Přejít k článku

Přejít na obsah

Můžete změnit svět k lepšímu?

Můžete změnit svět k lepšímu?

 Můžete změnit svět k lepšímu?

„Politickou cestou nelze začít rekonstruovat pojivo lidské společnosti. Politická moc nemá dostatek prostředků, jimiž by bylo možno obnovit tradiční mravní uvědomění. Ani těmi nejlepšími vládními taktikami nelze dosáhnout toho, aby si lidé znovu uvědomili hodnotu vážné známosti nebo manželství, aby otcové cítili zodpovědnost za své děti, aby lidé opět pociťovali pobouření nebo stud v situacích, které dříve vyvolávaly jejich rozhořčení... Převážnou většinu morálních problémů, které nás dnes trápí, nelze odstranit žádným zákonem.“

MOHLI byste s těmito slovy jednoho bývalého amerického vládního poradce souhlasit? Jestliže ano a vidíte-li, že mnoho dnešních problémů je důsledkem chamtivosti, nedostatku přirozené náklonnosti v rodinách, uvolněné morálky, nevědomosti a jiných zhoubných činitelů, které rozhlodávají pojivo lidské společnosti, patrně se zeptáte: Jak mohou být tyto problémy vyřešeny? Někteří lidé se domnívají, že žádné řešení neexistuje, a snaží se tedy jen zvládnout každodenní život co nejlépe. Jiní doufají, že se jednoho dne objeví nějaký charismatický, skvělý vůdce, snad dokonce vůdce náboženský, a ukáže jim ten pravý směr.

Je pravda, že před dvěma tisíci lety lidé chtěli ustanovit svým králem Ježíše Krista, protože pochopili, že byl poslán od Boha a že by byl velice schopným panovníkem. Ježíš však jejich úmysly rozpoznal a rychle se jim ztratil z očí. (Jan 6:14, 15) „Mé království není částí tohoto světa,“ vysvětlil později římskému místodržiteli. (Jan 18:36) Dnes však tento Ježíšův postoj zaujímá málokdo — dokonce i málokdo z náboženských představitelů, kteří tvrdí, že ho následují. Někteří z nich se snažili tento svět nějak zlepšit — buď tím, že se pokoušeli ovlivnit světské panovníky, nebo tím, že se sami ujímali politických úřadů. Svědčí o tom události šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století.

Náboženské snahy o zlepšení světa

Koncem šedesátých let minulého století se někteří teologové v latinskoamerických zemích pustili do boje za práva chudých a utlačovaných. Vytvořili proto teologii osvobození, podle které už Kristus nebyl zachráncem pouze v biblickém smyslu, ale také ve smyslu politickém a ekonomickém. Ve Spojených státech řada náboženských představitelů, kteří se začali velmi znepokojovat rozpadem mravních hodnot, vytvořila organizaci, kterou nazvali Mravní většina. Jejím cílem bylo napomoci tomu, aby se do politických úřadů dostali lidé, kteří prosadí uzákonění hodnot, jež napomáhají zdravému rodinnému životu. Podobně i v mnoha islámských zemích se různé skupiny snažily potlačovat korupci a různé výstřelky tím, že se zasazovaly o přísnější dodržování Koránu.

Máte dojem, že se díky těmto snahám svět nějak zlepšil? Skutečnosti ukazují, že mravní hodnoty po celém světě dále upadají a propast mezi bohatými a chudými se stále zvětšuje,  a to i v zemích, v nichž se prosazovala teologie osvobození.

Organizace Mravní většina nesplnila ve Spojených státech své hlavní cíle, a proto ji její zakladatel Jerry Falwell v roce 1989 rozpustil. Její místo zaujaly jiné organizace. Paul Weyrich, autor výrazu „mravní většina“, však v časopise Christianity Today napsal: „I když získáme politická vítězství, naše vítězství nepovedou k vzniku takových politických postupů, jaké považujeme za důležité.“ Také napsal: „Kultura se stává stokou, která se stále rozšiřuje. Postihlo nás katastrofální kulturní zhroucení; jde o zhroucení tak rozsáhlé, že je žádné politické zásahy nemohou zastavit.“

Žurnalista a spisovatel Cal Thomas ukázal, co je podle jeho názoru základním nedostatkem všech pokusů pozvednout lidskou společnost prostřednictvím politiky. „Skutečná změna se týká srdce jednotlivých lidí, a s výsledky jednotlivých politických voleb nijak nesouvisí, protože naše nejzákladnější problémy nejsou ekonomické a politické, ale morální a duchovní.“

Jakým způsobem je však možno vyřešit morální a duchovní problémy ve světě, v němž neexistují žádné absolutní hodnoty, v němž si lidé sami rozhodují o tom, co je správné a co nesprávné? Jestliže ani vlivní lidé s dobrými úmysly — ať už jsou to lidé věřící, či nevěřící — nedokáží svět opravdu zlepšit, kdo je toho potom schopen? Z následujícího článku poznáme, že odpověď na tuto otázku existuje. Ve skutečnosti přímo souvisí s důvodem, proč Ježíš řekl, že jeho Království není z tohoto světa.

 [Podpisky obrázku na straně 2]

OBÁLKA: Špinavá voda: Foto WHO/UNICEF; zeměkoule: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Podpisky obrázku na straně 3]

Děti: Foto OSN; zeměkoule: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.