Přejít k článku

Přejít na obsah

V Indii budují víru biblickým studiem

V Indii budují víru biblickým studiem

 Jsme takoví, kteří mají víru

V Indii budují víru biblickým studiem

INDIE — rozkládající se od majestátního zasněženého pohoří Himálaj na severu až k vlhkému pobřeží Indického oceánu na jihu — je zemí ohromné rozmanitosti, a to jak zeměpisné, tak náboženské. Z více než jedné miliardy jejích obyvatel tvoří 83 procent hinduisté, 11 procent muslimové a zbytek se skládá zejména z formálních křesťanů, sikhů, buddhistů a džinistů. Všichni se těší ze svobody uctívání. Dílo The World Book Encyclopedia říká: „Náboženství hraje v životě Indů důležitou roli.“

Tento popis se dobře hodí na svědky Jehovovy, kteří žijí v souladu se svou křesťanskou vírou a kterých je v Indii více než 21 200. Svědkové v Indii — stejně jako jejich duchovní bratři v jiných částech světa — považují za výsadu pomáhat svým bližním, aby si vybudovali silnou víru v Boží slovo, Svatou Bibli. (2. Timoteovi 3:16, 17) Uvažujme o tom, jak jedna rodina ve městě Chennai v jižní Indii poznala biblickou pravdu.

Předtím než se tato rodina setkala se svědky Jehovovými, aktivně podporovala katolická charismatická hnutí, která o sobě tvrdí, že jejich příslušníci mají vidění, mluví jazyky a uzdravují nemocné. Členové této rodiny měli v církvi i ve společnosti významné postavení, a lidé některé z nich dokonce oslovovali „svámí“, což znamená „pane“. Potom jednoho dne rodinu navštívil jistý svědek Jehovův a z Bible jim ukázal, že Ježíš je Boží Syn, ne Všemohoucí Bůh, jak věří mnoho lidí. Svědek členům rodiny také ukázal, že Boží jméno je Jehova a že Jehovovým záměrem se zemí je učinit z ní nádherný ráj. (Žalm 83:18; Lukáš 23:43; Jan 3:16)

Tito lidé měli úctu k Božímu slovu a líbilo se jim to, co se dozvěděli, a proto souhlasili s nabídkou pravidelného biblického studia se svědky Jehovovými. Jejich spoluvěřící se jim kvůli tomu posmívali. Rodina však zůstala odhodlaná pokračovat ve studiu Bible. Poznání členů rodiny rostlo a jejich víra se prohlubovala, takže postupně upustili od svých zvyklostí falešného náboženství. Dnes jsou tři členové této rodiny horlivými pokřtěnými svědky a matka slouží jako pomocná průkopnice, kdykoli je to možné.

Víra k překonávání překážek

Sunder Lal, mladý muž, který žije v jedné vesnici v Paňdžábu, potřeboval velkou víru a odvahu, aby se s druhými lidmi dělil o dobrou zprávu o Božím Království. (Matouš 24:14) Proč? Jedním důvodem bylo to, že opustil polyteistické náboženské názory, jež zastávala jeho rodina i lidé ve vesnici, a začal uctívat pravého Boha, Jehovu. Další důvod spočíval v tom, že Sunder Lal nemá nohy.

Až do roku 1992 žil Sunder Lal běžným způsobem života. Pracoval jako asistent lékaře a spolu se svou rodinou se účastnil uctívání různých božstev, a to pod vedením guru, kterého si vybrali. Potom jednou večer upadl při přecházení železniční trati. Přejel ho vlak a přetnul mu obě nohy ve stehně. I když Sunder Lal zůstal naživu, jeho svět se mu úplně zhroutil. Je pochopitelné, že propadl hluboké sklíčenosti, a dokonce pomýšlel na sebevraždu. Rodina jej sice podporovala, ale jeho budoucnost vypadala beznadějně.

 Po čase jej navštívil jeden svědek Jehovův a ukázal mu v Bibli Boží slib, že Bůh učiní zemi nádherným rájem a všem lidem, kteří ho milují a mají před ním bázeň, dá dokonalé zdraví. Sunder Lal souhlasil s nabídkou biblického studia a rok pilně studoval. Byl také pozván, aby se účastnil křesťanských shromáždění, a nakonec se tam vydal v doprovodu jednoho přítele, který jej vezl na sedadle svého kola. Přestože to byla namáhavá jízda, odměna byla veliká. To, co se dozvěděl při svém vlastním biblickém studiu, mu začalo jako mozaika zapadat do sebe, když se setkal s dalšími lidmi, kteří opravdu věří slibům z Božího slova a žijí v souladu s biblickým učením.

Sunder Lal se začal dělit o dobrou zprávu se svými bližními a v roce 1995 byl pokřtěn. Zpočátku se na službě podílel tak, že se ve své vesnici dveře ode dveří vlekl na rukou, což byl běžný způsob, jak se přemísťoval. Nyní však už má tříkolku — dar od svých duchovních bratrů —, která je speciálně upravena tak, že se na ní „šlape“ rukama. Díky své tříkolce je méně závislý na pomoci druhých a dvanáctikilometrovou cestu na sborová shromáždění je schopen zvládnout sám. Někdy takto jezdí za prudkých monzunových dešťů, jindy zase při teplotách přes 43 stupňů Celsia.

Kromě toho, že se Sunder Lal účastní shromáždění, vede také mnoho biblických studií s dalšími lidmi, kteří touží přijmout pomoc, aby si vybudovali silnou víru v pravého Boha, Jehovu. Sedm z jeho bývalých zájemců, s nimiž vedl biblické studium, je nyní pokřtěno a pokřtěni jsou rovněž další tři lidé, se kterými se setkal ve službě, ale s nimiž studovali Bibli jiní svědkové.

Podle Bible „víra není vlastnictvím všech“ lidí. (2. Tesaloničanům 3:2) Ale ti, kdo jsou „správně nakloněni k věčnému životu“, si mohou pomocí pravidelného studia Božího slova vybudovat pevnou víru. (Skutky 13:48) Takové studium zároveň rozzařuje oči díky naději na nádhernou budoucnost — na budoucnost, ve kterou stále více lidí v Indii projevuje víru.

[Mapa na straně 30]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

AFGHÁNISTÁN

PÁKISTÁN

NEPÁL

BHÚTÁN

ČÍNA

BANGLADÉŠ

BARMA

LAOS

THAJSKO

VIETNAM

KAMBODŽA

SRÍ LANKA

INDIE

[Podpisek]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.