Přejít k článku

Přejít na obsah

Na Altiplanu v Peru se káže o Království

Na Altiplanu v Peru se káže o Království

 Jsme takoví, kteří mají víru

Na Altiplanu v Peru se káže o Království

ALTIPLANO se rozkládá mezi východním a západním hřebenem And, na hranici Bolívie a Peru. Jeho jméno znamená „vysoká planina“ nebo „náhorní rovina“. Většina této planiny leží v Bolívii.

Altiplano je široké 100 kilometrů, do délky se táhne přes 1 000 kilometrů a jeho průměrná nadmořská výška je asi 3 700 metrů. Jestliže letíte z Limy, přímořského hlavního města Peru, míjíte sopku El Misti, která je pokryta sněhem a ční nad mraky do výše 5 822 metrů. V dálce se do výšky přes 6 000 metrů tyčí zasněžené vrcholky Nevado Ampato a Nevado Coropuna. A tu se před námi objevuje rozlehlá náhorní rovina — Altiplano v jižním Peru.

Hlavním městem peruánského Altiplana je Puno ležící u severozápadního cípu jezera Titicaca, nejvýše položeného splavného jezera na světě. Tato oblast se nachází v nadmořské výšce přes tři kilometry, a návštěvníci proto potřebují nějaký čas, aby si zvykli na řídký vzduch. U jezera Titicaca žijí Indiáni Kečuové a Ajmarové. Nosí pestré červené, zelené nebo modré oděvy a je možné je vidět, jak pracují na svých chacras neboli malých farmách. V Peru je sice hlavním jazykem španělština, ale na Altiplanu se mluví také kečujsky a ajmarsky.

Jak se razí cesta kazatelskému dílu

Mnoho pokorných, těžce pracujících lidí, kteří mluví kečujsky a ajmarsky, přijalo v nedávné době přesné poznání biblické pravdy. Do velké míry k tomu přispěla činnost celodobých hlasatelů Království, kteří zde slouží jako zvláštní průkopníci — a jejich horlivému úsilí Jehova bohatě žehná.

Například do města Putina, které leží asi 50 kilometrů od jezera Titicaca, byli přiděleni zvláštní průkopníci José a Silvia. Za dva měsíce vedla Silvia šestnáct domácích biblických studií a José jich vedl čtrnáct. Za pouhých šest měsíců se počet zvěstovatelů ve sboru zvýšil ze 23 na 41. Účast na shromáždění se mezitím zvýšila ze 48 na vrcholný počet 132.

„Když jsme v těchto odlehlých obcích začínali se sborovými shromážděními,“ říká José, „zjistili jsme, že je praktické začít veřejným shromážděním a sborovým studiem knihy. Tak bylo pro nové zájemce snadnější začít chodit na shromáždění.“

Dvě sestry, z nichž jedna je průkopnice, poprvé přinesly dobrou zprávu do odlehlé obce Muñani, která leží asi 20 kilometrů od Putiny. Tam zahájily biblické studium s jedním slepým mužem, který se jmenuje Lucio. * Ten pozval svého bratra Miguela, který byl katolickým laickým misionářem a vedoucím představitelem obce v sousední oblasti. Když se Miguela jeden jeho přítel zeptal, proč jezdí každý týden do Muñani, Miguel mu řekl, že se tam učí o Jehovovi a jeho Slovu. To vyvolalo otázku: „Co kdybychom studovali Bibli zde?“ Lidé v Miguelově obci projevili zájem, a svědkové Jehovovi tam proto zanedlouho začali konat shromáždění.

Miguel se začal o nově získané poznatky dělit s druhými. Ale co jeho postavení, které zastával jako katolický laický misionář a zástupce guvernéra? Na schůzi, která se konala v obecním sále, oznámil, že z postavení katolického misionáře odstupuje. Bude na jeho místo jmenován někdo jiný? Někdo z posluchačů prohlásil: „K čemu potřebujeme jiného misionáře, když poznáváme pravdu?“ Tím ovšem mínil věci, které učí svědkové Jehovovi. Někdo jiný dodal: „My nesouhlasíme s tím, že bys  měl odstoupit jen ty sám. Co kdybychom odstoupili všichni?“ Všichni posluchači potom jednohlasně zvolali: „Odstupujeme všichni!“

Krátce nato se na obecní schůzi mluvilo o modlách a křížích. Jeden muž všechny přítomné požádal, aby si přečetli 5. Mojžíšovu 7:25, kde je řečeno: „Rytiny jejich bohů byste měli spálit v ohni. Nebudeš toužit po stříbře a zlatě na nich ani si je vskutku nevezmeš, abys jím nebyl lapen do léčky; pro Jehovu, tvého Boha, je to totiž něco odporného.“

Potom ten muž požádal přítomné, aby zvedli ruku ti, kdo souhlasí s tím, aby byly všechny modly spáleny. Okamžitě se zvedly všechny ruce. (Skutky 19:19, 20) Ze 25 rodin, z nichž se obec skládá, jich nyní studuje Boží slovo 23. Dvě osoby slouží jako nepokřtění zvěstovatelé a pět dvojic se připravuje na to, že legalizují své manželství, aby měly čisté postavení před Jehovovu. (Titovi 3:1; Hebrejcům 13:4)

Vyučování s nahrávkami na kazetách

Mnoho lidí na Altiplanu neumí číst a psát, a proto jsou velkou pomocí videonahrávky a audionahrávky, které v místních jazycích vyrobila Watch Tower Society a které se používají dokonce i při vedení domácích biblických studií. Zvláštní průkopnice, která se jmenuje Dora, vede studia s pomocí brožury Co od nás Bůh vyžaduje? na audiokazetě. Přehraje vždy jeden odstavec a pak položí studujícímu otázku k látce, kterou právě vyslechl.

Pasáže z brožury Vyžaduje v kečujštině vysílá pravidelně místní rozhlasová stanice. Vysílá také úseky z časopisu Probuďte se! ve španělštině. Mnoho lidí tedy poselství o Království rozpozná, a když svědkové Jehovovi přijdou k nim domů, chtějí se tito lidé dozvědět víc.

Povšechně vzato, Altiplano leží skryto zraku světa, ale Božímu zraku skryto není. Jehova miluje lidstvo, a díky tomu se mnoho lidí žijících vysoko na andském Altiplanu stává součástí zástupu, který oslavuje Jehovův majestátní dům pravého uctívání. (Ageus 2:7)

[Poznámka pod čarou]

^ 10. odst. V tomto článku byla použita některá náhradní jména.