Přejít k článku

Přejít na obsah

Lidské utrpení vyvolává otázky

Lidské utrpení vyvolává otázky

 Lidské utrpení vyvolává otázky

„PROČ, BOŽE, PROČ?“ Po ničivém zemětřesení, které postihlo Malou Asii, se tato slova objevila jako nápadný titulek na první straně jedněch novin, jež jsou vydávány ve velkém nákladu. Zároveň zde byla fotografie rozrušeného otce, který vynáší svou zraněnou dcerku z jejich zříceného domu.

Války, hladomory, epidemie a přírodní katastrofy již způsobily nezměrnou bolest, vyvolaly záplavy slz a vyžádaly si bezpočet lidských životů. Utrpení prožívají i oběti znásilnění, týrané děti a oběti jiných zločinů. Je třeba vzít v úvahu i obrovský počet zranění a úmrtí, k nimž dochází následkem nehod. A pro miliardy lidí jsou trýzní jejich nemoci a stáří a také smrt těch, koho milovali.

Dvacáté století přineslo takové utrpení, jaké svět do té doby nepoznal. V letech 1914 až 1918 bylo v první světové válce zabito téměř deset milionů vojáků. Někteří historikové tvrdí, že tehdy bylo zabito stejně tolik civilistů. Ve druhé světové válce přišlo o život asi 50 milionů lidí — vojáků i civilních obyvatel —, mezi nimiž byly miliony bezbranných žen, dětí a starých mužů. V minulém století se další miliony lidí staly obětí genocidy, revolucí, etnického násilí, hladu a bídy. Podle odhadu, který je uveden v díle Historical Atlas of the Twentieth Century (Historický atlas dvacátého století), zahynulo v důsledku takových „hromadných nežádoucích okolností“ více než 180 milionů lidí.

Španělská chřipka si v letech 1918 až 1919 vyžádala 20 milionů obětí. Na AIDS zemřelo v minulých dvou desetiletích asi 19 milionů lidí, a virem, který tuto nemoc působí, je v dnešní době nakaženo asi 35 milionů lidí. Miliony dětí osiřely, protože na AIDS zemřeli jejich rodiče. A na tuto nemoc umírá také bezpočet malých dětí, které se nakazily ještě v matčině lůně.

K utrpení dětí přispívají ještě další okolnosti. List Manchester Guardian Weekly, který vychází v Anglii, citoval koncem roku 1995 informaci Dětského fondu OSN (UNICEF): „Ve válkách bylo během minulého desetiletí dva miliony dětí zabito, čtyři až pět milionů jich bylo zmrzačeno, dvanáct milionů ztratilo domov, více než milion dětí osiřelo nebo bylo od rodičů odtrženo a deset milionů dětí utrpělo psychické trauma.“ K tomu je třeba přičíst odhadem 40 až 50 milionů potratů, které jsou na světě provedeny každý rok!

 A co budoucnost?

Mnozí lidé se na budoucnost dívají s obavami. Jedna skupina vědců prohlásila: „Různé druhy lidské činnosti ... mohou svět živých organismů změnit natolik, že už v něm nebude moci existovat život v té podobě, jakou známe dnes.“ Dodali: „Již v této chvíli každý pátý člověk žije v naprosté bídě a nemá dost jídla a každý desátý trpí těžkou podvýživou.“ Vědci při této příležitosti uvedli, že „varují celé lidstvo před tím, co nás čeká“, a prohlásili: „Způsob, jak spravujeme zemi a život na ní, je třeba zásadně změnit, pokud se má lidstvo vyhnout ohromnému neštěstí a pokud náš celosvětový domov na této planetě nemá být nenapravitelně poškozen.“

Proč Bůh dovolil, aby existovalo tolik utrpení a ničemnosti? Jak hodlá tuto situaci odstranit? A kdy to udělá?

[Podpisky obrázku na straně 3]

Nahoře, invalidní vozík: UN/DPI Foto 186410C od P.S. Sudhakarana; uprostřed, hladovějící děti: WHO/OXFAM; dole, vyhublý muž: Foto FAO/B. Imevbore