Přejít k článku

Přejít na obsah

 43. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Buď Jehovovi výlučně oddaný

Buď Jehovovi výlučně oddaný

„Jehova je Bůh, který vyžaduje výlučnou oddanost.“ (NAH. 1:2)

PÍSEŇ Č. 59 Jsme zasvěceni Bohu

CO SE DOZVÍŠ *

1. Proč si Jehova zaslouží, abychom mu byli výlučně oddaní?

JEHOVA si zaslouží, abychom mu byli výlučně oddaní, protože je náš stvořitel a dal nám život. (Zjev. 4:11) Je tu ale jedno nebezpečí. I když Jehovu milujeme a máme k němu úctu, některé věci v našem životě nám můžou zabránit, abychom byli oddaní jedině jemu. Je dobré rozumět tomu, jak se to může stát. Nejdřív si ale řekneme, co to výlučná oddanost vlastně je.

2. Co budeme podle 2. Mojžíšovy 34:14 dělat, pokud jsme Jehovovi výlučně oddaní?

2 Když v Bibli čteme o tom, že je někdo oddaný Jehovovi, ukazuje to, že Jehovu hluboce miluje. Když jsme mu výlučně oddaní, budeme uctívat jen jeho. Nikoho a nic nepustíme v našem srdci na Jehovovo místo. (Přečti 2. Mojžíšovu 34:14.)

3. Proč můžeme říct, že naše oddanost Jehovovi není slepá?

3 Naše oddanost Jehovovi není slepá. Proč to můžeme říct? Vychází totiž z faktů, které jsme se o něm dozvěděli. Obdivujeme jeho krásné vlastnosti. Víme, co se mu líbí a co se mu nelíbí, a ztotožňujeme se s tím. Rozumíme tomu, jaký má s lidmi záměr, a žijeme podle toho. Je pro nás ctí, že nám dovoluje být jeho přáteli. (Žalm 25:14) Každá podrobnost, kterou se o našem Stvořiteli dozvíme, nás k němu přibližuje. (Jak. 4:8)

4. a) Co Ďábel používá k tomu, aby oslabil naši oddanost Jehovovi? b) Co si ukážeme v tomto článku?

4 Tento svět ovládá Ďábel a používá ho k tomu, aby  působil na naše přirozené touhy a na naše slabosti. (Ef. 2:1–3; 1. Jana 5:19) Jeho cílem je, aby naše srdce bylo rozdělené a my už nebyli výlučně oddaní Jehovovi. Podíváme se na dvě oblasti, ve kterých by toho mohl dosáhnout. Zaprvé nás láká, abychom se snažili zbohatnout, a zadruhé nás chce přimět, abychom si vybírali špatnou zábavu.

DEJ SI POZOR NA LÁSKU K PENĚZŮM

5. Proč si musíme dávat pozor, abychom si nezamilovali peníze?

5 Každý z nás si přeje mít dostatek jídla, pěkné oblečení a slušné bydlení. Musíme si ale dát pozor na to, abychom si nezamilovali peníze. Dnes je mnoho lidí miluje a milují také věci, které si za ně můžou koupit. (2. Tim. 3:2) Ježíš věděl, že něco takového bude hrozit i jeho následovníkům. Řekl: „Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se přidrží jednoho a druhým pohrdne. Nemůžete být otroky Boha a bohatství.“ (Mat. 6:24) Pokud by někdo uctíval Jehovu a zároveň by věnoval příliš mnoho času a energie tomu, aby si vydělal hodně peněz, vlastně by se snažil sloužit dvěma pánům. Nebyl by výlučně oddaný Jehovovi.

Co si o sobě mysleli někteří křesťané v Laodiceji... a jak je viděli Jehova a Ježíš (6. odstavec)

6. Co se učíme z Ježíšových slov adresovaných sboru v Laodiceji?

6 Ke konci prvního století n. l. se křesťané ve sboru v Laodiceji chlubili: „Jsem bohatý a získal jsem bohatství a vůbec nic nepotřebuji.“ Jehova a Ježíš to ale viděli jinak. Ježíš jim řekl: „Jsi bídný a politováníhodný a chudý  a slepý a nahý.“ Ježíš je neukáznil proto, že byli bohatí, ale proto, že jejich láska k penězům ničila jejich vztah s Jehovou. (Zjev. 3:14–17) Pokud si všimneme, že v našem srdci taková láska roste, musíme s tím rychle něco udělat. (1. Tim. 6:7, 8) Jinak bude naše srdce rozdělené a pro Jehovu bude naše uctívání nepřijatelné. Jehova totiž vyžaduje výlučnou oddanost. (5. Mojž. 4:24) Jak by se mohlo stát, že bychom na peníze získali nesprávný pohled?

7.–9. Co se učíš z toho, co zažil jeden starší jménem David?

7 Zamysli se nad tím, co prožil David, pracovitý starší ze Spojených států. Řekl o sobě, že byl oddaným zaměstnancem. Ve společnosti, pro kterou pracoval, byl povýšen, a dokonce byl ve svém oboru považován za jednoho z nejlepších v celé zemi. „Tehdy jsem si myslel, že to všechno je důkaz Jehovova požehnání,“ říká. Ale opravdu to tak bylo?

8 David si začal všímat, že jeho práce má negativní vliv na jeho vztah s Jehovou. „Na shromážděních, a dokonce i ve službě jsem se často přistihl, že myslím na svoje pracovní úkoly,“ vzpomíná. „Vydělával jsem hodně peněz, ale byl jsem v čím dál větším stresu a moje manželství trpělo.“

9 Davidovi došlo, že se musí zamyslet nad svými prioritami. Říká: „Rozhodl jsem se, že se svojí situací něco udělám.“ David šel za svým zaměstnavatelem a požádal ho o úpravu pracovní doby. Dopadlo to ale tak, že dostal výpověď.  Jak na to zareagoval? „Hned následující den jsem si podal přihlášku, abych mohl trvale sloužit jako pomocný průkopník,“ říká. David a jeho manželka si začali vydělávat úklidem. Za nějakou dobu se David pustil do pravidelné průkopnické služby a manželka se k němu později přidala. Tito manželé si vybrali práci, která hodně lidem připadá podřadná. To, čím se živí, ale pro ně není rozhodující. I když se jejich příjem zmenšil na desetinu, každý měsíc mají tolik, kolik potřebují, aby zaplatili svoje výdaje. Chtějí mít Jehovu na prvním místě a z vlastní zkušenosti se naučili, jak se o takové lidi stará. (Mat. 6:31–33)

10. Jak můžeme chránit svoje srdce?

10 Ať už máme peněz hodně, nebo málo, musíme chránit svoje srdce. Jak? Do peněz se nezamiluj. A nedovol, aby pro tebe byla práce důležitější než služba Jehovovi. Jak můžeš poznat, že s tím máš problém? Mohl by sis položit například tyto otázky: Stává se mi často, že na svou práci myslím na shromáždění nebo ve službě? Dělám si pořád starosti, jestli budu mít v budoucnu dost peněz? Mám kvůli penězům a majetku problémy v manželství? Byl bych ochotný dělat práci, kterou druzí považují za podřadnou, pokud bych díky tomu měl víc času na službu Jehovovi? (1. Tim. 6:9–12) Až budeš o těchto otázkách přemýšlet, nezapomeň, že Jehova tě miluje a těm, kdo jsou mu oddaní, slíbil: „Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám.“ Proto apoštol Pavel napsal: „Ať je váš způsob života oproštěn od lásky k penězům.“ (Hebr. 13:5, 6)

DOBŘE SI VYBÍREJ ZÁBAVU

11. Jaký vliv může mít na člověka zábava?

11 Jehova chce, abychom měli ze života radost, a zábava k tomu přispívá. V Bibli se píše, že „pro člověka není nic lepšího, než aby jedl a vskutku pil a aby dal své duši vidět dobré za svou tvrdou práci“. (Kaz. 2:24) Ale hodně z toho, co k našemu pobavení nabízí tento svět, na nás může mít špatný vliv. Taková zábava mění pohled lidí na to, co je v mravním ohledu správné, a oni  pak tolerují – nebo dokonce milují – věci, které Boží Slovo odsuzuje.

Kdo pro tebe připravuje zábavu? (11. až 14. odstavec) *

12. Proč bychom si podle 1. Korinťanům 10:21 a 22 měli zábavu dobře vybírat?

12 Chceme být Jehovovi výlučně oddaní, a tak nemůžeme jíst to, co je na „Jehovově stole“, a zároveň to, co je na „stole démonů“. (Přečti 1. Korinťanům 10:21, 22.) Když s někým jíme u jednoho stolu, často je to znakem přátelství. Pokud si vybíráme zábavu, která propaguje násilí, spiritismus, nemravnost nebo jiné nesprávné touhy a postoje, je to, jako bychom jedli jídlo, které nám připravili Boží nepřátelé. Nejenže tím ubližujeme sami sobě, ale také si tím ničíme vztah s Jehovou.

13., 14. a) V čem se zábava podobá jídlu? b) Proč si vzhledem k tomu, co je v Jakubovi 1:14 a 15, musíme dávat pozor, abychom v sobě neživili špatné touhy?

13 V čem se zábava podobá jídlu? Když jíme, můžeme si vybrat, co si dáme do úst. Jakmile ale sousto spolkneme, spouští se automatické procesy a živiny z jídla se nakonec stanou součástí našeho těla. Když jíme kvalitní jídlo, jsme zdravější, a když jíme nezdravě, na našem zdraví se to podepíše. To, jaký na nás má jídlo vliv, se sice neprojeví přes noc, ale časem ano.

14 Podobně když si vybíráme zábavu, můžeme se rozhodnout, co si pustíme do mysli. I tady ale pak nastupují určité automatické procesy a zábava, kterou jsme si vybrali, ovlivňuje naše myšlenky a pocity. Při dobré zábavě si odpočineme, ale nevhodná nám uškodí. (Přečti Jakuba 1:14, 15.) Účinky špatné zábavy nemusí být vidět hned, ale časem se projeví. Proto je v Bibli varování: „Nedejte se zavést na scestí: Bohu se nelze posmívat. Vždyť cokoli člověk rozsévá, to také sklidí; protože ten, kdo rozsévá s ohledem na své tělo, sklidí od svého těla porušenost.“ (Gal. 6:7, 8) Je velmi důležité, abychom odmítali veškerou zábavu, která propaguje to, co Jehova nenávidí. (Žalm 97:10)

15. Jaký dar jsme od Jehovy dostali?

15 Mnozí rádi sledujeme naši internetovou televizi JW Broadcasting®. Sestra jménem Marilyn říká: „JW Broadcasting mi pomáhá, abych byla pozitivnější. Taky se nemusím bát, že by tam bylo něco nevhodného. Když se cítím osamělá nebo je mi smutno, pustím si nějaký povzbudivý proslov nebo ranní uctívání. Díky tomu se pak cítím blíž k Jehovovi a k jeho organizaci. JW Broadcasting mi změnilo život.“ Využíváš tento dar od Jehovy? Kromě nových programů, které se na JW Broadcasting každý měsíc objeví, tam najdeš mnoho různých videí, audionahrávek a krásných písní, které si můžeš kdykoli přehrát.

16., 17. Proč bychom si měli hlídat to, kolik času zábavou trávíme, a jak to můžeme dělat?

16 Musíme si hlídat nejenom, jaké zábavě se věnujeme, ale také kolik času nám zabere. Kdybychom to nedělali, mohli bychom víc času strávit tím, že se bavíme, než tím, že sloužíme Jehovovi. Pro mnoho z nás není jednoduché mít množství času, který zábavou trávíme, pod kontrolou. Osmnáctiletá sestra Abigail říká: „Když toho mám přes  den hodně, televize mi pomáhá se večer odreagovat. Pokud si ale nedám pozor, strávím před obrazovkou celé hodiny.“ Mladý bratr Samuel zase říká: „Někdy se na internetu dívám na spoustu krátkých videí. Řeknu si, že se kouknu jen na jedno, a najednou zjistím, že uběhly tři nebo čtyři hodiny.“

17 Jak tedy můžeš mít pod kontrolou, kolik času zábavě věnuješ? Začni tím, že si zjistíš, kolik času to vlastně je. Co kdyby sis to v průběhu jednoho týdne zaznamenával? Napiš si do kalendáře, kolik hodin jsi strávil sledováním televize, prohlížením internetových stránek a hraním her na mobilu nebo tabletu. Pokud se ti zdá, že zábavě věnuješ až příliš mnoho času, udělej si plán. Nejdřív si vyhraď čas na důležitější věci a potom si naplánuj zábavu. Pak pros Jehovu, aby ti pomohl se tvého plánu držet. Díky tomu budeš mít dostatek času a energie na studium Bible, rodinné uctívání, shromáždění a kazatelskou službu. Taky si asi zábavu víc užiješ, protože nebudeš mít výčitky, že ti zabírá moc času.

ZŮSTAŇ JEHOVOVI VÝLUČNĚ ODDANÝ

18., 19. Jak dokazujeme, že jsme Jehovovi výlučně oddaní?

18 Potom co se apoštol Petr ve svém dopise zmínil o konci Satanova světa a o budoucím novém světě, napsal: „Protože, milovaní, očekáváte tyto věci, vynasnažte se, abyste jím tedy nakonec byli shledáni neposkvrnění a bezvadní a v pokoji.“ (2. Petra 3:14) Když se touto radou řídíme a ze všech sil se snažíme zůstat mravně a duchovně čistí, dokazujeme tak, že jsme Jehovovi výlučně oddaní.

19 Satan a jeho svět se nás budou dál snažit přimět k tomu, aby se pro nás jiné věci staly důležitějšími než služba Jehovovi. (Luk. 4:13) My ale nikoho a nic nepustíme v našem srdci na Jehovovo místo. Jsme rozhodnutí být Jehovovi výlučně oddaní, protože si to zaslouží!

PÍSEŇ Č. 91 Můj Bůh, Otec a Přítel

^ 5. odst. Sloužíme Jehovovi a jsme mu oddaní. Jsme mu ale výlučně oddaní? To o nás prozrazují rozhodnutí, která děláme. Zamyslíme se nad tím, jak je míra naší oddanosti vidět z našeho postoje k penězům a zábavě.

^ 53. odst. POPIS OBRÁZKU: Nikdo z nás by nechtěl jíst jídlo připravené ve špinavé kuchyni. Tak proč bychom konzumovali zábavu, která je znečištěná násilím, spiritismem nebo nemravností?