Přejít k článku

Přejít na obsah

Bůh jí setřel slzy

Bůh jí setřel slzy

 Hlasatelé Království vyprávějí

Bůh jí setřel slzy

LIDÉ, kteří uvádějí svůj život do souladu s Jehovovými zákony a zásadami, dostávají velké požehnání. Uskutečnit potřebné změny sice nebývá vždy lehké, ale snadno k tomu lze získat pomoc a povzbuzení. (Žalm 84:11) Dokladem toho je případ, který se stal v jihovýchodní Asii.

Jedna svědkyně Jehovova mluvila během své dovolené s Kim, * majitelkou jistého obchodu, a vyprávěla jí o tom, jaký záměr má Jehova se zemí. Dala jí také výtisk knihy Můžeš žít navždy v pozemském ráji. Když si Kim knihu prohlížela, zahlédla v ní slova „setře jim každou slzu z očí“. (Zjevení 21:4) „Tento verš na mě skutečně zapůsobil,“ vzpomíná si. „Když mě lidé vídali, jak se celý den v obchodě usmívám a povídám si s lidmi, koho by napadlo, že večer doma usínám s pláčem?“ Vysvětluje, proč byla tak zarmoucená: „Osmnáct let jsem žila s jedním mužem a byla jsem velmi nešťastná, protože si mě nechtěl vzít za manželku. S takovým způsobem života jsem chtěla skoncovat, ale protože jsem s tím mužem žila už tak dlouho, neměla jsem k tomu odvahu.“

Krátce nato Kim přijala nabídku biblického studia se svědkyní Jehovovou, která se jmenuje Linh. „Opravdu jsem toužila uplatňovat to, co Bible učí,“ říká Kim. „Přestala jsem například uctívat své předky, ačkoli to u členů mé rodiny vyvolalo odpor. Snažila jsem se také o uzavření zákonného manželství, ale můj partner to stále odmítal. V této těžké době mi jedna svědkyně Jehovova z Francie stále posílala biblické publikace a také Linh mě velice povzbuzovala. Trpělivost a láskyplná podpora těchto sester mi pomohly vytrvat, a nakonec jsem pochopila, jakým člověkem ten můj partner vlastně je. Ukázalo se, že už měl pět ‚manželek‘ a pětadvacet dětí! To mi dodalo odvahu, abych ho opustila.

Odejít z velkého, pohodlně zařízeného domu do malého bytu nebylo snadné. A ještě k tomu na mě můj bývalý partner naléhal, abych se k němu vrátila a opět s ním žila, a dokonce mi vyhrožoval, že mě zohyzdí kyselinou, jestliže se nevrátím. S Jehovovou pomocí jsem však byla schopna udělat to, co bylo správné.“ Kim dělala dále pokroky a nakonec byla v dubnu roku 1998 pokřtěna. Také její dvě sestry a její dospívající syn začali studovat Bibli.

„Kdysi jsem se domnívala, že se moje beznadějná situace nikdy nezmění,“ říká Kim. „Dnes jsem však šťastná a v noci už nepláču. Jehova mi setřel slzy z očí už nyní.“

[Poznámka pod čarou]

^ 4. odst. Jména byla změněna.