Přejít k článku

Přejít na obsah

‚Mluví o dobrotě a lásce‘

‚Mluví o dobrotě a lásce‘

 ‚Mluví o dobrotě a lásce‘

V POSLEDNÍCH letech byli svědkové Jehovovi ve Francii terčem intenzivní pomlouvačné propagandy. Jejich odpůrci se snažili postavit je před veřejností do špatného světla a používali k tomu polopravdy a nepravdivé informace. Začátkem roku 1999 rozšířili svědkové Jehovovi po celé Francii dvanáct milionů výtisků traktátu, který měl název Francouzi, jste klamáni! V tomto traktátu svědkové veřejně odsoudili pomlouvačná tvrzení, která byla proti nim pronášena.

Několik dnů po této kampani poslal pan Jean Bonhomme, lékař a někdejší člen parlamentu, otevřený dopis do jedněch místních novin. Napsal: „Občas se u mě doma zastaví svědkové Jehovovi. Přijdou mi něco říci o dobrotě a vše zahrnující lásce. ... Nevnucují se. Vyjadřují se mírně, a laskavě naslouchají mým skeptickým výrokům.“

O názorech svědků Jehovových na duchovní záležitosti pan Bonhomme řekl: „Jako by nebyli z tohoto světa, ale v jejich případě to sotva může způsobit nějakou škodu. Naproti tomu nerealistické názory jistých politiků mohou vážně ohrozit pokojný život občanů a jednotu společnosti.“