Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si?

 Vzpomínáte si?

Líbila se vám nedávná čísla Strážné věže? Pokuste se tedy odpovědět na následující otázky:

Co je základním krokem, máme-li vyřešit nějakou osobní neshodu?

Především musíme uznat, že každého z nás mohou snadno ovlivnit nesprávné myšlenky a postoje. Potom bychom se měli vážně zamyslet nad tím, zda zdrojem problému nejsme my sami, místo abychom se domnívali, že je jím někdo jiný. (8/15, strana 23)

Kdy nastanou ‚časy obnovy všech věcí‘, o nichž se pojednává ve Skutcích 3:21?

Obnova přichází ve dvou etapách. Za prvé, od roku 1919 probíhá obnova duchovního ráje. Další obnova nastane, až bude na naší zemi obnoven doslovný ráj. (9/1, strany 17 a 18)

Jak to, že mravenec nemá velitele, jak je uvedeno v Příslovích 6:6–8, a přesto je pro nás dobrým příkladem?

V kolonii mravenců je sice královna, ale ta je královnou jen v tom smyslu, že klade vajíčka a je matkou kolonie. Mravenci jsou pilní, a podobně bychom měli být pilní i my a měli bychom se snažit svou práci zlepšovat, i když nás nikdo nepozoruje. (9/15, strana 26)

Vzhledem k tomu, že Josijáš byl smrtelně zraněn v bitvě, bylo Chuldino proroctví, jež je zaznamenáno ve 2. Královské 22:20, přesné, když říká, že Josijáš zemře „v pokoji“?

Ano, Josijáš zemřel v pokoji v tom smyslu, že se nedožil neštěstí, k němuž došlo v letech 609–607 př. n. l., kdy Babylóňané oblehli a zničili Jeruzalém. (9/15, strana 30)

V jakém smyslu Šalomoun mluví pochvalně, jestliže popisuje manželku jako ‚líbeznou laň a půvabnou kozorožici‘? (Přísloví 5:18, 19)

Kozorožice má klidnou povahu a elegantní způsoby. Přitom může žít a rodit na skalnatých útesech, kde je málo potravy. (10/1, strany 30 a 31)

Kdo byli Henry Grew a George Storrs?

Tito dva muži žili v 19. století a byli horlivými badateli Bible. Grew zjistil, že nauka o Trojici je nebiblická, stejně jako nauka o nesmrtelnosti lidské duše a nauka o pekle. Storrs poznal, že někteří lidé získají nekonečný život na zemi. Oba byli předchůdci Charlese Taze Russella, který začal v roce 1879 vydávat tento časopis. (10/15, strany 26–30)

Jak se svědkové Jehovovi dívají na lékařské postupy, při nichž se používá pacientova vlastní krev?

Na základě svého náboženského přesvědčení, které se opírá o Bibli, neuchovávají svou vlastní krev k pozdějšímu použití v podobě transfuze. Každý křesťan sám rozhoduje o tom, jak se bude během chirurgického zákroku, lékařského vyšetření či stávající léčby manipulovat s jeho krví. Měl by vzít v úvahu, co o krvi říká Bible, a měl by pamatovat na to, že je zcela zasvěcen Bohu. (10/15, strany 30 a 31)

Co podle průzkumu, který byl proveden začátkem tohoto roku, nutně potřebují svědkové Jehovovi po celém světě?

V rozvojových zemích, kde jsou omezené finanční prostředky, je nutně třeba více než 11 000 sálů Království. Dary od křesťanů v mnoha zemích jsou používány k tomu, aby mohly být postaveny budovy vhodné pro shromáždění. (11/1, strana 30)

Jak zní v původním jazyce některá slova, jež jsou v Bibli používána ve spojitosti s uctíváním?

Jedním z nich je slovo lei·tour·giʹa, jež se překládá jako „veřejná služba“. Dalším slovem je la·treiʹa, jež se překládá jako „posvátná služba“. (Hebrejcům 10:11; Lukáš 2:36, 37) (11/15, strany 11 a 12)

Jaké základní poučení můžeme získat z biblické zprávy o Adamovi a Evě?

Každé domýšlivé tvrzení, že lze dosáhnout nezávislosti na Bohu, je holý nerozum. (11/15, strany 24–27)

Jaké máme biblické důkazy o tom, že Bůh posiluje své služebníky?

David, Habakuk a apoštol Pavel osobně dosvědčili, že jim Jehova Bůh dodal sílu. (Žalm 60:12; Habakuk 3:19; Filipanům 4:13) Můžeme se tedy spolehnout na to, že Bůh je ochoten a schopen posílit i nás. (12/1, strany 10 a 11)