Přejít k článku

Přejít na obsah

„Den náboženské snášenlivosti“

„Den náboženské snášenlivosti“

 „Den náboženské snášenlivosti“

ŘEDITELKU jedné školy v Polsku velmi zaujal rozhovor, který měla se svědky Jehovovými, a proto ve své škole vyhlásila „Den náboženské snášenlivosti“. Navrhla, aby si dobrovolníci z řad studentů — katolíci, buddhisté a svědkové Jehovovi — připravili krátké referáty, v nichž by seznámili ostatní studenty se svými náboženskými názory a zvyky. Okamžitě se dobrovolně přihlásili tři mladí svědkové Jehovovi.

Ve stanovený den byla jako první na řadě patnáctiletá Malwina. Mimo jiné řekla: „Mnozí jste nás znali, ještě než jsme začali chodit do této školy. Přicházeli jsme totiž k vašim dveřím. Pravděpodobně jste si říkali, proč stále chodíme za lidmi. Děláme to, protože se řídíme příkladem Ježíše Krista, zakladatele křesťanství. Ten kázal dobrou zprávu o Božím Království všude, kde bylo možné najít lidi. Totéž dělali i apoštolové a jiní první křesťané. Na mnoha místech musí svědkové Jehovovi podstupovat těžké zkoušky víry, ale my jsme rádi, že v naší škole panuje pokoj, a vy všichni k tomu přispíváte. Děkujeme vám za to!“

Na závěr svého referátu Malwina prohlásila: „K vašim dveřím přicházíme ještě z jednoho důvodu. Zajímáme se o vás. Bible říká, že lidstvo brzy postihnou otřesné události. Když tedy u vás příště zaklepeme, věnujte nám laskavě chvíli času a naslouchejte. Chtěli bychom vám říci, co je třeba dělat, abychom mohli žít věčně v pozemském ráji.“

Dalším řečníkem byl Mateusz, kterému je také patnáct let. Mateusz svým posluchačům vyprávěl, že svědkové Jehovovi v průběhu let používali k šíření dobré zprávy různé metody. Například v roce 1914 — v době němého filmu — předváděli svědkové Jehovovi „Fotodrama Stvoření“, což bylo spojení filmu a diapozitivů synchronizovaných se zvukem.

 Mateusz mluvil také o tom, jakou úlohu při šíření poselství o Království sehrál rozhlas, a potom popsal jedinečný mnohojazyčný elektronický systém fotosazby (MEPS), který vyvinuli svědkové Jehovovi. Vysvětlil také, jak svědkové Jehovovi pomáhají informovat lékaře o technikách používaných při bezkrevní léčbě. Řekl, že „významní polští lékaři se v dnešní době vyjadřují k našemu postoji příznivě a zdůrazňují, že každým rokem přibývá pacientů, kteří jsou operováni bez použití krve, ačkoli svědky Jehovovými nejsou“.

V závěru svého referátu Mateusz informoval o stavbách sálů Království a prohlásil: „Chtěli byste náš sál navštívit? Vstup je bezplatný a nekonají se žádné peněžní sbírky.“ Zmínil se také o sjezdovém areálu v městě Sosnowiec a řekl: „Tu velkou, účelnou budovu byste měli vidět. Co kdybychom tam šli společně? Máme jeden nápad, a naše kamarádka Katarzyna vám o něm poví.“

Patnáctiletá Katarzyna potom nadšeně prohlásila: „Zveme vás do Sosnowce na oblastní sjezd svědků Jehovových. Bude se při něm pojednávat o námětech, které se týkají mladých lidí.“ Katarzyna se také zmínila o nejdůležitější křesťanské oslavě, kterou je Slavnost na památku smrti Ježíše Krista. Vybídla posluchače: „Minulý rok bylo na této slavnosti přítomno přes 14 milionů lidí. Co kdybyste se jí příště zúčastnili s námi?“

Malwina, Mateusz a Katarzyna pak dali učitelům knihu Svědkové Jehovovi — Hlasatelé Božího Království a dvě videokazety, které pojednávají o náboženských názorech a činnosti svědků Jehovových. * Učitelé tyto publikace vděčně přijali a slíbili, že je budou používat při vyučování dějepisu.

Na závěr tohoto programu dvanáctiletá Martyna zahrála všem přítomným píseň, která má název „Díky ti, Jehovo“. Tito mladí svědkové ‚sebrali prostřednictvím svého Boha smělost‘ a vydali znamenité svědectví. (1. Tesaloničanům 2:2) To je vynikající příklad pro mladé svědky Jehovovy všude na světě!

[Poznámka pod čarou]

^ 9. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 26]

Malwina si připravuje svůj školní referát několik dní předem

[Obrázek na straně 26]

Katarzyna si pro svůj referát vyhledává biblické texty