Přejít k článku

Přejít na obsah

Budoucnost můžete znát!

Budoucnost můžete znát!

 Budoucnost můžete znát!

Většina lidí vážně přemýšlí o budoucnosti. Jsou rádi, když mohou plánovat, moudře investovat své prostředky a když se cítí v bezpečí. Existuje však nějaký spolehlivý způsob, jak se dozvědět, co můžeme v budoucnosti očekávat?

VE SNAZE zjistit to zkoušeli lidé ledacos. Věda nazývaná futurologie vyhodnocuje současné společenské procesy a zakládá na tom své předpovědi. Totéž dělají ve svém oboru ekonomové. Astrologové a věštci, kteří hledají vedení v horoskopech, křišťálových koulích a magii, mají mnoho stoupenců. Stále je například oblíbený francouzský astrolog Nostradamus, a to i přesto, že zemřel již před staletími.

Všichni tito samozvaní proroci se prokazují jako naprosto nespolehliví, a ti, kdo jim důvěřují, zažívají zklamání. Proč jsou nespolehliví? Protože ignorují Jehovu Boha a jeho Slovo, Bibli. Z toho důvodu nedokážou odpovědět na takové základní otázky jako: ‚Proč si můžeme být jisti, že události, které Bible předpovídá, se zanedlouho splní? Jak tyto události zapadají do Božího záměru s lidstvem? Jaký užitek z těchto proroctví mohu mít já a moje rodina?‘ Bible na tyto otázky odpovídá.

Biblická proroctví jsou nadřazenější všem ostatním předpovědím také v mnoha dalších ohledech. Na rozdíl od astrologických předpovědí umožňují lidem jednat se svobodnou vůlí. Nikdo tedy není obětí osudu. (5. Mojžíšova 30:19) Spisy, jako ten, který napsal Nostradamus, nemají po mravní stránce žádnou hodnotu a tuto mravní prázdnotu zakrývají rouškou záhad a popisem hrůzostrašných vizí, které budí senzaci. Biblická proroctví však mají pevný mravní základ. Vysvětlují, proč Bůh bude záhy jednat tak, jak se rozhodl. (2. Paralipomenon 36:15) A Jehovova proroctví nikdy neselhávají, protože „Bůh . . . nemůže lhát“. (Titovi 1:2) Lidé, kteří se řídí Božím slovem, proto nejsou ponecháni v nevědomosti, ale žijí smysluplným a šťastným životem, aniž by svým drahocenným časem a prostředky mrhali na marné věci. (Žalm 25:12, 13)

Tyto i mnohé jiné myšlenky byly rozebírány na oblastních sjezdech svědků Jehovových „Boží prorocké slovo“, které se od loňského roku konají po celém světě. Proslovy, rozhovory, názorné ukázky a biblická dramatizace obracely pozornost posluchačů k podivuhodnému duchovnímu dědictví, ze kterého se těší ti, kdo studují a uplatňují Boží prorocké slovo. Následující článek připomene některé zajímavé a důležité myšlenky ze sjezdového programu.