STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Říjen 2017

V tomto čísle jsou studijní články na období od 27. listopadu do 24. prosince 2017.

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Pustili jsme se do úkolů od Jehovy a on nás podporoval

V roce 1952 se Olive Matthewsová a její manžel přestěhovali do Irska, aby tam sloužili jako průkopníci. Jak je Jehova podporoval?

Milujme druhé „skutkem a pravdou“

Jak můžeme dávat najevo upřímnou lásku?

Biblická pravda nepřináší „pokoj, ale meč“

Co je „meč“, o kterém mluvil Ježíš, a jak by tě mohl zasáhnout?

Josef z Arimatie nakonec sebral odvahu

Kdo to byl? Jaký byl vztah mezi ním a Ježíšem? Proč by tě jeho příběh měl zajímat?

Co se dozvídáme ze Zecharjášových vidění?

Letící svitek, žena v zapečetěné nádobě a dvě ženy vznášející se ve větru. Proč dal Bůh Zecharjášovi tato ohromující vidění?

Co pro tebe znamenají dvoukolé vozy a koruna?

Měděné hory, válečné dvoukolé vozy a korunovace velekněze. O čem Boží služebníky ujišťuje poslední Zecharjášovo vidění?

Co dokáže laskavý skutek

Jak se díky laskavému skutku začal jeden odpůrce zajímat o biblickou pravdu?

Co možná nevíte...

Jaký židovský zvyk vedl Ježíše k tomu, že odsoudil přísahání?