Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná vydání Strážné věže pozorně? Dokázal bys odpovědět na následující otázky?

Máme v Bibli nějaký důkaz, že Bůh s námi soucítí?

Když byli Izraelité v Egyptě jako otroci, Bůh o jejich trápení věděl a jejich bolest sám cítil. (2. Mojž. 3:7; Iz. 63:9) Jelikož nás Bůh stvořil ke svému obrazu a my empatii projevovat dovedeme, musí mít tuto schopnost i on. Soucítí s námi, dokonce i když máme pocit, že si jeho lásku nezasloužíme. (wp18.3, strany 8, 9)

Jak Ježíšovo učení pomáhalo lidem překonávat předsudky?

V Ježíšově době mělo mnoho Židů předsudky. Hrdost na svůj národ ale Ježíš odsoudil a učil, že je důležité být pokorný. Své následovníky vybízel, aby se považovali za bratry. (w18.06, strany 9, 10)

Co se učíme z toho, proč Bůh nedovolil Mojžíšovi vstoupit do Zaslíbené země?

Mojžíš měl s Jehovou blízký vztah. (5. Mojž. 34:10) Když se chýlilo ke konci 40leté putování pustinou, lidé si začali podruhé stěžovat, že nemají vodu. Bůh Mojžíšovi řekl, aby promluvil ke skále. Mojžíš do ní ale místo toho udeřil. Jehova se rozzlobil možná proto, že se Mojžíš nedržel jeho pokynů, nebo proto, že mu za ten zázrak nevzdal slávu. (4. Mojž. 20:6–12) Měli bychom se z toho naučit, že je důležité Jehovu poslouchat a vzdávat mu slávu. (w18.07, strany 13, 14)

Proč nemáme druhé posuzovat podle vnějšího zdání?

Když lidé posuzují druhé, často jsou ovlivněni tím, co je patrné na první pohled, například rasou nebo etnikem, ekonomickou situací nebo věkem. Je důležité, abychom se na druhé snažili dívat Božíma nestrannýma očima. (Sk. 10:34, 35) (w18.08, strany 8–12)

Například jakými způsoby můžou druhým pomáhat starší křesťané?

Křesťan ve vyšším věku, který v Jehovově organizaci dostal jiné pověření, má v Božích očích stále velkou hodnotu a může toho hodně dělat pro druhé. Může se věnovat nevěřícím manželským partnerům, pomáhat nečinným, vést biblická studia a trávit víc času ve službě. (w18.09, strany 8–11)

Co obsahuje naše základní výbava do služby?

Jsou v ní vizitky, pozvánky, osm letáků a časopisy Strážná věž Probuďte se! Také obsahuje několik brožur, dvě studijní knihy a čtyři videa, mezi které patří i video Proč studovat Bibli? (w18.10, strana 16)

V Příslovích 23:23 se píše: „Kup si ... pravdu.“ Jak to můžeme udělat?

Pravdu si za peníze nekoupíme. Pokud ji ale chceme získat, stojí nás to čas a námahu. (w18.11, strana 4)

Co se učíme z toho, jak se Ozeáš zachoval ke své manželce Gomer?

Gomer byla Ozeášovi několikrát nevěrná, ale on jí odpustil a zůstal s ní. Pokud se manželský partner dopustí sexuální nemravnosti, nevinný partner mu může odpustit. V případě, že se svým nevěrným partnerem začne znovu sexuálně žít, biblický důvod k rozvodu se tím zruší. (w18.12, strana 13)