Přejít k článku

Přejít na obsah

Mladí, posilujte svoji víru

Mladí, posilujte svoji víru

„Víra je . . . zřejmý projev skutečností, ačkoli je nelze spatřit.“ (HEBR. 11:1)

PÍSNĚ: 41, 69

1., 2. Pod jakým tlakem dnes mladí lidé můžou být a co jim pomůže mu odolat?

„CHYTŘÍ LIDÉ jako ty přece nevěří v Boha,“ řekla naší mladé sestře z Británie její spolužačka. Jeden bratr z Německa napsal: „Učitelé v naší škole si myslí, že biblická zpráva o stvoření je výmysl. Považují za samozřejmost, že studenti věří v evoluci.“ A mladá sestra z Francie řekla: „Učitelé jsou dost překvapení, že někteří studenti ještě věří tomu, co se píše v Bibli.“

2 Hodně lidí si dnes nemyslí, že nás stvořil Bůh. Pokud jsi mladý a už Jehovovi sloužíš nebo se o něm teprve učíš, občas se možná cítíš pod tlakem přijmout názor, že život vznikl evolucí. Co v takovém případě můžeš udělat pro to, abys posílil svoji víru a udržel si ji pevnou? Jedním krokem je používat „schopnost přemýšlet“, kterou jsme dostali od Boha. V Bibli se o ní píše, že „bude nad tebou držet stráž“. Bude tě chránit před různými filozofiemi, které by mohly zničit tvoji víru v Jehovu. (Přečti Přísloví 2:10–12.)

3. Co budeme rozebírat v tomto článku?

3 Abys měl silnou víru v Jehovu, musíš ho dobře poznat. (1. Tim. 2:4) Takže když si čteš Bibli a naše publikace, je důležité, aby ses při tom zastavil a přemýšlel. To ti  pomůže látku pochopit. (Mat. 13:23) Ukažme si, jak díky tomu můžeš posílit svoji víru v to, že Jehova je náš stvořitel a že je autorem Bible. Máme pro to spoustu „přesvědčivých důkazů“. (Hebr. 11:1, ppč.)

JAK MŮŽEŠ POSÍLIT SVOJI VÍRU V BOHA

4. Proč zastánci stvoření i evoluce musí mít nějakou víru a co nám pomůže dospět ke správným závěrům?

4 Už ti někdo řekl, že věří v evoluci, protože je vědecky podložená, zatímco víra v Boha ne? Hodně lidí si to myslí. Je ale dobré pamatovat na to, že ať už někdo věří v Boha, nebo v evoluci, nějakou víru mít musí. Jak to? Nikdo z nás neviděl Boha, ani jak něco tvoří. (Jan 1:18) A stejně tak žádný člověk – dokonce ani žádný vědec – nikdy neviděl, jak se jeden druh vyvíjí v jiný. Nikdo například nepozoroval, že by se z plaza vyvinul savec. (Job 38:1, 4) Všichni tedy musíme zkoumat důkazy a používat „schopnost přemýšlet“, abychom dospěli k rozumným závěrům. O stvoření života apoštol Pavel napsal: „[Boží] neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství, takže jsou neomluvitelní.“ (Řím. 1:20)

Když mluvíš s druhými, dobře využívej pomůcky, které jsou k dispozici ve tvém jazyce (5. odstavec)

5. V jakých materiálech se můžeme dozvědět něco o přírodě?

5 Když přemýšlíme o přírodě a o tom, jak je v ní všechno geniálně vytvořeno, žasneme. Ačkoli stvořitele nevidíme, „vírou chápeme“, že existuje. Vnímáme, že má krásné vlastnosti a je úžasně moudrý. (Hebr. 11:3, 27) O tom, co stvořil, se můžeme víc dozvědět z našich studijních materiálů, které obsahují vědecky podložené informace. K těmto materiálům patří například film Zázraky stvoření svědčí o Boží slávě, brožury Byl život stvořen?Vznik života – Pět otázek, které stojí za odpověď nebo kniha Existuje Stvořitel, který se o vás stará? V časopise Probuďte se! bývají interview s vědci a dalšími lidmi,  kteří vysvětlují, proč začali věřit v Boha. A v rubrice „Dílo náhody?“ se dočteme zajímavé detaily o zvířatech a jiných organismech a taky to, jak se vědci snaží napodobit konstrukční řešení v přírodě.

6. Jaký užitek můžeš mít z pomůcek, které máme k dispozici? Jak pomáhají tobě osobně?

6 Jeden 19letý bratr ze Spojených států řekl o dvou zmíněných brožurách: „Jsem za ně moc vděčný. Přečetl jsem je snad desetkrát.“ Sestra z Francie napsala: „Články v rubrice ‚Dílo náhody?‘ mě fascinují. Ukazují, že ti nejlepší vědci sice dokážou napodobit konstrukční řešení v přírodě, ale výsledek se originálu nikdy nevyrovná.“ Rodiče 15leté dcery v Jižní Africe řekli: „To první, co si naše dcera přečte v Probuďte se!, je většinou rubrika ‚Interview‘.“ A co ty? Využíváš tyto materiály plně? Můžou ti pomoct, aby tvoje víra byla jako strom, který má silné kořeny. Taková víra ti pomůže přestát i vichřici v podobě nejrůznějších filozofií. (Jer. 17:5–8)

JAK MŮŽEŠ POSÍLIT SVOJI DŮVĚRU V BIBLI

7. Proč Jehova chce, abys používal svůj rozum?

7 Je špatné ptát se: Proč věřím tomu, co Bible říká? Vůbec ne! Jehova nechce, abys něčemu věřil jenom proto, že tomu věří druzí. Chce, abys používal svůj rozum a sám Bibli poznal a přesvědčil se, že pochází od něj. Čím líp budeš Bibli znát, tím pevnější bude tvoje víra, že v ní je pravda. (Přečti Římanům 12:1, 2; 1. Timoteovi 2:4.) Můžeš to dělat třeba tak, že si budeš studovat konkrétní náměty, o kterých by ses chtěl dozvědět víc.

8., 9. a) Které náměty si někteří rádi studují? b) Jaký užitek přináší rozjímání?

8 Můžeš si například prostudovat biblická proroctví nebo doklady toho, že Bible je přesná z historického, archeologického nebo vědeckého hlediska. Jedno fascinující proroctví najdeš v 1. Mojžíšově 3:15. Tento verš nás seznamuje s hlavním námětem Bible, kterým je ospravedlnění Boží svrchovanosti a posvěcení jeho jména prostřednictvím Království. Pomocí obrazného jazyka ukazuje, jak Jehova odstraní všechno zlo, které lidé zažívají už od vzpoury v Edenu. Jak můžeš 1. Mojžíšovu 3:15 prostudovat do hloubky? Třeba tak, že si uděláš časovou osu a připíšeš si k ní klíčové verše, které víc odhalují, jak se toto proroctví v průběhu dějin splňuje. Když uvidíš, jak jsou vzájemně provázané, dojdeš k závěru, že bibličtí proroci a pisatelé museli být „unášeni svatým duchem“. (2. Petra 1:21)

9 Jeden bratr z Německa napsal: „Námět Království se prolíná celou Biblí jako zlatá nit, a to i když ji napsalo asi čtyřicet mužů. Mnozí z nich navíc žili v různé době a neznali se.“ Na sestru z Austrálie zapůsobil studijní článek ve Strážné věži z 15. prosince 2013, který pojednával o významu Pasachu. Tento svátek úzce souvisí s 1. Mojžíšovou 3:15 a s příchodem Mesiáše. Sestra napsala: „Studium článku mi otevřelo oči, takže jsem viděla, jak je Jehova úžasný. To, že někdo toto opatření pro Izraelity  vymyslel a jak se naplnilo na Ježíšovi, mě naprosto ohromilo. Musela jsem se zastavit a přemýšlet, jak mimořádný význam jídlo Pasach mělo.“ Proč to na ni tak zapůsobilo? Protože o látce, kterou četla, do hloubky uvažovala a pochopila její smysl. To posílilo její víru a vztah k Jehovovi. (Mat. 13:23)

10. Jak upřímnost biblických pisatelů posiluje naši důvěru v to, co napsali?

10 Zamysli se taky nad upřímností a odvahou mužů, kteří Bibli psali. Mnozí starověcí spisovatelé vykreslovali svůj národ a vůdce jenom v tom nejlepším světle. Jehovovi proroci ale vždycky psali pravdu. Byli ochotní přiznat nedostatky svého lidu, a dokonce i králů. (2. Par. 16:9, 10; 24:18–22) A nezamlčeli ani svoje vlastní chyby nebo chyby jiných Božích služebníků. (2. Sam. 12:1–14; Mar. 14:50) „Taková upřímnost se jen tak nevidí,“ řekl jeden mladý bratr z Británie. „Je to další doklad toho, že Bible je opravdu od Jehovy.“

11. Co mladým lidem může pomoct, aby si víc vážili toho, co Bible učí?

11 Když se lidé řídí biblickými radami, má to na jejich život dobrý vliv. To je přesvědčuje, že autorem Bible je Bůh. (Přečti Žalm 19:7–11.) Jedna mladá sestra z Japonska napsala: „Když jsme u nás doma začali žít podle toho, co jsme se učili z Bible, byli jsme opravdu šťastní. Měli jsme se rádi a dobře jsme spolu vycházeli.“ Bible nás chrání, abychom se nezapletli do falešného uctívání a nenechali se zotročit různými pověrami. (Žalm 115:3–8) Jaký vliv mají na lidi filozofie, které neberou v úvahu existenci Boha? Například evoluční teorie v podstatě dělá boha z přírody a přisuzuje jí moc, kterou má jenom Jehova. A lidé, kteří říkají, že Bůh není, vlastně tvrdí, že budoucnost máme zcela ve svých rukou. Žádnou jistou naději na lepší svět ale nenabízejí. (Žalm 146:3, 4)

JAK MŮŽEŠ ARGUMENTOVAT

12., 13. Jak můžeš se spolužáky, učiteli a dalšími mluvit o stvoření nebo o Bibli?

12 Jak můžeš působivě argumentovat, když mluvíš o stvoření a o Bibli s druhými? Nepředpokládej, že víš, čemu věří. Někteří říkají, že věří v evoluci, ale zároveň si myslí, že Bůh existuje. Zastávají názor, že Bůh použil evoluci ke stvoření různých forem života. Jiní se přiklánějí k evoluci proto, že se o ní učili ve škole, a tak ji berou jako fakt. A ještě další přestali věřit v Boha, protože jsou zklamaní z toho, co se děje v církvích. Takže když s někým mluvíš o tom, jak vznikl život, je většinou moudré se nejdřív ptát. Zjisti, co si myslí ten druhý. Když budeš rozumný a ochotný naslouchat, je pravděpodobné, že i on bude naslouchat tobě. (Tit. 3:2)

13 Pokud někdo napadá tvoji víru ve stvoření, jak na to můžeš reagovat? Taktně ho požádej, aby vysvětlil on tobě, jak mohl život vzniknout bez stvořitele. Aby se mohla první forma života vyvíjet dál, musela být schopná reprodukce. Profesor chemie David Deamer řekl, že je k tomu zapotřebí 1. ochranná membrána, 2. schopnost získávat a využívat energii, 3. genetická informace a 4. schopnost tuto informaci kopírovat. Dodal: „Člověk je ohromen komplexností i té nejjednodušší formy života.“

14. Co můžeš udělat, když máš pocit, že na rozhovor o evoluci nebo stvoření nejsi připravený?

 14 Co když máš pocit, že na rozhovor o evoluci nebo stvoření nejsi připravený? Můžeš vyzkoušet jednoduchou logiku, kterou použil Pavel. Napsal: „Každý dům je . . . někým postaven, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh.“ (Hebr. 3:4) Taková argumentace je snadno pochopitelná a působivá. Složité organismy mohla vymyslet jenom inteligentní bytost. Můžeš si taky vzít na pomoc nějakou vhodnou publikaci. Jedna sestra použila dvě brožury, o kterých jsme se zmínili, při rozhovoru s mladým mužem, který řekl, že v Boha nevěří a že se přiklání k evoluci. Asi o týden později se tento muž vyjádřil: „Teď už v Boha věřím.“ Začal studovat Bibli a časem se dal pokřtít.

15., 16. Jaký přístup možná zvolíš, když budeš s někým mluvit o Bibli, a co by mělo být tvým cílem?

15 Stejným způsobem můžeš postupovat, když mluvíš s někým, kdo má pochybnosti o Bibli. Zjisti, co si myslí a jaké náměty by ho mohly zajímat. (Přísl. 18:13) Pokud ho zajímá věda, možná na něj zapůsobí, když mu poukážeš na verše, které potvrzují vědeckou přesnost Bible. Na někoho jiného zase možná zapůsobí, když mu ukážeš, že Bible obsahuje přesná proroctví a přesný záznam historických událostí. Anebo můžeš přečíst nějaké praktické rady pro život, třeba z Kázání na hoře.

16 Nezapomeň, že tvým cílem by mělo být zapůsobit na srdce, ne zvítězit v diskuzi. Dobře proto naslouchej. Upřímně se ptej a sám se vyjadřuj s mírností a úctou, zvlášť když mluvíš se staršími lidmi. Nejspíš pak i oni budou brát vážně tvoje názory. Taky uvidí, že jsi o tom, čemu věříš, hodně přemýšlel. To mnozí mladí lidé nedělají. Samozřejmě je dobré pamatovat na to, že nejsi povinný odpovídat na nesmyslné otázky nebo pokračovat v rozhovoru s těmi, kdo se ti chtějí jenom posmívat. (Přísl. 26:4)

STUDUJ BIBLI DO HLOUBKY

17., 18. a) Co ti pomůže získat pevnou víru? b) O čem pojednává další článek?

17 Pevnou víru nezískáš jenom tím, že se seznámíš se základními biblickými naukami. Studuj proto Boží Slovo do hloubky, jako kdybys hledal skryté poklady. (Přísl. 2:3–6) Dobře využívej pomůcky, které jsou k dispozici ve tvém jazyce, například Watchtower Library, ONLINE KNIHOVNU Strážné věže, Index publikací Watch Tower Society nebo Průvodce publikacemi svědků Jehovových. Taky si dej za cíl, že si přečteš celou Bibli. Můžeš se pokusit zvládnout to během jednoho roku. Jen máloco posílí tvoji víru tak jako čtení Božího Slova. Jeden krajský dozorce vzpomíná: „To, že jsem si přečetl celou Bibli, mi pomohlo uvědomit si, že je opravdu od Boha. Biblické příběhy, které jsem znal odmalička, jsem konečně pochopil v kontextu. Mělo to zásadní vliv na můj duchovní růst.“

18 Tu nejdůležitější úlohu v duchovním rozvoji dítěte ale mají rodiče. Jak můžou svým dětem pomoct, aby měly pevnou víru? To se dozvíme v dalším článku.