Přejít k článku

Přejít na obsah

Celosvětové společenství, jehož členové o sebe navzájem pečují

Celosvětové společenství, jehož členové o sebe navzájem pečují

 Celosvětové společenství, jehož členové o sebe navzájem pečují

KAM oko dohlédne, všude jsou lidé. Mnozí jsou v pokročilém věku a někteří jsou zdravotně postiženi tak, že sotva mohou chodit. Jsou zde těhotné ženy a mladé rodiny s malými dětmi kolem sebe. Ti všichni — muži, ženy i děti — jsou uprchlíky, kteří byli donuceni kvůli občanské válce, přírodním katastrofám nebo v důsledku jiných okolností uprchnout z domova a hledat si útočiště v sousední zemi. Někteří museli opustit své bydliště již mnohokrát. Jakmile zpozorují první známky občanských nepokojů nebo blížící se přírodní katastrofy, poberou několik věcí z domácnosti, popadnou děti a zamíří na bezpečnější místo. Když se potom poměry uklidní, mnozí z uprchlíků se vrátí, svá obydlí si opět postaví a začnou zase znovu.

Pro uprchlíky z mnoha zemí jsou již řadu let otevřeny dveře ve Středoafrické republice. Do této relativně bezpečné země musely nedávno uprchnout tisíce lidí — mezi nimi mnoho svědků Jehovových — z Konžské demokratické republiky, která je rozervána válkou.

Bratři přicházejí na pomoc

Možnost zorganizovat humanitární pomoc považovali bratři ve Středoafrické republice za výsadu. Pro přicházející křesťanské bratry bylo zajištěno ubytování. Zpočátku bylo možné najít pro ně místo v soukromých domech, ale jak uprchlíků přibývalo, začalo být zřejmé, že opatření budou muset být rozsáhlejší. Některé sály Království byly přeměněny v noclehárny. Pro ty, kdo tam budou ubytováni, si místní svědkové přáli zajistit potřebné pohodlí, a proto se pustili do práce a začali instalovat další osvětlení, přidávat vodovodní potrubí a cementovat podlahy. Na zřizování těchto provizorních nocleháren se společně s místními bratry podíleli i uprchlíci. V plném rozsahu byl zorganizován program křesťanských shromáždění v lingalštině, takže příchozí mohli být zásobeni životodárným duchovním pokrmem. Úzká spolupráce mezi místními bratry a jejich hosty byla dokladem toho, že mezinárodní společenství bratrů skutečně existuje.

Ne vždy přišly rodiny uprchlíků společně. Stávalo se, že členové rodin, kteří byli od sebe  odtrženi, se po svém příchodu na místo opět sešli. V každém sále Království byl k dispozici seznam těch, kdo se tam v pořádku dostali. Po těch, kdo byli dosud nezvěstní, se pátralo. Z odbočky, která v té zemi řídí činnost svědků Jehovových, byla každý den vysílána tři vozidla, aby se pomohlo těm ze svědků, kteří ještě byli na cestě, a aby se pátralo po těch, kdo se snad ztratili. Tato vozidla byla označena velkým nápisem „STRÁŽNÁ VĚŽ — svědkové Jehovovi“.

Představte si tu radost, když skupina sedmi dětí, které patřily k uprchlíkům a byly odtrženy od svých rodičů, uviděla jeden takový dodávkový vůz svědků Jehovových. Děti k němu hned běžely a hlásily, že jsou svědky Jehovovými. Bratři jim pomohli nastoupit dovnitř a přivezli je k sálu Království. Tam se děti nakonec shledaly se svými rodiči.

Co pomáhá těmto upřímným křesťanům vyrovnávat se s takovými okolnostmi, a to nejen jednou, ale znovu a znovu? Tito křesťané jsou pevně přesvědčeni, že žijeme v posledních dnech, které jsou předpověděny ve Svatém Písmu. (2. Timoteovi 3:1–5; Zjevení 6:3–8)

Vědí tedy, že Jehova Bůh brzy skoncuje s válkami, nenávistí, násilím i se spory. Problém uprchlictví bude patřit minulosti. Mezitím se však svědkové Jehovovi řídí vybídkou, kterou uvedl apoštol Pavel v 1. Korinťanům 12:14–26, a snaží se navzájem o sebe pečovat. Mohou je sice oddělovat řeky a hranice, rozdílné jazyky a velké vzdálenosti, ale tito lidé se o sebe navzájem zajímají, a když se někdo dostane do nouze, pohotově jeden druhému pomohou. (Jakub 1:22–27)

[Mapa na straně 30]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

AFRIKA

Středoafrická republika

Konžská demokratická republika

[Podpisek]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Obrázky na straně 30]

Tři sály Království byly přeměněny v ubytovací střediska

[Obrázek na straně 31]

Ihned byly zřízeny kuchyně

[Obrázek na straně 31]

Uprchlíků stále přibývalo

[Obrázky na straně 31]

Sotva se narodili, už jsou uprchlíky