Přejít k článku

Přejít na obsah

 41. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Ve „velkém soužení“ zůstaň věrný Jehovovi

Ve „velkém soužení“ zůstaň věrný Jehovovi

„Milujte Jehovu, všichni jeho věrně oddaní. Věrné Jehova bedlivě střeží.“ (ŽALM 31:23)

PÍSEŇ Č. 154 Chceme být vytrvalí

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. a) Co národy brzy prohlásí? b) Na jaké otázky potřebujeme najít odpověď?

PŘEDSTAV SI, že národy právě vydaly dlouho očekávané prohlášení „mír a bezpečnost“. Možná se chlubí, že svět nikdy nebyl bezpečnější. Chtějí nás přesvědčit, že mají situaci ve světě pod kontrolou. Rozhodně ale nemají pod kontrolou to, co bude následovat! Jak to? Podle biblického proroctví „má na ně vzápětí přijít náhlé zničení ... a rozhodně neuniknou“. (1. Tes. 5:3)

2 Vzniká několik důležitých otázek: Co se bude dít během „velkého soužení“? Co od nás bude Jehova v té době očekávat? A jak se můžeme už teď připravit, abychom mu ve „velkém soužení“ zůstali věrní? (Mat. 24:21)

CO SE BUDE DÍT BĚHEM „VELKÉHO SOUŽENÍ“?

3. Jak Bůh podle Zjevení 17:5 a 15–18 zničí Velký Babylon?

3 Přečti Zjevení 17:5, 15–18. Velký Babylon bude zničen! Jak už jsme si řekli, národy nebudou mít žádný vliv na to, co se v té chvíli stane. Bůh je totiž podnítí, aby uskutečnily jeho úmysl. Co má v úmyslu? Zničit všechna falešná náboženství, včetně křesťanských církví. Podnítí k tomu „deset rohů“ červeně zbarveného divokého zvířete. „Deset rohů“ představuje všechny politické síly, které podporují „divoké zvíře“ – Organizaci  spojených národů. (Zjev. 17:3, 11–13; 18:8) Až tyto politické síly zaútočí na falešné náboženství, bude to signál, že začalo velké soužení. Bude to náhlá a šokující událost, která zasáhne celý svět.

4. a) Jak budou možná národy ospravedlňovat svůj útok na falešné náboženství? b) Co nejspíš bývalí členové těchto náboženství udělají?

4 Nevíme, jakým způsobem budou národy svůj útok na Velký Babylon ospravedlňovat. Možná řeknou, že náboženství jsou překážkou míru a že se neustále vměšují do politiky. Nebo prohlásí, že náboženské organizace nashromáždily příliš mnoho bohatství a majetku. (Zjev. 18:3, 7) Až národy zaútočí, zřejmě to nebude znamenat, že zahynou všichni členové těchto náboženství. Spíš se zdá, že národy odstraní náboženské organizace. Po zničení těchto organizací si jejich bývalí členové uvědomí, že je náboženští vůdci zklamali, a nejspíš se budou snažit od těchto náboženství distancovat.

5. Co Jehova v souvislosti s velkým soužením slíbil a proč?

5 Bible neříká, jak dlouho bude ničení Velkého Babylonu trvat, ale víme, že se to odehraje v relativně krátké době. (Zjev. 18:10, 21) Jehova slíbil, že tyto dny zkrátí, aby „vyvolení“ přežili a pravé náboženství nebylo zničeno. (Mar. 13:19, 20) Co ale Jehova očekává, že budeme dělat od začátku velkého soužení do vypuknutí armagedonské války?

DÁL SE DRŽ UCTÍVÁNÍ JEHOVY

6. Proč nestačí jen zpřetrhat svazky s falešným náboženstvím?

6 Jak jsme si ukázali v předchozím článku, Jehova od svých služebníků očekává, že budou oddělení od Velkého Babylonu. Nestačí ale jen zpřetrhat svazky s falešným náboženstvím. Musíme být rozhodnutí držet se pravého  náboženství – držet se uctívání Jehovy. Zamyslíme se nad dvěma způsoby, jak to dělat.

Ani v náročných dobách nezanedbávejme naše shromáždění (7. odstavec) *

7. a) Jak se můžeme dál zastávat Jehovových morálních měřítek? b) Jak je z Hebrejcům 10:24 a 25 vidět, že je důležité společně se scházet, a to zvlášť teď?

7 Za prvé, musíme se dál pevně zastávat Jehovových morálních měřítek. Nikdy bychom neměli přijmout hodnoty a měřítka tohoto světa. Například neschvalujeme jakoukoli formu sexuální nemravnosti, včetně manželství osob stejného pohlaví a jiného homosexuálního jednání. (Mat. 19:4, 5; Řím. 1:26, 27) Za druhé, musíme dál uctívat Jehovu s našimi bratry a sestrami. Scházíme se v sálech Království, a pokud je to nutné, tak v domácnostech, nebo dokonce v tajnosti na jiných místech. Ať už se bude dít cokoli, nesmíme s tím přestat. Musíme se shromažďovat „tím více, když [vidíme], že se ten den blíží“. (Přečti Hebrejcům 10:24, 25.)

8. Jak se v budoucnu nejspíš změní obsah našeho poselství?

8 Ve velkém soužení se obsah našeho poselství pravděpodobně změní. Teď kážeme dobrou zprávu o Království a snažíme se činit učedníky. Ale pak budeme možná lidem předávat zdrcující poselství podobné kroupám. (Zjev. 16:21) Možná budeme ohlašovat blížící se zánik Satanova světa. Časem se dozvíme, co přesně budeme kázat a jakým způsobem. Budeme ve službě používat stejné metody, jako jsme zvyklí už přes 100 let? Nebo to budeme dělat jinak? Zatím nevíme. Ať už to bude jakkoli, nejspíš budeme mít tu čest odvážně oznamovat Jehovův rozsudek. (Ezek. 2:3–5)

9. Jak národy velmi pravděpodobně zareagují na naše poselství, ale čím si můžeme být jistí?

9 To, co budeme kázat, velmi pravděpodobně vyprovokuje národy k tomu, že se nás pokusí jednou provždy umlčet. Stejně jako se ve službě spoléháme na Jehovovu podporu dnes, budeme ji potřebovat i v té době. Můžeme si být jistí, že náš Bůh nám dá dostatek sil k tomu, abychom vykonali jeho vůli. (Mich. 3:8)

BUĎ PŘIPRAVENÝ NA ÚTOK PROTI BOŽÍMU LIDU

10. Jak bude podle Lukáše 21:25–28 většina lidí reagovat na to, co se bude během velkého soužení dít?

10 Přečti Lukáše 21:25–28. Až lidé během velkého soužení uvidí, jak se všechno ve světě, co považovali za tak stabilní, hroutí, budou z toho zděšení. Nastane nejtemnější období lidských dějin a lidé budou prožívat úzkost a bát se o život. (Sef. 1:14, 15) Asi to bude těžká doba i pro Jehovovy služebníky. Možná budeme zažívat určité obtíže kvůli tomu, že nejsme částí světa. A možná se budeme muset obejít bez některých základních věcí.

11. a) Čím na sebe svědkové Jehovovi upoutají pozornost? b) Proč se velkého soužení nemusíme bát?

11 Lidi, jejichž náboženství byla zničena, možná v určitý moment rozzlobí, že se svědkové Jehovovi dál věnují svému náboženství. Asi si umíme představit, jak bouřlivou reakci to nejspíš vyvolá, a to i na sociálních sítích. Národy  a jejich vládce, Satan, nás budou nenávidět, protože budeme jediným náboženstvím, které na světě zůstalo. Bude to znamenat, že se jim nepodařilo vymazat veškeré náboženství z povrchu země. Proto na nás zaměří svou pozornost. V tu chvíli se národy stanou Gogem z Magogu. * Spojí se, aby provedli mohutný útok na Jehovův lid. (Ezek. 38:2, 14–16) Možná nás trochu zneklidňuje, když přemýšlíme o tom, co by se mohlo stát, zvlášť proto, že neznáme všechny podrobnosti. Jedno je ale jisté: Velkého soužení se nemusíme bát! Jehova nám dá pokyny, díky kterým si budeme moct zachránit život. (Žalm 34:19) Budeme schopní se napřímit a zvednout hlavu, protože budeme vědět, že se blíží naše osvobození. *

12. Jak nás „věrný a rozvážný otrok“ připravuje na to, co přijde v budoucnu?

12 „Věrný a rozvážný otrok“ nás připravuje na to, abychom Jehovovi ve velkém soužení zůstali věrní. (Mat. 24:45) Dělá to mnoha způsoby. Zamysleme se teď nad jedním z nich – nad programy regionálních sjezdů v letech 2016 až 2018. Tyto programy nám pomohly, abychom zapracovali na vlastnostech, které s blížícím se Jehovovým dnem tolik potřebujeme. Krátce si tyto vlastnosti připomeneme.

PRACUJ NA VĚRNOSTI, VYTRVALOSTI A ODVAZE

Už teď se připravuj na „velké soužení“, abys ho přežil (13. až 16. odstavec) *

13. Jak můžeme pracovat na své věrnosti Jehovovi a proč to musíme dělat už teď?

13 Věrnost: Námět regionálního sjezdu v roce 2016 zněl „Zůstaň věrný Jehovovi“. Na tomto sjezdu jsme se naučili, že Jehovovi zůstaneme věrní, pokud s ním budeme mít blízký vztah. Připomněli jsme si, že takový vztah vzniká díky upřímným modlitbám a pečlivému studiu Bible. To nám dodá sílu k překonání i těch nejtěžších překážek. Satanův systém se blíží ke svému konci a my můžeme očekávat, že naše věrnost Bohu a jeho království bude podrobena ještě náročnějším zkouškám. Pravděpodobně budeme dál terčem posměchu. (2. Petra 3:3, 4) Jedním z hlavních důvodů bude nejspíš to, že bude víc a víc zkoušena naše neutralita. Abychom zůstali věrní ve velkém soužení, musíme na své věrnosti pracovat už teď.

14. a) Jaká změna nastane v tom, kteří bratři nás povedou? b) Proč bude v té době potřeba, abychom byli věrní?

14 Během velkého soužení nastane změna v tom, kteří bratři nás na zemi povedou. Všichni pomazaní křesťané, kteří budou ještě na zemi, budou v určitou chvíli shromážděni do nebe, aby bojovali v armagedonské válce. (Mat. 24:31; Zjev. 2:26, 27) To znamená, že už s námi na zemi nebude vedoucí sbor. Velký zástup ale bude dál dobře zorganizovaný. Vedení převezmou schopní  bratři patřící k jiným ovcím. Bude potřeba, abychom věrnost Jehovovi dali najevo tím, že budeme tyto bratry podporovat a poslouchat. Bude na tom záviset náš život!

15. Jak můžeme posilovat svou vytrvalost a proč je důležité to dělat už teď?

15 Vytrvalost: Námět regionálního sjezdu v roce 2017 zněl „Nevzdávej se!“. Tento sjezd nám pomohl, abychom dokázali zvládat zkoušky. Naučili jsme se, že to, jestli budeme vytrvalí, nezáleží na našich okolnostech. Svou vytrvalost můžeme posilovat tím, že se spoléháme na Jehovu. (Řím. 12:12) Nikdy nezapomeňme, že Ježíš slíbil: „Kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.“ (Mat. 24:13) Z těchto slov vyplývá, že musíme zůstat věrní navzdory jakýmkoli potížím, které nás potkají. Když se nevzdáváme ve zkouškách, které zažíváme dnes, budeme před začátkem velkého soužení silnější.

16. Díky čemu můžeme být odvážní a jak na tom můžeme pracovat už dnes?

16 Odvaha: Námět regionálního sjezdu v roce 2018 zněl „Buď odvážný!“. Na tomto sjezdu jsme si připomněli, že odvaha nevyplývá z našich schopností. Platí pro ni to samé jako pro vytrvalost – skutečně odvážní jsme díky tomu, že se spoléháme na Jehovu. Jak se můžeme naučit mu ještě víc důvěřovat? Čtěme každý den Bibli a přemýšlejme o tom, jak Jehova v minulosti zachraňoval své služebníky. (Žalm 68:20; 2. Petra 2:9) Až na nás národy ve velkém soužení zaútočí, bude potřeba, abychom byli odvážní a důvěřovali Jehovovi jako nikdy předtím. (Žalm 112:7, 8; Hebr. 13:6) Pokud se dnes spoléháme na Jehovu, budeme mít při Gogově útoku tolik odvahy, kolik budeme potřebovat. *

TĚŠ SE NA ZÁCHRANU

Ježíš a jeho nebeské vojsko brzy v armagedonské válce zničí Boží nepřátele (17. odstavec)

17. Proč se Armagedonu nemusíme bát? (Viz obrázek na titulní straně.)

17 Jak bylo uvedeno v předchozím  článku, většina z nás žije celý svůj život v posledních dnech. Máme ale naději, že přežijeme velké soužení. Armagedonská válka bude velkolepým vyvrcholením závěru tohoto systému. (Přísl. 1:33; Ezek. 38:18–20; Zech. 14:3) Ale nemáme se čeho bát. Bude to totiž Boží válka, ne naše. Až dá Jehova znamení, Ježíš Kristus vyrazí v čele nebeských vojsk do útoku. Po svém boku bude mít vzkříšené pomazané křesťany a zástupy andělů. Společně povedou bitvu proti Satanovi, démonům a jejich pozemským vojskům. (Dan. 12:1; Zjev. 6:2; 17:14)

18. a) Co Jehova slíbil? b) Jak ti Zjevení 7:9 a 13–17 pomáhá dívat se do budoucnosti s důvěrou?

18 Jehova slíbil: „Ať bude proti tobě vytvořena jakákoli zbraň, nebude mít úspěch.“ (Iz. 54:17) „Velký zástup“ věrných Jehovových služebníků přežije velké soužení a bude dál sloužit Jehovovi. (Přečti Zjevení 7:9, 13–17.) Díky Bibli se můžeme dívat do budoucnosti s důvěrou! Víme, že „věrné Jehova bedlivě střeží“. (Žalm 31:23) Všichni, kdo ho milují a chválí, budou s radostí sledovat, jak očistí své svaté jméno. (Ezek. 38:23)

19. Co krásného je před námi?

19 Představ si, jak by to znělo, kdyby se ve 2. Timoteovi 3:2–5 mluvilo o lidech v novém světě, na který už Satan nebude mít vliv. (Viz rámeček „ Jací budou lidé potom“.) Bratr George Gangas, * který byl členem vedoucího sboru, se vyjádřil takto: „To bude svět, až všichni budou bratry a sestrami! Už brzy budeš moct žít v novém systému věcí. Budeš žít tak dlouho, dokud bude žít Jehova. Máme před sebou věčný život.“ To je krásná vyhlídka!

PÍSEŇ Č. 32 Buďme stálí, nepohnutelní!

^ 5. odst. Víme, že lidstvo brzy zažije „velké soužení“. Co to bude znamenat pro nás? Co od nás bude Jehova v té době očekávat? A na jakých vlastnostech musíme už teď pracovat, abychom mu zůstali věrní? To se dozvíme v tomto článku.

^ 11. odst. VYSVĚTLENÍ VÝRAZU: Výraz „Gog z Magogu“ (a jeho zkrácená podoba „Gog“) se vztahuje na koalici národů, která bude ve velkém soužení bojovat proti Jehovovu lidu.

^ 11. odst. POZNÁMKA POD ČAROU: Podrobnější rozbor událostí, které povedou k armagedonské válce, najdeš ve 21. kapitole knihy Boží království panuje! Víc informací o útoku Goga z Magogu a o tom, jak bude Jehova v Armagedonu svůj lid chránit, najdeš ve Strážné věži z 15. července 2015 na stranách 14 až 19 a také v 17. a 18. kapitole knihy Uctívání Jehovy konečně obnoveno! (česky nevyšlo).

^ 16. odst. Regionální sjezd v roce 2019 s námětem „Láska nikdy neselhává“ nás ujistil, že když se svěříme do Jehovovy láskyplné péče, budeme vždycky v bezpečí. (1. Kor. 13:8)

^ 19. odst. Viz článek „‚Jeho skutky jdou za ním‘“ ve Strážné věži z 1. prosince 1994.

^ 64. odst. POPIS OBRÁZKU: Malá skupina svědků se ve velkém soužení odvážně sešla na odlehlém místě, aby si udělali shromáždění.

^ 66. odst. POPIS OBRÁZKU: Věrní Jehovovi služebníci z velkého zástupu se radují, že přežili velké soužení.