Přejít k článku

Přejít na obsah

Něco cennějšího než zlato

Něco cennějšího než zlato

Jen málo lidí někdy našlo valounek zlata. Ale miliony jich našly něco mnohem cennějšího – moudrost od Boha. V Bibli se o její hodnotě říká: „Výměnou za ni nelze dát ryzí zlato.“ (Job 28:12, 15)

TI, KDO se upřímně snaží porozumět Bibli, se v něčem podobají zlatokopům. Aby v ní našli moudrost nevyčíslitelné hodnoty, musí se namáhat a vytrvale pátrat. Zamysleme se nad třemi způsoby, jak se zlato hledá, a nad poučením, které z toho pro nás vyplývá.

TVŮJ PRVNÍ VALOUNEK

Představ si, že se procházíš po břehu řeky a najednou zahlédneš, jak se mezi kamínky něco třpytí. Sehneš se a zjistíš, že jsi našel zlatý valounek. Je menší než hlavička sirky a jeho nález je ještě vzácnější než nález diamantu. Máš samozřejmě velkou radost a hned se začneš dívat okolo, jestli tam valounků není víc.

Něco podobného jsi možná prožíval, když za tebou přišel někdo ze svědků Jehovových, aby ti řekl o biblické naději. Pamatuješ si na ten moment, kdy jsi našel svůj první duchovní valounek? Mohlo to být tehdy, když jsi v Bibli poprvé viděl Boží jméno Jehova nebo když jsi zjistil, že se můžeš stát Jehovovým přítelem. (Žalm 83:18; Jak. 2:23) Určitě ti bylo hned jasné, že jsi našel něco cennějšího než zlato, a nemohl ses dočkat, až najdeš další duchovní valounky.

DALŠÍ ZLATO

V potocích a řekách se někdy nachází aluviální zlato. Usazuje se tam ve formě drobných zrníček nebo šupinek. V některých náplavech můžou zlatokopové během jedné sezóny najít i několik kilogramů zlata v hodnotě desítek tisíc dolarů.

Když jsi s někým ze svědků začal studovat Bibli, možná ses cítil podobně jako zlatokop, který rýžuje zlato na nějakém bohatém nalezišti. Rozjímáním nad jednotlivými biblickými verši jsi prohluboval svoje poznání a duchovně tě to obohacovalo. Naučil ses, jak posilovat svůj vztah s Jehovou a zachovávat se „v Boží lásce . . . s vyhlídkou na věčný život“. (Juda 20, 21; Jak. 4:8)

Pátráš po drahocenných biblických pravdách se stejným úsilím, s jakým zlatokop hledá zlato?

 Stejně jako zlatokop, který v řekách a potocích hledá bohatá naleziště zlata, jsi možná velmi usilovně hledal cenné duchovní poklady. Základní biblické pravdy, které jsi poznal, tě potom podnítily, aby ses zasvětil Jehovovi a dal se pokřtít. (Mat. 28:19, 20)

NEPŘESTÁVEJ HLEDAT

Malé množství zlata se může vyskytovat i ve vyvřelých horninách. Některé rudy ho obsahují v takové koncentraci, že se vyplatí je těžit a zpracovávat. Na první pohled nemusí být zlato vidět. Tuna kvalitní rudy ho totiž může obsahovat jenom asi 10 gramů. Zlatokop ale ví, že jeho úsilí stojí za to.

Úsilí musíš vynakládat i ty, když studuješ Bibli. Potom co jsi poznal „prvotní nauku o Kristu“, se musíš snažit, abys dál nacházel nové myšlenky a praktické rady. (Hebr. 6:1, 2) Co tedy můžeš udělat, aby tvoje studium Bible bylo přínosné, i když se mu možná věnuješ už řadu let?

Udrž si touhu se učit a zaměřuj se na detaily. Když se nepřestaneš snažit, budeš dál nacházet cenné valounky moudrosti od Boha. (Řím. 11:33) Při studiu dobře využívej nástroje, které jsou ve tvém jazyce dostupné. Trpělivě hledej potřebné vedení a odpovědi na svoje otázky. Ptej se druhých, jaké verše a články jim zvlášť pomohly a povzbudily je. Děl se o zajímavé myšlenky, které jsi během studia Božího Slova objevil.

Tvým cílem samozřejmě není jenom si rozšířit znalosti. Apoštol Pavel varoval, že „poznání nadýmá“. (1. Kor. 8:1) Snaž se proto, abys zůstal pokorný a uchoval si pevnou víru. Pravidelné rodinné uctívání a osobní studium ti pomůžou uplatňovat biblické zásady a posílí tvoji touhu pomáhat druhým. Především ale budeš mít radost, že jsi našel něco cennějšího než zlato. (Přísl. 3:13, 14)