Přejít k článku

Přejít na obsah

Výroční shromáždění 7. října 2000

Výroční shromáždění 7. října 2000

 Výroční shromáždění 7. října 2000

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ členů Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania se bude konat 7. října 2000 ve sjezdovém sále svědků Jehovových, 2932 Kennedy Boulevard, Jersey City (New Jersey, USA). Předběžné shromáždění, na němž budou přítomni pouze členové korporace, se sejde v 9.15. Potom bude všeobecné výroční shromáždění, které začne v 10.00.

Členové korporace by měli okamžitě informovat kancelář tajemníka o případné změně své adresy, k níž došlo za uplynulý rok, aby mohli během července obdržet pravidelné oznámení a formulář pro udělení plné moci.

Formuláře pro udělení plné moci, které budou členům zaslány spolu s oznámením o výročním shromáždění, by měly být odeslány do kanceláře tajemníka Společnosti tak, aby tam byly nejpozději 1. srpna. Každý člen by měl ihned vyplnit a odeslat svůj formulář pro udělení plné moci a oznámit, zda se dostaví osobně, nebo ne. Informace, které uvede na formuláři, by měly být definitivní, protože se o ně budeme opírat při zjišťování, kdo bude osobně přítomen.

Očekáváme, že celé zasedání včetně pracovní části a zpráv skončí asi ve 13.00 nebo krátce potom. Žádné odpolední zasedání se konat nebude. Vzhledem k tomu, že počet míst je omezen, bude vstup možný pouze s pozvánkami. Telefonní propojení výročního shromáždění s jinými sály se neplánuje.