Přejít k článku

Přejít na obsah

Co je klíčem k úspěchu?

Co je klíčem k úspěchu?

 Co je klíčem k úspěchu?

DVA podnikaví mladí muži promyšleným způsobem připravovali k rozhodující zkoušce jakýsi podivný stroj. Náhle bylo to křehké zařízení uchváceno prudkým závanem větru, dostalo se do vzdušného víru, zlověstně zaskřípělo a s rachotem se zřítilo. Oba muži tam stáli skleslí a beze slova. Jejich dílo, na kterém pracovali tvrdě a s úzkostlivou pečlivostí, leželo v troskách — zbyla z něj jen změť dřeva a kovu.

Orville a Wilbur Wrightovi se pokoušeli vyrobit létací stroj těžší než vzduch, a zkrušující neúspěch, který zažili toho říjnového dne roku 1900, nebyl první. Prováděli pokusy už několik let a vložili do nich mnoho peněz.

Vytrvalost se jim však nakonec vyplatila. V Kitty Hawk v Severní Karolíně v USA dokázali bratři Wrightové 17. prosince 1903 uvést do chodu motorový prototyp, který zůstal ve vzduchu 12 sekund — což je sice ve srovnání s dnešními lety jen chvilka, ale i ta chvíle stačila k tomu, aby navždy změnila svět!

Ve většině případů, kdy lidé o něco usilují, závisí úspěch hlavně na jejich trpělivé vytrvalosti. Ať jde o zvládnutí nového jazyka nebo o to, naučit se nějaké řemeslo, a dokonce i když jde o rozvíjení vzájemných vztahů, bývá hodnotných výsledků dosaženo zpravidla jen díky vytrvalému úsilí. Spisovatel Charles Templeton o tom říká: „V devíti případech z deseti je úspěch přímým důsledkem jediné věci: tvrdé práce.“ Žurnalista Leonard Pitts ml. poznamenává: „Mluvíme o talentu, připouštíme šťastnou náhodu, ale velmi často přehlížíme to nejdůležitější. Tvrdou práci a mnoho neúspěchů. To, že bylo třeba pracovat od časného rána dlouho do noci.“

Tím se potvrzují slova, která byla již dávno uvedena v Bibli: „Ruka pilných, ta bude panovat.“ (Přísloví 12:24) Píle je vytrvalá snaha, se kterou o něco usilujeme. Je nezbytně nutná, chceme-li uskutečnit to, co jsme si předsevzali. Co je vytrvalost? Jak můžeme vytrvale sledovat své cíle, a v čem bychom měli vytrvávat? Odpovědi na tyto otázky najdeme v následujícím článku.

[Podpisek obrázku na straně 3]

Foto U. S. National Archives