Přejít k článku

Přejít na obsah

Motivováni ke službě

Motivováni ke službě

 Motivováni ke službě

CO MOHLO čtyřiadvacet manželských párů v nejlepších letech přimět k tomu, aby opustili své příbuzné, přátele a prostředí, na které byli zvyklí, a aby se vydali jako misionáři do cizích zemí? Proč jdou s potěšením na Papuu-Novou Guineu, na Tchaj-wan a také do afrických a latinskoamerických zemí? Snad z touhy po dobrodružství? Ne. Je to proto, že je motivuje upřímná láska k Bohu a k bližním. (Matouš 22:37–39)

O kom je řeč? O absolventech 109. třídy biblické školy Strážné věže Gilead. V sobotu 9. září 2000 se ve vzdělávacím středisku Strážné věže v Pattersonu (stát New York) a na některých dalších místech shromáždilo celkem 5 198 lidí. Vyslechli si láskyplné rady, které by mohly těmto absolventům pomoci stát se úspěšnými misionáři.

Programu předsedal Stephen Lett, který je členem vyučovacího výboru vedoucího sboru svědků Jehovových. Úvodní slova založil na Matoušovi 5:13, kde se píše: „Jste sůl země.“ Bratr Lett vysvětlil, že se Ježíšova slova nepochybně vztahují i na absolventy. Sůl například dokáže ochutit jídlo. Misionáři jsou tedy v obrazném smyslu díky své účinné kazatelské službě jako sůl.

Povzbuzení na rozloučenou

Bratr Lett potom uvedl několik dlouholetých Jehovových služebníků, kteří přednesli krátké, ale působivé biblické proslovy. Prvním řečníkem byl John Wischuk, který slouží v redakčním oddělení. Jeho téma „Nejkratší žalm podporuje misionářského ducha“ bylo postaveno na 117. žalmu. Dnes je potřeba vydávat svědectví o Jehovovi a jeho Království ‚národům‘ a ‚rodům‘ na celém světě. Studenti byli vybídnuti, aby plnili slova 117. žalmu tak, že budou druhé lidi podněcovat, aby ‚chválili Jah‘.

Následně byl předsedajícím uveden Guy Pierce z vedoucího sboru. Jeho proslov měl námět „Buďte pružní, a přece pevní“. Boží slovo má pevný základ. Jehova Bůh je označen v 5. Mojžíšově 32:4 jako Skála, a přesto jeho Slovo nechává prostor pro pružnost v tom, že bylo sepsáno pro všechny jazykové skupiny a různé kultury — ano, pro celé lidstvo. Řečník studenty nabádal, aby kázali Boží slovo a nechali jeho poselství působit na srdce a svědomí lidí. (2. Korinťanům 4:2) „Buďte pevní ve správných zásadách, ale buďte pružní. Nedívejte se na lidi ve svém působišti svrchu kvůli tomu, že mají jinou kulturu,“ vyzval studenty bratr Pierce.

 Proslov jednoho z instruktorů Gileadu, Karla Adamse, který slouží ve světovém ústředí již téměř padesát tři let, měl velmi zajímavé téma „Kam odsud půjdete?“. Je pravda, že těchto 24 manželských párů dostalo misionářské pověření do 20 zemí po celém světě. Byla však vznesena otázka: Co se bude dít, až se tam dostanete a rozkoukáte se? Lidé v dnešním světě mají přelétavé zájmy. Chtějí si užívat, a proto touží dostat se na nová místa a dělat nové věci. Studenti však dostali pověření od Jehovy jít tam, kde je chce mít, aby nesobecky pečovali o jeho „ovce“. Neměli by být jako někteří starověcí Izraelité, kteří kvůli svému sobeckému postoji přišli o příležitost být Jehovou použiti k požehnání celému lidstvu. Studenti by naopak měli napodobovat Ježíše Krista, který vždy nesobecky konal Otcovu vůli a byl za všech okolností poslušný. (Jan 8:29; 10:16)

Wallace Liverance, tajemník školy Gilead, přednesl proslov na námět „Střežte hluboké Boží věci jako poklad“. V Písmu se o Božím slově opakovaně mluví jako o bohatství, cenných drahokamech, vzácných kovech a věcech, které mají velkou hodnotu a po kterých lidé touží. Přísloví 2:1–5 ukazují, že chceme-li najít „poznání Boha“, musíme po tomto  poznání pátrat jako „po schovaných pokladech“. Řečník studenty vybídl, aby při službě v novém působišti nepřestávali v hlubokých Božích věcech ‚kutat‘. Bratr Liverance uvedl proč: „Je to praktické, protože to buduje víru a důvěru v Jehovu a posílí se tak vaše odhodlání vytrvat ve svém působišti. Pomůže vám to mluvit s přesvědčením a být účinnějšími učiteli, když druhým lidem vysvětlujete Boží záměry.“

Další instruktor Gileadu formou rozhovoru se třídou ukázal, jak Jehova v uplynulých pěti měsících žehnal studentům v kazatelské službě. Lawrence Bowen poukázal na to, co ve Skutcích 20:20 apoštol Pavel říká o své veřejné službě v Efezu, a zdůraznil, že Pavel využil všechny příležitosti k vydávání svědectví. Zážitky studentů doložily, že podobně jako Pavel ani dnes se lidé, kteří jsou poháněni láskou k Bohu a k bližním, nikdy nezdrží, aby nemluvili pravdu a nenechali moc Božího slova působit na ostatní lidi. Takovému jednání Jehova bohatě žehná.

Rady podložené zkušenostmi

V období, kdy škola probíhala, byla pro studenty této třídy Gileadu mimořádným přínosem možnost být ve společnosti členů výborů odboček z dvaceti tří zemí, kteří také byli ve vzdělávacím středisku v Pattersonu na zvláštním školení. Leon Weaver a Merton Campbell ze služebního oddělení vedli interview s několika členy výboru odbočky, z nichž někteří Gilead také absolvovali. Vyprávění těchto dlouholetých misionářů potěšilo a povzbudilo studenty i jejich příbuzné a přátele.

Studenti se budou muset přizpůsobit novému prostředí, a aby se jim to podařilo, zazněly například tyto rady: „Buďte pozitivní. Pokud zažijete něco, co je pro vás velmi nezvyklé nebo čemu nebudete rozumět, nevzdávejte se. Spoléhejte na Jehovu“; „naučte se být šťastní s tím, co je k dispozici, a důvěřujte, že Jehova vám k životu poskytne vše nezbytné“. Další komentáře měly za cíl pomoci studentům udržet si ve svém působišti radost. Uvádíme některé z výroků: „Nesrovnávejte své působiště s místem, odkud pocházíte“; „naučte se místní jazyk a používejte ho správně, abyste mohli s lidmi komunikovat“; „poznejte místní zvyky a kulturu, protože vám to pomůže v přiděleném působišti vytrvat“. Tyto postřehy byly pro nové misionáře velkým povzbuzením.

Po tomto bodu programu se slova ujal někdejší misionář a absolvent 42. třídy Gileadu David Splane, který nyní slouží jako člen vedoucího sboru svědků Jehovových. Bratr Splane přednesl hlavní proslov na poutavé téma „Jste studenti, nebo absolventi?“. Zeptal se třídy: „Jak na sebe budete pohlížet, až se dostanete do svého misionářského působiště? Jako na absolventy, kteří o misionářské službě vědí všechno, nebo jako na studenty, kteří se stále musí mnoho učit?“ Bratr Splane zdůraznil, že moudrý misionář na sebe pohlíží jako na studenta. Misionáři by měli zaujmout postoj, že od každého, koho v misionářské službě potkají, se mohou něco naučit. (Filipanům 2:3) Studenti byli vybídnuti, aby úzce spolupracovali s ostatními misionáři, s odbočkou a s místním sborem. „Závěrečné zkoušky sice už máte za sebou, ale přesto zůstáváte studenty. Dávejte všem najevo, že se chcete učit,“ nabádal bratr Splane.

Po tomto proslovu byly rozdány diplomy a posluchači se dozvěděli, kde budou studenti sloužit. Třída pak s dojetím poslouchala, jak její zástupce čte prohlášení, které zdůrazňovalo odhodlání absolventů nechat se tím, co se naučili z Božího slova, podněcovat k větším skutkům v posvátné službě.

Všichni účastníci graduace by nepochybně souhlasili s tím, že tyto rady posílily rozhodnutí absolventů projevovat lásku k Bohu a k bližním. Také je velmi upevnily v jejich odhodlání duchovně pomáhat lidem v místě, kde budou jako misionáři působit.

[Rámeček na straně 25]

STATISTIKA TŘÍDY

Počet zastoupených zemí: 10

Počet zemí, do nichž byli absolventi přiděleni: 20

Počet studentů: 48

Průměrný věk: 33,7

Průměrný počet let v pravdě: 16,2

Průměrný počet let v celodobé službě: 12,5

[Obrázek na straně 26]

Absolventi 109. třídy biblické školy Strážné věže Gilead

Na seznamu jsou řady očíslovány odpředu dozadu a jména jsou v každé řadě uvedena zleva doprava.

(1) E. Collinsová; L. Milesová; A. Alvaradová; J. Lakeová (2) L. Van Dusenová; A. Biharieová; H. Heikkinenová; S. Koósová; H. Smithová (3) J. Ashford; C. Ashfordová; C. Boorová; L. Richardová; D. Wilburnová; J. Lake (4) K. Čičii; H. Čičiiová; M. Ramirezová; D. Baumannová; G. Beckerová; S. Biharie; A. Ramirez (5) W. Van Dusen; H. Lemâtreová; J. Pisková; L. Cuttsová; H. Russellová; R. Johnson (6) F. Becker; D. Baumann; K. Johnsonová; A. Piferová; C. Madsenová; J. Lemâtre; P. Heikkinen (7) R. Smith; J. Russell; A. Collins; D. Pisko; R. Wilburn; G. Koós (8) B. Cutts; J. Boor; N. Madsen; S. Pifer; E. Richard; B. Miles; R. Alvarado