Přejít k článku

Přejít na obsah

Svědkové Jehovovi postupují s pevným přesvědčením kupředu!

Svědkové Jehovovi postupují s pevným přesvědčením kupředu!

 Svědkové Jehovovi postupují s pevným přesvědčením kupředu!

Zpráva o výročním shromáždění

V DNEŠNÍ době převládajícího skepticismu a pochybností vystupují svědkové Jehovovi jako křesťané, kteří se vyznačují pevným přesvědčením. To se jasně ukázalo při výročním shromáždění Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, které se konalo v sobotu 7. října 2000 ve sjezdovém sále svědků Jehovových v Jersey City ve státě New Jersey. *

John E. Barr, člen vedoucího sboru svědků Jehovových, shromáždění předsedal a ve svém úvodu řekl: „Na rozdíl od všech těch miliard lidí na zemi víme a věříme, že Kristus Ježíš, Jehovův milovaný Syn, nyní sedí na nebeském trůnu a panuje uprostřed svých nepřátel.“ Doklady tohoto pevného přesvědčení byly předloženy v šesti vzrušujících zprávách z různých míst na světě.

Biblická pravda vítězí nad spiritismem na Haiti

Spiritismus je na Haiti velmi rozšířený. „Když lidé hledají ochranu, obvykle se uchylují k praktikám vúdú,“ vyprávěl John Norman, koordinátor výboru odbočky. Jeden kouzelník začal pociťovat pochybnosti, když při nehodě přišel o nohu. ‚Jak se mi to jen mohlo stát, když jsem pod ochranou duchů,‘ říkal si. Od svědků Jehovových se tento muž, stejně jako mnoho jiných lidí, dozvěděl o pravdě, a pak se spiritismu zbavil. Na Haiti je možno čekat další vzrůst, o čemž svědčí to, že počet osob, které se 19. dubna 2000 zúčastnily Slavnosti na památku Kristovy smrti, čtyřnásobně převýšil počet zvěstovatelů v této zemi.

Horlivá činnost v ohromném korejském obvodu

Čtyřicet procent svědků Jehovových v Koreji je v celodobé službě. „S takovou obrovskou armádou zvěstovatelů propracujeme naše území, v němž žije přes 47 milionů obyvatel, přibližně jednou za měsíc,“ řekl koordinátor výboru odbočky Milton Hamilton. Mimořádně vynikající je vzrůst ve sborech, v nichž se používá znaková řeč. V jednom kraji neslyšících se vede 800 domácích biblických studií. Průměrně zde tedy připadá jedno studium na zvěstovatele. Je smutné, že mladí  bratři jsou stále ještě vězněni kvůli své neutralitě. S těmito věrnými křesťany se však jedná vlídně a často dostávají práci, která předpokládá důvěryhodnost.

Uspokojují se potřeby spojené s růstem v Mexiku

V Mexiku podalo v srpnu 2000 zprávu o kazatelské službě 535 665 hlasatelů Království. Počet přítomných na Památné slavnosti byl více než trojnásobný. „Naším cílem na tento rok je postavit dalších 240 sálů Království,“ prohlásil koordinátor výboru odbočky Robert Tracy. „Potřebujeme jich však ještě mnohem více,“ dodal.

Mladí svědkové Jehovovi v Mexiku jsou vzorní. O jistém mladém muži jeden katolický kněz řekl: „Byl bych rád, kdyby alespoň jeden z mých následovníků byl jako tento mladík. Obdivuji na těchto lidech jejich silnou vůli a to, jak moudře používají Bibli. Hájí Boha, dokonce i v ohrožení života.“

Zachovávají ryzost uprostřed nepokojů v Sieře Leone

V dubnu 1991 vypukla v Sieře Leone občanská válka a od té doby bylo tisíce lidí zabito, zraněno či zmrzačeno. „Lidé jsou válkou a těžkostmi velmi postiženi,“ sdělil koordinátor výboru odbočky Bill Cowan. „Mnoho lidí, kteří se o naši zprávu nezajímali, nyní poslouchá se zájmem. Není nic neobvyklého, když lidé poprvé přijdou na shromáždění do sálu Království sami přímo z ulice. Lidé často zastavují bratry na ulici a žádají je o biblické studium.“ Poměry v zemi jsou sice stále velmi nejisté, ale dílo kázání o Království v Sieře Leone přináší ovoce.

Rozsáhlý stavební program v Jižní Africe

Na území, o které se stará odbočka v Jižní Africe, je nyní zapotřebí několik tisíc sálů Království. Několik set jich už bylo postaveno. „Naši bratři se teď již nescházejí v dřevěné chatrči nebo pod stromem, ale mohou se scházet na řádném místě, kde jsou vhodná místa k sezení,“ řekl člen výboru odbočky John Kikot. „Tyto sály Království jsou sice většinou jednoduché, ale ve svém okolí obvykle vynikají jako nejdůstojnější stavby. V některých oblastech se zjistilo, že jakmile se postaví sál Království, sbor se během následujícího roku více než zdvojnásobí.“

Nová generace svědků na Ukrajině

Během služebního roku 2000 byl v této zemi dosažen vrcholný počet 112 720 zvěstovatelů. Více než 50 000 z nich poznalo biblickou pravdu v posledních pěti letech. „Jehova skutečně vzbudil novou, mladou generaci svědků, aby oznamovali jeho jméno!“ řekl John Didur, koordinátor výboru odbočky. „Během minulých dvou let jsme rozšířili více než 50 milionů časopisů,“ dodal, „a to je tolik, kolik je obyvatel země. Každý měsíc dostáváme průměrně tisíc dopisů od lidí, kteří se zajímají o další informace.“

Další vzrušující body programu

Daniel Sydlik, člen vedoucího sboru, pronesl velice poutavý proslov. Na této poučné přednášce je založen článek „Jak se vedoucí sbor liší od zákonné korporace“, který je obsažen v tomto časopise.

Theodore Jaracz, člen vedoucího sboru, přednesl podnětný proslov nazvaný: „Dozorci a služební pomocníci jsou ustanovováni teokraticky.“ Na tomto námětu je založen jeden z článků, které vycházejí v tomto časopise.

David Splane, člen vedoucího sboru, přednesl při výročním shromáždění podnětný proslov o ročním textu na rok 2001. Tento text je založen na Pavlových slovech a zní: ‚Stůjte úplní a s pevným přesvědčením v celé Boží vůli.‘ (Kolosanům 4:12) Svědkové Jehovovi všude na světě jsou rozhodnuti to dělat a přitom po celé zemi věrně káží dobrou zprávu o Božím Království! (Matouš 24:14)

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. Program byl elektronicky přenášen do celé řady míst, takže celkový počet účastníků byl 13 082.