Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte...

Co možná nevíte...

Synagoga v prvním století: Na tomto nákresu jsou vidět základní prvky synagogy z prvního století objevené v Gamle, asi 10 km severovýchodně od Galilejského moře. Obrázek ukazuje, jak asi mohly starověké synagogy vypadat

Jaký je původ synagog?

SLOVO „synagoga“ pochází z řeckého výrazu, který znamená „shromáždění“ nebo „společné setkání“. Toto označení je výstižné, protože synagogy byly od starověku místa, kde se židovské komunity scházely k uctívání Boha a k vyučování. Hebrejská písma se o synagogách výslovně nezmiňují, ale z Křesťanských řeckých písem jasně vyplývá, že v prvním století n. l. tato místa už dobře plnila svůj účel.

Většina odborníků se domnívá, že počátky synagog sahají do období, kdy Židé byli ve vyhnanství v Babyloně. Encyclopaedia Judaica k tomu uvádí: „Vyhnanci přišli o svůj chrám, žili v cizí zemi a ve svém strádání potřebovali útěchu. Občas se proto scházeli, pravděpodobně o sabatech, a četli Písmo.“ Zdá se, že po vysvobození z vyhnanství se Židé dál scházeli, aby se společně modlili a četli Písmo, a kdekoli se usadili, založili tam synagogu.

V prvním století n. l. synagogy už sloužily jako centra duchovního a společenského života pro Židy, kteří se usídlili na různých místech v oblasti Středozemního moře, Blízkého východu a v samotném Izraeli. „Židé [v synagogách] studovali a jedli posvátná jídla, probíhaly v nich soudní procesy, byly v nich uloženy společné peníze, které tam Židé přinesli, a odehrávala se v nich politická a společenská shromáždění,“ říká Lee Levine, který je profesorem na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Dodává: „Nejdůležitější samozřejmě bylo to, že se v nich konaly bohoslužby.“ Není tedy divu, že Ježíš chodil do synagog často. (Mar. 1:21; 6:2; Luk. 4:16) Ty, kdo se tam sešli, vyučoval a povzbuzoval. Po založení křesťanského sboru hodně kázal v synagogách i apoštol Pavel. Když přišel do nějakého města, obvykle nejprve zamířil do synagogy, protože věděl, že tam budou lidé, kteří se zajímají o duchovní věci, a že s nimi bude moct mluvit o dobré zprávě. (Sk. 17:1, 2; 18:4)