Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte…

Co možná nevíte…

Proč bylo dobře, že Izraelité mohli obětovat jak hrdličky, tak holuby?

MOJŽÍŠŮV ZÁKON umožňoval, aby Izraelité předkládali jako oběť Jehovovi hrdličky i holuby. Tito ptáci byli v zákonech o obětech vždycky uváděni společně a Izraelité si mohli libovolně vybrat, kterého z nich použijí. (3. Mojž. 1:14; 12:8; 14:30) Proč to bylo praktické? Mimo jiné proto, že hrdličky nebyly vždycky snadno k dostání. Jak to?

Hrdlička

Hrdličky jsou stěhovaví ptáci, kteří se na území Izraele vyskytují v teplých měsících. V říjnu odlétají na jih do teplejších krajin a do Izraele se vrací na jaře. (Pís. 2:11, 12; Jer. 8:7) V zimním období by proto pro Izraelity bylo složité hrdličky sehnat.

Holub skalní

Naopak holubi většinou stěhovaví nejsou, takže na území Izraele zůstávali celý rok. Navíc je Izraelité běžně chovali. (Srovnej s Janem 2:14, 16.) Jak uvádí kniha Bible Plants and Animals, „ve všech vesnicích a městech v Palestině byli domácí holubi. Každý majitel domu měl holubník, což byl otvor ve zdi, kde tito ptáci žili“. (Srovnej s Izajášem 60:8.)

Holub v holubníku

Tím, že Jehova přijímal jako oběť ptáky, které měli Izraelité k dispozici po celý rok, ukázal, že je laskavý a zároveň rozumný.