Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

Proč se Matoušova a Lukášova zpráva o začátku Ježíšova života liší?

Matoušova zpráva o událostech kolem Ježíšova narození a dětství se do určité míry liší od té Lukášovy, protože tito pisatelé evangelií vyprávěli události každý z jiného pohledu.

Matoušova zpráva se zaměřuje na události, které se týkají Josefa. Vypráví o Josefově první reakci, když se dozvěděl, že Marie je těhotná, o jeho snu, ve kterém mu anděl vysvětlil situaci, a o tom, že Josef jeho vysvětlení přijal. (Mat. 1:19–25) Matouš dál píše o Josefově snu, ve kterém ho anděl vybídl, aby uprchli do Egypta, o jeho útěku s rodinou, o snu, ve kterém mu anděl řekl, aby se vrátil do Izraele, o jeho návratu a o jeho rozhodnutí, že se s rodinou usadí v Nazaretu. (Mat. 2:13, 14, 19–23) V úvodních kapitolách Matoušova evangelia se Josefovo jméno vyskytuje sedmkrát, zatímco Mariino jméno jenom čtyřikrát.

Naproti tomu Lukáš se ve své zprávě víc zaměřuje na Marii. Vypráví o tom, jak za Marií přišel anděl Gabriel, jak šla navštívit svoji příbuznou Alžbětu a jak při té příležitosti chválila Jehovu. (Luk. 1:26–56) Také zaznamenal, co řekl Simeon Marii v souvislosti s Ježíšovým budoucím utrpením. Dokonce i v příběhu, jak šel 12letý Ježíš s rodiči do chrámu, Lukáš cituje slova Marie, ne Josefa. Také se zmiňuje o tom, že všechny tyto události na Marii silně působily. (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51) V prvních dvou kapitolách Lukášova evangelia se Mariino jméno vyskytuje dvanáctkrát, a Josefovo jenom třikrát. Je tedy vidět, že Matouš popisuje spíš to, co dělal a prožíval Josef, zatímco Lukáš se zaměřuje na úlohu a zážitky Marie.

Liší se i rodokmeny zaznamenané oběma pisateli. Matouš sleduje rodovou linii Josefa a ukazuje, že Ježíš je jako Josefův adoptivní syn právoplatným dědicem trůnu krále Davida. Proč? Protože Josef byl Davidovým potomkem přes Davidova syna Šalomouna. (Mat. 1:6, 16) Lukáš ale sleduje rodovou linii Marie a ukazuje, že Ježíš je dědicem trůnu krále Davida jako jeho pokrevní příbuzný. (Řím. 1:3) Jak to? Protože Marie byla Davidovým potomkem přes Davidova syna Natana. (Luk. 3:31) Z jakého důvodu ale Lukáš do rodokmenu nezaznamenal Marii jako dceru Heliho, když to byl její otec? V oficiálních rodokmenech se totiž většinou uváděla jména mužů. Takže když Lukáš zaznamenal Josefa jako syna Heliho, chápalo se, že Josef byl Heliho zeť. (Luk. 3:23)

Rodokmeny zapsané Matoušem a Lukášem jasně dokazují, že Ježíš byl předpovězený Mesiáš. O věrohodnosti jeho rodokmenu se dobře vědělo a ani farizeové a saduceové ho nemohli zpochybnit. Oba zaznamenané rodokmeny jsou až dodnes jedněmi z pilířů naší víry a svědčí o tom, že se Boží sliby vždycky splní.