Přejít k článku

Přejít na obsah

Zvláštní oznámení

Zvláštní oznámení

Zvláštní oznámení

NA ZÁVĚR výročního shromáždění Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, jež se konalo 7. října 2000, přednesl člen vedoucího sboru John E. Barr, který tomuto shromáždění předsedal, zvláštní oznámení. V tomto oznámení byly dále rozvinuty myšlenky, kterými se předtím téhož dne zabývali ve svých přednáškách Theodore Jaracz a Daniel Sydlik. (Viz strany 12–16 a 28–31 v tomto časopisu.)

Bratr Barr vysvětlil velice důležitou věc, když řekl: „‚Věrnému a rozvážnému otroku‘ a jeho vedoucímu sboru byly svěřeny zájmy, jež jsou vyšší a daleko obsažnější než to, co je dáno zákonným korporacím. Cíle vyjádřené ve stanovách každého z těchto právních subjektů mají svůj omezený rozsah. Třídu věrného otroka však náš Pán, Ježíš Kristus, ustanovil nade vším svým ‚majetkem‘, neboli nad zájmy Království zde na zemi.“ (Matouš 24:45–47)

O pensylvánské korporaci bratr Barr dále řekl: „Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania již od svého zákonného ustavení v roce 1884 stále plní důležitou úlohu v našich novodobých dějinách. Je to však pouze právní nástroj, který je podle potřeby k dispozici pro ‚věrného a rozvážného otroka‘.“

Jak bratři Sydlik a Jaracz již ve svých přednáškách vysvětlili, skutečnost, že všechen Pánův pozemský majetek byl svěřen třídě ‚věrného a rozvážného otroka‘, neznamená, že by tento ‚otrok‘ nesměl dovolit, aby se způsobilí muži z ‚jiných ovcí‘ starali o určité běžné administrativní povinnosti. (Jan 10:16) Neexistuje ani žádný biblický důvod, proč by se mělo trvat na tom, že všichni nebo někteří členové správních rad právních subjektů, které svědkové Jehovovi používají, mají být pomazaní křesťané.

Bratr Barr účastníkům řekl, že někteří členové vedoucího sboru svědků Jehovových, kteří sloužili ve správních radách a jako úředníci, nedávno dobrovolně odstoupili ze správních rad všech korporací, které používá „věrný a rozvážný otrok“ ve Spojených státech. Na jejich místa byli zvoleni odpovědní bratři ze třídy jiných ovcí.

Toto rozhodnutí je skutečně užitečné. Umožňuje členům vedoucího sboru, aby věnovali více času přípravě duchovního pokrmu a aby mohli i jinak pečovat o duchovní potřeby celosvětového společenství bratrů.

K velké radosti posluchačů předsedající na závěr prohlásil: „I když různé právní a administrativní povinnosti byly svěřeny zkušeným dozorcům, ... všichni slouží pod duchovním vedením vedoucího sboru. ... Všichni se v modlitbách obracíme k Jehovovi s prosbou, aby požehnal našemu spojenému úsilí, když se snažíme činit jeho vůli, ke cti a slávě jeho velkého jména.“