Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte...

Co možná nevíte...

Díky čemu zůstal Štěpán tváří v tvář nepřátelství naprosto klidný?

ŠTĚPÁN stál před skupinou nepřátelských mužů. Těchto 71 soudců Sanhedrinu, což byl nejvyšší soud v Izraeli, patřilo k nejmocnějším mužům národa. Soudce svolal velekněz Kaifáš, který Sanhedrinu předsedal i před několika měsíci, kdy byl odsouzen k smrti Ježíš. (Mat. 26:57, 59; Sk. 6:8–12) Když pak přiváděli jednoho falešného svědka za druhým, všimli si něčeho, co je překvapilo – Štěpánův obličej vypadal „jako obličej anděla“. (Sk. 6:13–15)

Díky čemu Štěpán zůstal klidný v tak vyhrocené situaci? Než ho odvlekli před Sanhedrin, plně se věnoval službě Bohu, při které na něj působil mocný svatý duch. (Sk. 6:3–7) Během přelíčení na něj stejný duch působil tak, že ho utěšoval a připomínal mu, co se Štěpán dřív naučil. (Jan 14:16, ppč.) Při odvážné obhajobě, která je zaznamenaná v sedmé kapitole Skutků, mu svatý duch připomněl přinejmenším 20 pasáží z Hebrejských písem. (Jan 14:26) Štěpána kromě toho posílilo vidění, ve kterém spatřil Ježíše po Boží pravici. (Sk. 7:54–56, 59, 60)

Možná i my budeme jednoho dne čelit výhrůžkám a pronásledování. (Jan 15:20) Když pravidelně čteme Boží Slovo a chodíme do služby, působí na nás Jehovův duch. I my pak budeme mít sílu pevně stát tváří v tvář nepřátelům a zachováme si vnitřní klid. (1. Petra 4:12–14)