zajistil regionální stavební výbor. Tato stavba byla financována z darů věnovaných svědky z celého Japonska. Brzy byl získán pozemek, a díky pomoci několika set dobrovolných pracovníků byl zanedlouho postaven nový sál Království. V neděli 23. července 2000 se prvního shromáždění v tomto nově postaveném sále Království zúčastnilo 75 osob. Mnozí z přítomných plakali radostí. Když byl v říjnu téhož roku sál Království zasvěcen, jeden ze starších místního sboru prohlásil: „Erupce způsobila těžkosti a utrpení. Tato stavba ale přispěla k tomu, že se naše obavy proměnily v radost. Prohloubila se tak naše láska k Jehovovi a k našim drahým křesťanským bratrům.“

[Podpisek obrázku na straně 19]

Výbuch sopky Usu: AP Foto/Koji Sasahara