Přejít k článku

Přejít na obsah

Mladí lidé dostávají poučení v pravý čas

Mladí lidé dostávají poučení v pravý čas

 Stůjte úplní a s pevným přesvědčením

Mladí lidé dostávají poučení v pravý čas

EPAFRAS byl křesťan, který žil v prvním století a podnikl cestu do Říma. Z pochopitelných důvodů se však v myšlenkách stále vracel do Kolos, města v Malé Asii. Předtím tam kázal dobrou zprávu a nepochybně pomohl některým Kolosanům, aby se stali učedníky Ježíše Krista. (Kolosanům 1:7) Jeho vřelý zájem o spoluvěřící v Kolosech je patrný z toho, co těmto křesťanům napsal apoštol Pavel z Říma: „Posílá vám pozdravy Epafras ... a stále se ve váš prospěch ve svých modlitbách namáhá, abyste nakonec stáli úplní a s pevným přesvědčením v celé Boží vůli.“ (Kolosanům 4:12)

Podobně se i dnešní křesťanští otcové a matky vroucně modlí o duchovní blaho svých dětí. Tito rodiče se snaží vštípit do srdce svých dětí lásku k Bohu, aby se jejich děti staly pevnými ve víře.

Mnozí mladí křesťané požádali o pomoc, když se potřebovali vyrovnávat s náročnými situacemi ve škole i jinde. Jedna patnáctiletá dívka řekla: „Naše problémy se zhoršují. Život je velmi obtížný. Potřebujeme pomoc!“ Jsou prosby takových mladých lidí a modlitby zbožných rodičů vyslýchány? Ano. Poučení založené na Bibli lze získat prostřednictvím ‚věrného a rozvážného otroka‘. (Matouš 24:45) Zde vidíme něco z literatury, která již pomohla tisícům mladých lidí k tomu, aby „stáli úplní a s pevným přesvědčením“. Podívejme se na některé z těchto publikací blíže.

„Pohleďte, ... více než 15 000 nových svědků!“

V srpnu 1941 se v St. Louis v americkém státě Missouri shromáždilo 115 000 posluchačů na největším sjezdu svědků Jehovových, jaký se do té doby konal. Poslední sjezdový den, který byl nazván „Den dětí“, sedělo před pódiem asi 15 000 dětí a pozorně naslouchaly, když Joseph F. Rutherford promlouval na námět „Děti Krále“. Ke konci svého proslovu jednasedmdesátiletý bratr Rutherford otcovským tónem řekl:

„Vy všechny ... děti, které jste souhlasily, že budete poslouchat Boha a jeho Krále, prosím, vstaňte.“ Děti do jednoho vstaly. „Pohleďte,“ zvolal bratr Rutherford, „více než 15 000 nových svědků pro Království!“ Propukl potlesk. Řečník dodal: „Vy všichni, kteří chcete dělat, co můžete, abyste jiným vyprávěli o Božím království..., řekněte prosím Ano.“ Děti odpověděly hlasitým: „Ano!“ Potom řečník ukázal novou knihu Děti, která byla přijata s obrovským potleskem.

Po tomto dojemném proslovu vystupovali mladí lidé v dlouhé řadě na pódium a bratr Rutherford jim podával jako dar výtisk nové knihy. Mnozí z posluchačů to sledovali se slzami v očích. Jeden očitý svědek řekl: „Při pohledu na ty mladé lidi, [kteří projevili] úplnou důvěru a víru ve svého Boha, Jehovu, by jen kamenné srdce zůstalo bez pohnutí.“

Při tomto pamětihodném sjezdu 1 300 mladých lidí symbolizovalo křtem své zasvěcení Jehovovi. Mnozí z nich zůstali pevní ve víře až dodnes. Podporují místní sbory, jsou dobrovolnými pracovníky betelu nebo slouží jako misionáři v zahraničí. „Den dětí“ a kniha Děti skutečně natrvalo ovlivnily srdce mnoha mladých lidí!

„Zdá se, že přicházejí přesně v pravý čas“

V sedmdesátých letech vydali svědkové Jehovovi další tři knihy, které zapůsobily na srdce statisíců mladých lidí. Byly to knihy Naslouchat velkému Učiteli, Využij co nejlépe své mládí Moje kniha biblických příběhů. V roce 1982 začal v časopise Probuďte se! vycházet seriál článků „Mladí lidé se ptají...“. Tyto články vyvolaly velkou odezvu v srdci čtenářů, bez ohledu  na jejich věk. „Každý večer děkuji Bohu za to, že jsou vydávány,“ napsal jeden čtrnáctiletý čtenář. „Ty články miluji,“ prohlásila jedna třináctiletá dívka. „Zdá se, že přicházejí přesně v pravý čas.“ Rodiče i jmenovaní křesťanští starší se shodují na tom, že tyto články jsou aktuální a užitečné.

Do roku 1989 už časopis Probuďte se! přinesl v tomto seriálu „Mladí lidé se ptají...“ asi 200 článků. V tom roce byla na oblastním sjezdu „Zbožná oddanost“ uveřejněna kniha Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi. Pomohla mladým lidem k tomu, aby zůstali pevní ve víře? Tři chlapci napsali: „Tato kniha je pro nás velkým přínosem, protože nám pomáhá, abychom porozuměli svým problémům a věděli, jak je můžeme zvládat. Děkujeme Vám za Váš zájem o naše blaho.“ Mnozí mladí čtenáři z celého světa se vyjadřují podobně.

„Ukojil náš hlad“

V roce 1999 svědkové Jehovovi uveřejnili další aktuální pomůcku pro mládež, a to v podobě videonahrávky Mladí lidé se ptají — Jak mohu získat pravé přátele? Vyvolala nadšenou odezvu. „Tato videonahrávka na mě hluboce zapůsobila,“ řekla jedna čtrnáctiletá dívka. „Bude patřit k naší pravidelné duchovní výživě,“ prohlásila jedna svobodná matka. „Je povzbuzující vědět, že náš nejlepší Přítel, Jehova, skutečně miluje mladé lidi ve své celosvětové organizaci a že se o ně stará,“ řekla jiná mladá žena.

Čeho bylo touto videonahrávkou dosaženo? Mladí lidé říkají: „Pomohla mi, abych dávala pozor na to, s jakými lidmi se stýkám, abych rozšířila svou náklonnost k členům sboru a učinila Jehovu svým přítelem.“ „Pomohla mi vzepřít se vrstevníkům.“ „Posílila mě v mém předsevzetí sloužit Jehovovi co nejlépe.“ A jedni manželé napsali: „Ze srdce Vám děkujeme za to, že jste nám opatřili tento ‚pokrm‘. Ukojil náš hlad.“

V souladu se svým pověřením od Boha poskytuje pomazaný „věrný a rozvážný otrok“ aktuální duchovní pokrm všem, kdo ho chtějí přijmout. A je opravdu radostné vidět, jak toto biblické vyučování dnes pomáhá mladým lidem, aby „stáli úplní a s pevným přesvědčením v celé Boží vůli“!