Přejít k článku

Přejít na obsah

Čas v biblických dobách

Čas v biblických dobách

KDYŽ chceš vědět, kolik je hodin, co uděláš? Asi se podíváš na hodinky. A kdyby se tě někdo zeptal, kolik je hodin, jak bys mu odpověděl? Je několik způsobů.

Řekněme, že je jedna hodina 30 minut po poledni. Možná bys tedy řekl, že je 1.30. Záleží na tom, kde žiješ a co je tam zvykem. Můžeš odpovědět i tak, že je 13.30. Anebo jednoduše řekneš, že je půl druhé.

Jako čtenář Bible možná přemýšlíš o tom, jak o čase mluvili lidé v biblických dobách. Nebyl jenom jeden způsob, jak to vyjádřit. V té části Bible, která byla napsaná hebrejsky, jsou zmínky o ránu, poledni, večeru a noci. (1. Mojž. 8:11; 19:27; 43:16; Soud. 19:9) Někdy je to ale vyjádřeno ještě přesněji.

V době, kdy se psala Bible, bylo běžné, že někdo hlídkoval, a to zvlášť v noci. Staletí před Ježíšovým narozením Izraelité rozdělovali noc do třech období, kterým se říkalo hlídky. (Žalm 63:6) V Soudcích 7:19 je zmínka o prostřední noční hlídce. Když byl na zemi Ježíš, Židé už používali řecký a římský systém čtyř nočních hlídek.

O těchto hlídkách je v evangeliích řada zmínek. Například v době čtvrté noční hlídky šel Ježíš po vodě k učedníkům, kteří byli ve člunu. (Mat. 14:25) A v jednom podobenství Ježíš řekl, že „kdyby byl hospodář věděl, za které hlídky přijde zloděj, byl by zůstal bdělý a nedovolil, aby se vloupal do jeho domu“. (Mat. 24:43)

Ježíš se zmínil o všech čtyřech hlídkách, když svým učedníkům řekl: „Zůstaňte proto bdělí, neboť nevíte, kdy přijde pán domu, zda pozdě ve dne, nebo o půlnoci, nebo při kuropění, nebo časně ráno.“ (Mar. 13:35) První z těchto hlídek označená „pozdě ve dne“ trvala od západu slunce až asi do 21. hodiny. Druhá, „půlnoc“, byla asi od 21. hodiny do půlnoci. Třetí hlídka označená jako „kuropění“ neboli „svítání“ začala o půlnoci a skončila asi ve tři hodiny ráno. Možná právě během této hlídky kohout zakokrhal tu noc, kdy byl Ježíš zatčen. (Mar. 14:72) Čtvrtá část noci, „časně ráno“, trvala asi od tří hodin do východu slunce.

Je z toho vidět, že i když v biblických dobách lidé nepoužívali systém o 24 hodinách, měli způsob, jak označovat různou denní a noční dobu.