Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Kolosanům 1:16 se o Božím Synovi píše, že „všechny ostatní věci byly stvořeny skrze něho a pro něho“. V jakém smyslu byly všechny věci stvořeny „pro“ Božího Syna, Ježíše?

Jehova svého jediného zplozeného Syna použil jako mistra v díle při tvoření všeho ostatního, tedy všeho kromě samotného Ježíše. (Přísloví 8:27–30; Jan 1:3) Syn má tudíž z těchto děl právem radost a v tom smyslu jsou „pro“ něho.

Lidští rodiče očekávají, že budou mít, a často také mají, radost ze svých potomků — tedy ze svých synů a dcer. Biblické přísloví tudíž mluví o ‚synu, v němž jeho otec nalézá zalíbení‘. (Přísloví 3:12; 29:17) Stejně tak i Jehova Bůh měl velkou radost, když jeho lid, Izrael, byl věrný. (Žalm 44:3; 119:108; 147:11) A věrnost těch, kdo jsou mu oddáni, mu přináší radost i dnes. (Přísloví 12:22; Hebrejcům 10:38)

Bylo tedy správné, že Bůh chtěl, aby z toho, co vykonal, měl radost i jeho spolupracovník, Ježíš. V Příslovích 8:31 je uvedeno, že Syn se ‚radoval z úrodné půdy jeho země a věci, které měl rád, byly u lidských synů‘. A právě v tomto smyslu se v Kolosanům 1:16 píše: „Všechny ostatní věci byly stvořeny skrze něho a pro něho.“