Přejít k článku

Přejít na obsah

Neustále bojuj o Jehovovo požehnání

Neustále bojuj o Jehovovo požehnání

„Zápolil [jsi] s Bohem a s lidmi, takže jsi nakonec získal převahu.“ (1. MOJŽ. 32:28)

PÍSNĚ: 60, 38

1., 2. Jaké boje svádějí Jehovovi služebníci?

VŠICHNI Boží věrní služebníci svádějí určitý boj. To platilo už o Abelovi a platí to i o nás dnes. Apoštol Pavel napsal, že hebrejští křesťané „vytrvávali ve velkém zápolení v utrpeních“, když se snažili získat Jehovovo schválení a požehnání. (Hebr. 10:32–34) Křesťanský boj přirovnal k úsilí, které vynakládali sportovci v řeckých hrách, například při běhu, zápasu a boxu. (Hebr. 12:1, 4) My běžíme závod o život a setkáváme se při tom s nepřáteli, kteří nás chtějí rozptýlit, podrazit nám nohy, ubít nás nebo nás připravit o radost a slíbenou odměnu.

2 Ten nejtěžší zápas, jaký svádíme, je proti Satanovi a jeho světu. (Ef. 6:12) Je velmi důležité, abychom odolávali vlivu „silně zakořeněných věcí“ tohoto světa. Patří k nim všeobecně přijímané názory, různé filozofie a špatné jednání, jako je například nemravnost, zneužívání tabáku nebo alkoholu a užívání drog. Neustále musíme bojovat také se svými slabostmi a nejrůznějšími  obavami. (2. Kor. 10:3–6; Kol. 3:5–9)

3. Jak nás Jehova školí v boji proti našim nepřátelům?

3 Je vůbec možné proti tak silným soupeřům vyhrát? Ano, ale bez boje to nepůjde. Pavel přirovnal sám sebe k boxerovi a řekl: „Mířím svými ranami tak, abych nebil do vzduchu.“ (1. Kor. 9:26) Podobně jako boxer zápasí se svým soupeřem, i my musíme bojovat proti svým nepřátelům. Jehova nás v tom školí a podporuje. Životně důležité rady nacházíme v jeho Slově. Pomáhá nám také prostřednictvím našich publikací, shromáždění a krajských a regionálních sjezdů. Uplatňuješ to, co se učíš? Pokud bys to nedělal, byl bys jako boxer, který bije do vzduchu, a ne do svého soupeře.

4. Co můžeme dělat pro to, aby nás zlo nepřemohlo?

4 Nepřátelé na nás můžou zaútočit, když to čekáme nejmíň nebo jsme nejslabší, a tak musíme být stále ve střehu. Bible nás vybízí: „Nedej se přemoci zlem, ale neustále přemáhej zlo dobrem.“ (Řím. 12:21) Ze slov „nedej se přemoci zlem“ je vidět, že zlo můžeme porazit. Nesmíme ale přestat bojovat. Pokud bychom bojovat přestali nebo nebyli ve střehu, pak by nás Satan, jeho zlý svět a naše nedokonalé tělo mohli přemoct. Takže se nikdy nevzdávej a nenech svoje ruce poklesnout. (1. Petra 5:9)

5. a) Co nám pomůže vytrvat v boji o Jehovovo požehnání? b) O kterých biblických příkladech budeme mluvit?

5 Abychom zvítězili, musíme pamatovat na to, proč bojujeme. Důvodem je, že chceme mít Jehovovo schválení a požehnání. Hebrejcům 11:6 říká: „Ten, kdo se přibližuje k Bohu, musí věřit, že je a že se stává dárcem odměny těm, kdo ho s opravdovostí hledají.“ Řecké sloveso přeložené slovy „s opravdovostí hledají“ je ve tvaru, který vyjadřuje intenzitu a soustředěné úsilí. (Sk. 15:17) V Bibli se píše o mužích a ženách, kteří takové úsilí vynaložili a Jehova je za to odměnil. Byli to například Jákob, Ráchel, Josef a Pavel. Zažili situace, které byly citově nebo fyzicky vyčerpávající, ale zvládli je. Co se od nich můžeme naučit?

VYTRVALOST VEDE K POŽEHNÁNÍ

6. Co Jákobovi pomohlo vytrvat a jakou odměnu získal? (Viz úvodní obrázek.)

6 Věrný Jákob ve svém boji vytrval proto, že miloval Jehovu, vážil si duchovních věcí a měl naprostou důvěru, že Boží slib o požehnání pro jeho potomky se splní. (1. Mojž. 28:3, 4) To vysvětluje, proč v téměř sto letech udělal všechno pro to, aby Boží požehnání získal. Dokonce zápasil se zhmotnělým andělem. (Přečti 1. Mojžíšovu 32:24–28.) Obstál v tomto boji díky tomu, že by byl takový silák? Samozřejmě ne! Byl to ale houževnatý bojovník a byl rozhodnutý se za žádnou cenu nevzdat. A za svoje odhodlání byl bohatě odměněn. Dostal příhodné jméno Izrael, což znamená „zápolící (vytrvávající) s Bohem“ nebo „Bůh zápolí“. O stejnou odměnu – Jehovovo  schválení a požehnání – usilujeme i my.

7. a) Co Ráchel trápilo? b) Díky čemu svůj boj vyhrála?

7 Jákobova milovaná manželka Ráchel si také moc přála zažít splnění slibu, který dal Jehova jejímu manželovi. Byl tu ale problém, který se zdál neřešitelný. Ráchel nemohla mít děti, což lidé v té době považovali za velké neštěstí. Kde brala citovou a fyzickou sílu k boji s okolnostmi, které jí tak ztěžovaly život a které nemohla ovlivnit? Ráchel nikdy neztratila naději. Ještě vroucněji se modlila k Jehovovi. Ten její upřímné prosby vyslyšel a nakonec jí požehnal tím, že měla děti. Není divu, že pak jednou zvolala: „Vedla jsem . . . boje a zvítězila jsem!“ (1. Mojž. 30:8, 20–24, Bible21)

8. Co potkalo Josefa a v čem je pro nás příkladem?

8 Jákobův a Ráchelin výborný příklad měl bezpochyby vliv na jejich syna Josefa a pomohl mu zvládnout zkoušky jeho vlastní víry. Když mu bylo sedmnáct, život se mu obrátil vzhůru nohama. Bratři ho ze žárlivosti prodali do otroctví. Později byl mnoho let nespravedlivě vězněn v Egyptě. (1. Mojž. 37:23–28; 39:7–9, 20, 21) Josef ale nepodlehl beznaději ani v sobě neživil touhu po pomstě. Tím nejdůležitějším pro něj totiž byl vztah s Jehovou. (3. Mojž. 19:18; Řím. 12:17–21) Co se od Josefa můžeme naučit? Pokud jsme například neměli lehké dětství nebo se naše současná situace zdá být bezvýchodná, musíme dál bojovat a nevzdat se. Pak můžeme důvěřovat, že nás Jehova odmění. (Přečti 1. Mojžíšovu 39:21–23.)

9. V čem bychom měli napodobovat Jákoba, Ráchel a Josefa?

9 A co těžkého prožíváš ty? Zkouškou může být nějaká křivda, předsudek nebo výsměch. Možná na tebe někdo žárlí a z něčeho tě nespravedlivě obvinil. Nenech svoje ruce poklesnout a nevzdávej se. Pamatuj na to, co pomohlo Jákobovi, Ráchel a Josefovi dál sloužit Jehovovi s radostí. Jehova je posílil a požehnal jim, protože si nepřestali vážit duchovních věcí. Vytrvávali ve svém boji a jednali v souladu se svými upřímnými modlitbami. My žijeme těsně před koncem tohoto světa, a proto bychom se měli pevně držet svojí naděje. Budeš ze všech sil bojovat o Jehovovu přízeň?

BOJUJ ZE VŠECH SIL

10., 11. a) Z jakých důvodů možná musíme bojovat o Boží požehnání? b) Co nám pomůže správně se rozhodovat?

10 Z jakých důvodů možná musíme bojovat o Boží požehnání? Mnozí se ze všech sil snaží překonávat nějaké špatné touhy. Pro jiné není vůbec snadné udržet si pozitivní přístup ke službě. Další mají chatrné zdraví nebo se cítí osamělí. Pro někoho je těžké odpustit křesťanovi, který ho urazil nebo mu jinak ublížil. Bez ohledu na to, jak dlouho Jehovovi sloužíme, všichni musíme bojovat proti věcem, které by nám ve službě mohly bránit. Když to budeme dělat, Jehova nás určitě odmění.

Bojuješ o Boží požehnání? (10. a 11. odstavec)

 11 Upřímně řečeno, být křesťanem a správně se rozhodovat může být hodně těžké, zvlášť když tě srdce táhne jiným směrem. (Jer. 17:9) V takovém případě se modli k Jehovovi a pros ho o svatého ducha. Právě modlitba a svatý duch ti můžou dodat sílu dál dělat to, co je správné a čemu může Jehova požehnat. Buď rozhodnutý v souladu se svými modlitbami jednat. Snaž se každý den číst Bibli a pravidelně si vyhrazuj čas na osobní studium a rodinné uctívání. (Přečti Žalm 119:33.)

12., 13. Co dvěma křesťanům pomáhá překonávat špatné touhy?

12 Boží Slovo, svatý duch a naše publikace pomohly překonat nesprávné touhy už mnoha křesťanům. Například jeden sedmnáctiletý bratr si přečetl článek „Jak můžete odolat nesprávným touhám?“, který vyšel v Probuďte se! z 8. prosince 2003. Jak na něj zapůsobil? „Snažím se mít nesprávné myšlenky pod kontrolou. Když jsem v článku četl, že ‚v případě některých lidí je tento boj zvláště silný‘, uvědomil jsem si, že patřím do celosvětové rodiny bratrů a sester a že v tom nejsem sám.“ Bratrovi také pomohl článek „Schvaluje Bůh alternativní životní styl?“, otištěný v Probuďte se! z 8. října 2003. Dočetl se v něm, že pro některé je tento boj  trvalý – je jako „osten v těle“. (2. Kor. 12:7) Pokud ale nepřestávají bojovat, aby se chovali správně, mají před sebou optimistickou budoucnost. Bratr dodal: „Právě proto si myslím, že den za dnem můžu zůstávat Jehovovi věrný. Jsem mu opravdu vděčný za to, že nám jeho organizace pomáhá v tomto zkaženém světě přežívat.“

13 Dalším příkladem je jedna sestra ze Spojených států. Napsala: „Děkuju vám, že nám vždycky dáváte duchovní pokrm, který právě potřebujeme. Často cítím, že ty články jsou napsané přímo pro mě. Už léta bojuju se silnou touhou po něčem, co Jehova nenávidí. Občas bych to nejradši vzdala a přestala bojovat. Vím, že Jehova je milosrdný a že odpouští, ale protože tuto špatnou touhu mám a hluboko uvnitř ji nedokážu nenávidět, připadá mi, že si jeho pomoc nezasloužím. Tento neustálý boj ovlivňuje každou oblast mého života. . . . Potom co jsem si přečetla článek ‚Chce tvoje srdce znát Jehovu?‘ ve Strážné věži z 15. března 2013, jsem si uvědomila, že mi Jehova chce pomáhat.“

14. a) Jak Pavel popsal svůj boj? b) Co nám pomůže být úspěšní v boji se slabostmi svého těla?

14 Přečti Římanům 7:21–25. Pavel z vlastní zkušenosti věděl, jak těžké je bojovat s touhami a slabostmi nedokonalého těla. Byl si ale jistý, že tento vnitřní boj může vyhrát, když se bude modlit k Jehovovi, spoléhat na jeho pomoc a projevovat víru ve výkupní oběť Ježíše Krista. A co my? Pokud nepřestaneme se slabostmi svého těla bojovat, můžeme také uspět. Co nám pomůže? Když se budeme tak jako Pavel plně spoléhat na Jehovu, a ne na sebe a budeme věřit ve výkupné.

15. Jak nám Jehova může pomoct zůstat mu věrní a bojovat dál?

15 Někdy Jehova připustí situaci, ve které můžeme ukázat, jak moc nám na něčem záleží. Například se může stát, že vážně onemocníme, někdo nám ukřivdí nebo se něco takového stane někomu z naší rodiny. Jak se zachováme? Pokud se naprosto spoléháme na Jehovu, budeme ho prosit, aby nám dal sílu zůstat mu věrní, dál mu sloužit s radostí a v duchovním ohledu nezeslábnout. (Fil. 4:13) Příběhy mnoha křesťanů z Pavlovy doby i ze současnosti potvrzují, že modlitba dodává člověku sílu a odvahu v boji pokračovat.

NEUSTÁLE BOJUJ O JEHOVOVO POŽEHNÁNÍ

16., 17. K čemu jsi rozhodnutý?

16 Ďábel by byl rád, kdybys svoje ruce nechal poklesnout a vzdal se. Buď proto rozhodnutý „pevně se [držet] toho, co je znamenité“. (1. Tes. 5:21) Boj proti Satanovi, jeho zkaženému světu a svým hříšným touhám můžeš vyhrát. Podaří se ti to, když budeš bezvýhradně důvěřovat, že ti Bůh pomůže a posílí tě. (2. Kor. 4:7–9; Gal. 6:9)

17 Takže bojuj dál. Nepřestávej zápasit. Nevzdávej se. Vytrvávej. Buď si naprosto jistý, že pak ti Jehova dá tolik „požehnání, až již nebude nedostatek“. (Mal. 3:10)