Přejít k článku

Přejít na obsah

Zůstaňte duchovně silní, když sloužíte v cizojazyčném obvodu

Zůstaňte duchovně silní, když sloužíte v cizojazyčném obvodu

„V srdci jsem uchoval jako poklad tvou řeč.“ (ŽALM 119:11)

PÍSNĚ: 142, 92

1.–3. a) Co by pro nás mělo být nejdůležitější? b) Jaké specifické problémy řeší ti, kdo slouží v cizojazyčném obvodu, a jaké otázky to vyvolává? (Viz úvodní obrázek.)

TISÍCE svědků Jehovových se dnes nadšeně podílejí na splňování prorockého vidění o tom, že dobrá zpráva se bude kázat „každému národu a kmenu a jazyku a lidu“. (Zjev. 14:6) Patříš k těm, kdo se učí cizí jazyk? Sloužíš jako misionář nebo ses přestěhoval do nějaké země, kde je málo zvěstovatelů? Anebo jsi začal chodit na shromáždění cizojazyčného sboru ve svojí zemi?

2 Pro všechny Boží služebníky by mělo být nejdůležitější, aby byli oni i jejich rodiny duchovně silní. (Mat. 5:3) Někdy ale můžeme mít tolik povinností, že je pro nás těžké najít si čas na hluboké osobní studium. Křesťané, kteří slouží v cizojazyčném obvodu, musí navíc řešit ještě něco dalšího.

3 Kromě toho, že se učí cizí jazyk, musí pravidelně do hloubky studovat Boží Slovo, i když úplně nerozumí jazyku, kterým se ve sboru mluví. (1. Kor. 2:10) Jak to můžou  dělat? A proč by měli rodiče dbát na to, aby biblická pravda působila na srdce jejich dětí?

CO MŮŽE OHROZIT NAŠE DUCHOVNÍ ZDRAVÍ

4. Co by mohlo ohrozit naše duchovní zdraví? Uveď příklad.

4 Když myšlenkám z Bible v cizím jazyce nerozumíme, může to být pro naše duchovní zdraví nebezpečné. V pátém století př. n. l. dělalo Nehemjášovi starosti, že některé děti Židů, kteří se vrátili z Babylonu, neumí hebrejsky. (Přečti Nehemjáše 13:23, 24.) Protože nerozuměly Božímu Slovu, jejich vztah s Jehovou a jeho vyvoleným národem zeslábl. (Neh. 8:2, 8)

5., 6. Čeho si všimli někteří rodiče, kteří slouží v cizojazyčném obvodu, a co je toho příčinou?

5 Někteří rodiče, kteří slouží v cizojazyčném obvodu, si všimli, že jejich děti ztrácejí zájem o biblickou pravdu. Protože úplně nerozumí tomu, co se říká na shromáždění, nemůžou biblické myšlenky působit na jejich srdce. Pedro, [1] který se s rodinou přestěhoval z Jižní Ameriky do Austrálie, řekl, že když se mluví o duchovních věcech, měly by být zapojeny emoce. (Luk. 24:32)

6 Když něco čteme v cizím jazyce, naše emoce nejsou tak zapojené, jako kdybychom to četli v mateřštině. Kromě toho komunikovat v cizím jazyce je náročné a může to být duševně i duchovně vyčerpávající. Je tedy dobře, když jsme nadšení pro službu v cizojazyčném obvodu, ale musíme si také chránit svoje duchovní zdraví. (Mat. 4:4)

SVOJE DUCHOVNÍ ZDRAVÍ SI CHRÁNILI

7. Jak se Babyloňané snažili přimět Daniela, aby přijal jejich kulturu a náboženství?

7 Když byli Daniel a jeho přátelé ve vyhnanství v Babyloně, tamější lidé se je snažili přimět, aby přijali jejich kulturu a náboženství. Například je učili „jazyku Chaldejců“. Úředník, který zodpovídal za jejich školení, jim navíc dal babylonská jména. (Dan. 1:3–7) Danielovo nové jméno souviselo se jménem hlavního babylonského božstva Bela. Král Nebukadnecar chtěl zřejmě Daniela přesvědčit, že Bůh Jehova není tak mocný jako babylonský bůh. (Dan. 4:8)

8. Co pomohlo Danielovi udržet si dobré duchovní zdraví v cizí zemi?

8 Na babylonském královském dvoře nabízeli Danielovi nejvybranější pochoutky, ale on se „v srdci rozhodl, že se neznečistí“. (Dan. 1:8) Díky tomu, že stále studoval posvátné spisy ve svojí mateřštině, si v cizí zemi udržoval dobré duchovní zdraví. (Dan. 9:2) I po téměř sedmdesáti letech od příchodu do Babylonu byl známý pod svým hebrejským jménem. (Dan. 5:13)

9. Jak Boží Slovo působilo na pisatele 119. žalmu?

9 Pisatel 119. žalmu čerpal z Božího Slova sílu se odlišovat. Musel snášet pohrdání ze strany některých členů královského dvora. (Žalm 119:23, 61) Nechal ale na svoje srdce působit Boží výroky. (Přečti Žalm 119:11, 46.)

ZŮSTAŇME DUCHOVNĚ SILNÍ

10., 11. a) Co by mělo být naším cílem při studiu Božího Slova? b) Jak svého cíle můžeme dosáhnout? Uveď příklad.

10 I když možná máme spoustu teokratických  a jiných povinností, každý z nás si musí vyhradit čas na osobní studium a rodinné uctívání. (Ef. 5:15, 16) Naším cílem by ale nemělo být jenom přečíst si určitý počet stránek nebo si připravit komentáře na shromáždění. Chceme, aby Boží Slovo působilo na naše srdce a posílilo naši víru.

11 Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme být rozumní. Při studiu bychom měli přemýšlet nejenom o potřebách druhých, ale také o svých vlastních. (Fil. 1:9, 10) Musíme si uvědomit, že když se připravujeme do služby a na shromáždění nebo když pracujeme na nějakém proslovu, neznamená to, že látku automaticky vztáhneme na sebe. Uveďme si příklad: I když kuchař musí ochutnávat jídlo, než ho nechá servírovat, nemůže žít jen z toho. Pokud chce zůstat zdravý, musí připravovat výživná jídla i pro sebe. Podobně i my bychom se měli dobře duchovně sytit, abychom uspokojili svoje potřeby.

12., 13. Proč mnoho křesťanů, kteří slouží v cizojazyčném obvodu, pravidelně studuje Bibli ve svojí mateřštině?

12 Mnoho křesťanů, kteří slouží v cizojazyčném obvodu, zjistilo, že je užitečné studovat si Bibli pravidelně ve svojí mateřštině. (Sk. 2:8) I misionáři si uvědomují, že aby zůstali v cizí zemi duchovně silní, nemůžou čerpat jenom z toho mála, čemu rozumí na shromáždění.

13 Alain, který se už osm let učí persky, říká: „Když se připravuju na shromáždění v perštině, soustředím se spíš na jazyk. V tu chvíli pracuje hlavně můj  mozek a duchovní myšlenky, o kterých čtu, nepůsobí na moje srdce. Proto si dělám pravidelně čas na studium Bible a našich publikací ve svojí mateřštině.“

PRIORITOU JE SRDCE TVÝCH DĚTÍ

14. Na čem by rodičům mělo záležet a proč?

14 Rodiče by měli udělat všechno pro to, aby Boží Slovo působilo na mysl a srdce jejich dětí. Po třech letech služby v cizojazyčném obvodu si Serge a jeho manželka Muriel začali všímat, že jejich 17letý syn už nechodí rád do služby a na shromáždění. „Dokud jsme byli ve francouzském sboru, službu miloval. Ale v cizím jazyce ho nebavila,“ říká Muriel. „Když jsme si uvědomili, že naše současná situace mu brání v duchovním pokroku,“ vysvětluje Serge, „rozhodli jsme se vrátit do našeho dřívějšího sboru.“

Dělej všechno pro to, aby Boží Slovo působilo na srdce tvých dětí (14. a 15. odstavec)

15. a) Na základě čeho se rodiče možná rozhodnou změnit sbor? b) K čemu rodiče vybízí 5. Mojžíšova 6:5–7?

15 Na základě čeho se rodiče možná rozhodnou přejít do sboru, kde se mluví jazykem, kterému jejich děti rozumí nejlíp? Možná usoudí, že nemají dost času a sil, aby dětem vštěpovali lásku k Jehovovi a zároveň je učili cizí jazyk. Nebo si všimnou, že děti ztrácejí zájem o službu v cizojazyčném obvodu, ve kterém rodina slouží, nebo o duchovní věci obecně. Do cizojazyčného sboru se pak můžou vrátit, až se děti v duchovním ohledu postaví na vlastní nohy. (Přečti 5. Mojžíšovu 6:5–7.)

16., 17. Jak se některým rodičům daří duchovně pečovat o svoje děti, když slouží v cizojazyčném obvodu?

16 Jiní rodiče se rozhodli, že budou chodit na shromáždění do cizojazyčného sboru nebo skupiny, ale s dětmi budou studovat v mateřštině. Charles, který má tři dcery ve věku od 9 do 13 let, chodí na shromáždění, kde se mluví ngalsky. Říká: „Rozhodli jsme se, že studium s dětmi a rodinné uctívání budeme mít v našem rodném jazyce. Zároveň si ale něco nacvičujeme nebo hrajeme hry ve ngalštině, aby děti učení jazyka bavilo.“

Snaž se naučit místní jazyk a být aktivní na shromáždění (16. a 17. odstavec)

17 Kevin má dvě dcery, kterým je 5 a 8 let. Dělá, co je v jeho silách, aby nestrádaly tím, že na shromáždění v cizím jazyce všemu nerozumí. Říká: „S manželkou studujeme s oběma dcerami ve francouzštině, která je jejich rodným jazykem. Taky jsme si dali za cíl, že na jedno shromáždění v měsíci budeme chodit do francouzského sboru. A bereme si dovolenou na sjezdy v naší mateřštině.“

18. a) Jak může Římanům 15:1, 2 pomoct rodičům při rozhodování, co bude pro jejich děti nejlepší? b) Co doporučují další rodiče? (Viz poznámku.)

18 Každá rodina musí rozhodnout sama, co bude v duchovním ohledu pro děti nejlepší. [2] (Gal. 6:5) Muriel, kterou jsme už citovali, říká, že si s manželem sice moc přáli sloužit v cizojazyčném sboru, ale rozhodli se upřednostnit duchovní zdraví svého syna. (Přečti Římanům 15:1, 2.) Serge to zpětně hodnotí jako správné rozhodnutí. Vypráví: „Od té doby, co jsme přešli zpátky do francouzského sboru, se našemu synovi začalo duchovně dobře dařit a dal se pokřtít. Teď slouží jako pravidelný průkopník, a dokonce přemýšlí o tom, že se do cizojazyčné skupiny vrátí.“

 NECH BOŽÍ SLOVO PŮSOBIT NA SVOJE SRDCE

19., 20. Jak můžeme dát najevo lásku k Božímu Slovu?

19 Z lásky ke všem lidem Jehova umožnil, aby jeho Slovo, Bible, bylo k dispozici ve stovkách jazyků. Přeje si totiž, „aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy“. (1. Tim. 2:4) Ví, že lidé můžou svoje duchovní potřeby lépe uspokojit tehdy, když jeho myšlenky čtou v jazyce, který působí na jejich srdce.

20 Ať už jsou tedy naše okolnosti jakékoli, měli bychom se neustále sytit kvalitním duchovním pokrmem. Pokud budeme pravidelně studovat Bibli v jazyce, který působí na naše emoce, bude naše rodina duchovně zdravá. A také tím ukážeme, že si Božích výroků opravdu vážíme. (Žalm 119:11)

^ [1] (5. odstavec) Jména byla změněna.

^ [2] (18. odstavec) Biblické zásady, které můžou vaší rodině pomoct, najdeš v článku „Jak vychovávat své děti v cizí zemi – Problémy a výhody“ ve Strážné věži z 15. října 2002.