Přejít k článku

Přejít na obsah

Úpadek morálních hodnot

Úpadek morálních hodnot

 Úpadek morálních hodnot

„TAKOVÉ věci se dříve nestávaly,“ prohlásil bývalý německý kancléř Helmut Schmidt. S politováním komentoval nedávné případy, jež se dostaly na první stránky novin — šlo o neomluvitelnou nepoctivost státních úředníků. „Morální měřítka byla vytlačena chamtivostí,“ řekl.

Mnozí lidé s ním souhlasí. Morální hodnoty, které jsou zakotveny v Božím slovu, Bibli, a které byly po dlouhou dobu všeobecně uznávány jako vodítko při posuzování, co je správné a co je nesprávné, jsou odsouvány stranou. Taková situace je i v zemích, které se formálně spojují s křesťanstvím.

Je biblická morálka aktuální?

K morálce založené na biblických naukách patří poctivost a ryzost. Všeobecně je ale rozšířeno šizení, podplácení a podvádění. Londýnský list The Times uvádí, že některým detektivům „údajně jde do vlastní kapsy až 100 000 liber za každý případ, kdy zkonfiskované drogy předali překupníkům nebo ztratili důkazy proti významným představitelům podsvětí“. V Rakousku jsou údajně zcela běžné pojišťovací podvody. A v Německu nedávno zavládlo zděšení ve vědecké obci, když výzkumní pracovníci objevili „jeden z nejostudnějších případů podvádění, k jakému kdy došlo v německé vědě“. Jeden profesor, kdysi „hvězda mezi německými genetiky“, byl obviněn z rozsáhlého falšování nebo vymýšlení údajů.

K morálce založené na Bibli patří také věrnost v manželství a to je považováno za trvalý vztah. Rostoucí počet dvojic však končí u rozvodového soudu. Katolický list Christ in der Gegenwart (Současný křesťan) uvádí, že „se i v ‚konzervativním‘ Švýcarsku stále více manželství rozpadá“. V Holandsku končí rozvodem 33 procent všech manželství. Jedna žena, která věnovala pozornost sociálním změnám, k nimž došlo během několika posledních let v Německu, napsala, co ji znepokojuje: „Manželství je dnes považováno za staromódní a zastaralé. Lidé si už neberou manželského partnera na celý život.“

Miliony lidí naproti tomu zastávají názor, že morální měřítka, jimž učí Bible, jsou spolehlivá a že jsou pro život v našem dnešním světě aktuální. Jedna manželská dvojice žijící na švýcarsko-německých hranicích zjistila, že když se naučili v životě uplatňovat biblickou morálku, stali se šťastnějšími. Podle jejich názoru „existuje pouze jedno vodítko pro všechny oblasti života. Tím vodítkem je Bible.“

Co si myslíte vy? Může Bible sloužit jako cenné vodítko? Je morálka založená na Bibli v dnešní době praktická?