Přejít k článku

Přejít na obsah

Rány způsobené válkou

Rány způsobené válkou

 Rány způsobené válkou

„VE VÁLCE neexistují vítězové,“ prohlásil jeden bývalý voják, který bojoval ve druhé světové válce. „Existují jen poražení.“ Mnozí lidé s ním souhlasí. Výdaje na válku jsou děsivé a cena, kterou platí jak vítězové, tak poražení, je strašlivá. I když ozbrojený konflikt skončí, miliony lidí trpí dál, protože rány způsobené válkou jsou stále živé.

Jaké to jsou rány? Válka může zničit velkou část obyvatelstva a zanechá mnoho sirotků a vdov. Mnozí z těch, kdo přežijí, mají hrozná zranění nejen po tělesné, ale i po psychické stránce. Mohou zde být miliony lidí, kteří přišli o všechen majetek nebo byli donuceni stát se uprchlíky. Umíme si představit, jakou nenávist a jaký zármutek musí pociťovat ti, kdo takové konflikty přežili?

Rozbolavělé rány

Rány, kterými válka zasáhla lidská srdce, jsou rozbolavělé ještě dlouho po dosažení příměří, dlouho potom, co utichly zbraně a vojáci se vrátili domů. Hluboko zakořeněná vzájemná nevraživost může lidi sžírat po mnoho generací. A tak rány, které způsobila jedna válka, mohou být základní příčinou války následující.

Například Versailleská smlouva, která byla v roce 1919 podepsána jako formální projev ukončení první světové války, uložila Německu podmínky, které německé obyvatelstvo považovalo za tvrdé a mstivé. The Encyclopædia Britannica vysvětluje, že podmínky této smlouvy „vyvolaly v Němcích odpor a přispěly k tomu, že v nich vznikla touha po pomstě“. O řadu let později „se odpor k této mírové smlouvě stal odrazovým můstkem pro Hitlera“ a byl jedním z činitelů, jež vyvolaly druhou světovou válku.

Druhá světová válka začala v Polsku a rozšířila se i do balkánských států. Rány, které si ve čtyřicátých letech navzájem způsobily etnické skupiny žijící v této oblasti, napomohly ke vzniku války, jež na Balkáně zuřila v devadesátých letech. „Nebezpečný kruh nenávisti a pomsty se změnil ve spirálu, která směřuje až do naší doby,“ uvedl německý list Die Zeit.

Jestliže má lidstvo žít v míru, válečné rány rozhodně musí být uzdraveny. Jak je možné toho dosáhnout? Co lze udělat, aby byly nenávist a žal vymýceny? Kdo může rány způsobené válkou vyléčit?

 [Podpisek obrázku na straně 2]

OBÁLKA: Fatmir Bošnjaku

[Podpisky obrázku na straně 3]

Foto U.S. Coast Guard; FOTO OSN 158297/J. Isaac