Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehova poskytuje svému lidu místo odpočinku

Jehova poskytuje svému lidu místo odpočinku

 Hlasatelé Království vyprávějí

Jehova poskytuje svému lidu místo odpočinku

UNAVENÝ poutník se velmi zaraduje, když na horské stezce uvidí stinné odpočívadlo. V Nepálu se takovým odpočívadlům říká čautara. Typická čautara může být umístěna v blízkosti rozložitého stromu banyánu, v jehož stínu lze posedět a odpočinout si. Zřídit čautaru se považuje za projev laskavosti, a dobrodinci většinou zůstávají bezejmenní.

Zkušenosti z Nepálu ukazují, jak se pro mnohé unavené „poutníky“ v tomto systému věcí stal Zdrojem radosti a duchovního osvěžení Jehova Bůh. (Žalm 23:2)

• V malebném městě Pokhara, odkud je krásný výhled na pohoří Himálaj s jeho vrcholky pokrytými sněhem, žije Lil Kumari. Tato žena však před sebou nic krásného neviděla — neměla žádnou radostnou vyhlídku, protože jí dělaly velké starosti finanční problémy její rodiny. Když ji navštívila jedna svědkyně Jehovova, Lil Kumari se z jasné biblické naděje tak zaradovala, že okamžitě požádala o domácí biblické studium.

Studium se jí líbilo, ale pokračovat v něm nebylo snadné, protože rodina projevovala silný odpor. Lil Kumari se však nevzdala. Pravidelně se účastnila křesťanských shromáždění, a své nové poznatky uplatňovala, především poznatky o tom, jak se má manželka podřizovat svému manželovi. Její manžel i její matka si pak uvědomili, že studium Bible, kterému se Lil Kumari věnuje, přináší užitek celé rodině.

Nyní její manžel i mnoho příbuzných studují Boží slovo. Nedávno se ve městě Pokhara konal sjezd a Lil Kumari se jej s radostí zúčastnila společně s patnácti svými příbuznými. Říká: „Můj domov se stal místem, kde je možno si odpočinout, protože naše rodina je nyní sjednocena v pravém uctívání, a já jsem našla skutečný vnitřní pokoj.“

• Diskriminace na základě kastovních rozdílů je sice v Nepálu nezákonná, ale přesto silně ovlivňuje život obyvatel. A tak se mnoho lidí zajímá o to, co o rovnosti a nestrannosti říká Bible. Když se Surya Maya dozvěděla, že „Bůh není stranický“, její život i život její rodiny se velmi změnil. (Skutky 10:34)

Surya Maya byla sklíčená, protože na ni doléhala kastovní diskriminace a břemeno hluboko zakořeněných tradic a zvyků. Jako silně věřící žena prosila po mnoho let o pomoc své bohy představované modlami. Na své modlitby však nedostala odpověď. Když se jednoho dne hlasitě dovolávala pomoci, přistoupila k ní její šestiletá vnučka Babita a zeptala se jí: „Proč vlastně prosíš o pomoc modly, které nemohou nic udělat?“

Ukázalo se, že Babitina matka studuje Bibli s jednou svědkyní Jehovovu. Babita nadšeně pozvala babičku na křesťanské shromáždění. Když tam Surya Maya přišla, ke svému překvapení zde viděla lidi z různých kast, kteří neměli žádné předsudky a radovali se ze vzájemného společenství. Ihned požádala o domácí biblické studium. Sousedé se jí sice kvůli tomu začali vyhýbat, ale ona se nedala odradit a dělala duchovní pokroky, ačkoli neuměla dobře číst a psát.

Uplynulo osm let, a šest členů její rodiny — včetně jejího manžela a tří dětí — se stalo svědky Jehovovými. Surya Maya je nyní v celodobé službě jako pravidelná průkopnice a radostně pomáhá druhým, aby svá těžká břemena odkládali na skutečném místě odpočinku, které může poskytnout pouze Jehova.