Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč rozvíjet ctnost?

Proč rozvíjet ctnost?

 Proč rozvíjet ctnost?

KUNIHITO, Japonec ve středních letech, se nedávno přistěhoval do Spojených států. * Během několika týdnů po svém příjezdu se dostal do situace, která mohla negativně ovlivnit jeho životní dráhu. Kunihito vypráví: „Když se mě můj nadřízený zeptal, zda bych mohl převzít určitou odpovědnost, byl jsem si naprosto jist, že bych ji přijmout mohl. Byl jsem však vychován v souladu s názorem, že skromnost se považuje za ctnost, a proto jsem odpověděl: ‚Nejsem si jist, zda to zvládnu, ale budu se ze všech sil snažit.‘ Můj nadřízený byl Američan, a tato slova v něm vyvolala dojem, že na ten úkol patrně nestačím a že mi chybí sebedůvěra. Když jsem to zjistil, uvědomil jsem si, že se musím v určitém směru přizpůsobit.“

Maria žije v New Yorku. Bývala vynikající studentkou a svým spolužákům vždy ochotně pomáhala. Juan byl spolužák, který občas její pomoci využil. Také však byl do Marie zamilovaný a snažil se na ni zapůsobit. Přestože Maria toužila zůstat mravně čistá, jeho nemravným návrhům podlehla a zapletla se do sexuální nemravnosti.

Projevovat ctnost v dnešním světě, ve kterém se střetávají různé kultury a který je morálně zkažený, opravdu není snadné. Proč bychom tedy měli ctnost rozvíjet? Protože ctnostné chování se líbí Bohu, a většina z nás si jistě přeje mít Boží přízeň.

Boží slovo, Bible, vybízí své čtenáře, aby ctnost rozvíjeli. Například apoštol Pavel píše: „O jakékoli ctnosti a o čemkoli chvályhodném, o tom dále uvažujte.“ (Filipanům 4:8) A apoštol Petr nás nabádá, abychom vynaložili ‚veškeré opravdové úsilí a dodali ke své víře ctnost‘. (2. Petra 1:5) Co však je ctnost? Je možné naučit se jí ve škole? Jak ji můžeme rozvíjet?

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Některá jména byla změněna.