Přejít k článku

Přejít na obsah

 46. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Staráš se o svůj „velký štít víry“?

Staráš se o svůj „velký štít víry“?

„Uchopte velký štít víry.“ (EF. 6:16)

PÍSEŇ Č. 54 Musíme mít pevnou víru

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. a) Proč podle Efezanům 6:16 potřebujeme „velký štít víry“? b) Na které otázky si odpovíme?

MÁŠ „velký štít víry“? (Přečti Efezanům 6:16.) Určitě ano. Stejně jako velký štít chránil vojákovo tělo, víra tě chrání před špatným vlivem tohoto světa, ke kterému patří nemravnost, násilí a mnoho dalších bezbožných věcí.

2 Žijeme ale „v posledních dnech“, a tak můžeme očekávat situace, které naši víru prověří. (2. Tim. 3:1) Jak můžeš svůj štít víry kontrolovat, aby ses ujistil, že je v dobrém stavu? A jak ho můžeš pevně držet? Na tyto otázky si odpovíme.

PEČLIVĚ SVŮJ ŠTÍT KONTROLUJ

Po bitvě se vojáci postarali, aby jejich štít byl zase v pořádku (3. odstavec)

3. Jak se vojáci starali o svůj štít a proč?

3 V biblických dobách měli vojáci štíty často potažené kůží. Aby kůže déle vydržela a železné části nezrezivěly, impregnovali štít olejem. Když voják zjistil, že jeho štít je poškozený, postaral se o jeho opravu, aby se na něj v další bitvě mohl spolehnout. Jak to můžeme vztáhnout na svoji víru?

4. Proč musíš svůj štít víry kontrolovat a jak to můžeš dělat?

4 Podobně jako vojáci ve starověku i ty musíš svůj štít víry pravidelně kontrolovat a starat se o něj, abys byl vždycky připravený na bitvu. Bitvy, které křesťané bojují, jsou duchovní a k našim nepřátelům patří zlí duchové. (Ef. 6:10–12) O tvůj štít víry se nikdo nemůže  postarat za tebe. Jak můžeš zjistit, jestli je tvoje víra dost pevná na to, abys obstál ve zkouškách? Za prvé, je nutné prosit Boha, aby ti pomohl se prozkoumat. A pak se na sebe snaž s pomocí Božího Slova podívat tak, jak tě vidí Bůh. (Hebr. 4:12) Bible říká: „Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění.“ (Přísl. 3:5, 6) Zkus se zamyslet, nakolik tomu odpovídají rozhodnutí, která jsi udělal v poslední době. Měl jsi třeba větší finanční problémy? Přemýšlel jsi v té situaci o Hebrejcům 13:5, kde nám Jehova slibuje „Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám“? Dal ti tento slib jistotu, že ti Jehova pomůže? Pokud ano, je vidět, že máš štít víry v dobrém stavu.

5. Na co může člověk přijít při kontrole své víry?

5 Výsledky takové důkladné kontroly tě můžou překvapit. Možná totiž zjistíš, že tvoje víra už má delší dobu slabá místa. Například přijdeš na to, že ji poškodily přehnané starosti, lži nebo sklíčenost. Pokud něco takového odhalíš, co můžeš udělat pro to, aby tvoje víra dál neslábla?

CHRAŇ SE PŘED PŘEHNANÝMI STAROSTMI, LŽEMI A SKLÍČENOSTÍ

6. Které starosti jsou namístě?

6 Některé starosti jsou namístě. Například nám velmi záleží na tom, abychom dělali radost Jehovovi a Ježíšovi. (1. Kor. 7:32) Pokud vážně zhřešíme, děláme si starosti s tím, abychom s Bohem znovu získali dobrý vztah. (Žalm 38:18) Hodně nám také záleží na tom, abychom byli dobrým manželem nebo manželkou a abychom se postarali o to, co potřebuje naše rodina a spoluvěřící. (1. Kor. 7:33; 2. Kor. 11:28)

7. Proč se podle Přísloví 29:25 nemusíme bát toho, co si myslí a dělají lidé?

7 Přehnané starosti ale můžou poškodit naši víru. Například si možná stále děláme starosti, jestli budeme mít dost jídla a oblečení. (Mat. 6:31, 32) Abychom svoje obavy zmírnili, zaměříme se na vydělávání peněz. Mohlo by se dokonce stát, že si peníze zamilujeme. Pokud by k tomu došlo, naši víru v Jehovu to oslabí a po duchovní stránce nám to vážně ublíží. (Mar. 4:19; 1. Tim. 6:10) Mezi starosti, které nejsou namístě, patří i to, když nám příliš záleží na tom, co si o nás myslí druzí. Mohli bychom se víc bát, že se nám druzí budou posmívat nebo nám škodit, než se bát, že s námi přestane být spokojený Jehova. Pokud se tomuto nebezpečí chceme vyhnout, musíme Jehovu prosit o potřebnou víru a odvahu. (Přečti Přísloví 29:25; Luk. 17:5)

(8. odstavec) *

8. Jak bychom měli reagovat na lži?

8 Satan je „otec lži“ a ty, kdo se jím nechají ovládat, používá k šíření lží o Jehovovi a našich bratrech a sestrách. (Jan 8:44) Například odpadlíci šíří lži a překrucují skutečnosti o Jehovovi a jeho organizaci pomocí svých webových stránek, televize i dalších médií. Tyto lži patří k Satanovým „ohnivým střelám“. (Ef. 6:16) Jak bychom měli reagovat, pokud se s takovými informacemi setkáme? Vůbec se jimi nezabývat! Proč? Protože Jehovovi i našim bratrům  věříme. S odpadlíky žádným způsobem nekomunikujeme. Ani ze zvědavosti, ani z jiných důvodů se s nimi nenecháme vtáhnout do diskuze.

9. Co s námi může udělat sklíčenost?

9 Naši víru může oslabit i sklíčenost. Někdy jsme skleslí kvůli nejrůznějším osobním problémům. Ignorovat problémy samozřejmě není rozumné. Nesmíme ale dopustit, aby naše potíže byly to jediné, na co myslíme. Mohlo by se totiž stát, že zapomeneme na tu úžasnou naději, kterou nám Jehova dává. (Zjev. 21:3, 4) Pak bychom mohli kvůli sklíčenosti natolik zeslábnout, že přestaneme sloužit Jehovovi. (Přísl. 24:10) Něčemu takovému se ale můžeme vyhnout.

10. Co se učíme z dopisu jedné sestry?

10 Podívejme se, jak si pevnou víru udržuje jedna sestra ze Spojených států, která pečuje o vážně nemocného manžela. V dopise do světového ústředí napsala: „Naše situace je stresující a někdy jsme skleslí, ale naši naději to nijak neoslabilo. Jsem neskutečně vděčná za všechno, co od Jehovy dostáváme, abychom měli silnou víru a zůstali pozitivní. Takové rady a povzbuzení moc potřebujeme. Pomáhají nám nevzdat se a zvládnout všechny ty problémy, kterými se nás Satan snaží dostat.“ Z toho, co sestra napsala, je vidět, že sklíčenost se dá překonat! Jak? Pamatuj, že těžkosti zažíváš kvůli Satanovi. Důvěřuj, že Jehova tě bude podporovat. A buď vděčný za duchovní stravu, kterou od něj máš.

Staráš se o svůj „velký štít víry“? (11. odstavec) *

11. Když chceme zjistit, v jakém stavu je naše víra, které otázky bychom si měli položit?

11 Zkus se zeptat sám sebe: Povedlo se mi v minulých měsících ubránit přehnaným starostem? Odolal jsem pokušení naslouchat odpadlíkům nebo s nimi diskutovat o lžích, které šíří? Dokázal jsem překonávat sklíčenost? Odpovědi ti ukážou,  jestli tvůj štít víry nepotřebuje někde poopravit. Pokud sis na ty otázky odpověděl ano, tvoje víra je v dobrém stavu. Přesto buď dál ve střehu, protože Satan proti nám používá i další zbraně. Jednu si teď probereme.

CHRAŇ SE PŘED TOUHOU PO HMOTNÝCH VĚCECH

12. K čemu může vést touha po hmotných věcech?

12 Touha po hmotných věcech nás může rozptylovat a může vést k tomu, že svůj štít víry zanedbáme. Apoštol Pavel napsal: „Žádný, kdo slouží jako voják, se nezaplétá do obchodních záležitostí života, aby získal schválení toho, který ho najal jako vojáka.“ (2. Tim. 2:4) Římští vojáci nesměli dělat žádnou jinou práci. Jak by to asi dopadlo, kdyby voják tohle nařízení ignoroval?

13. Proč se vojáci neměli zaplétat „do obchodních záležitostí“?

13 Představ si tuhle scénu: Skupina vojáků tráví dopoledne tím, že cvičí boj s mečem. Jeden z nich ale trénink vynechal. Má ve městě stánek a prodává tam potraviny. Večer si vojáci kontrolují výzbroj a brousí meče. A on zase dělá něco jiného – připravuje si zboží na další den. Ráno ale na vojáky nečekaně zaútočí nepřátelé. Je pravděpodobné, že by právě tenhle voják dokázal pohotově reagovat a vysloužil si pochvalu od velícího důstojníka? A vedle koho bys bojoval radši – vedle vojáka, který se soustředil na přípravu, nebo vedle toho, který se rozptyloval?

14. Co je pro nás, Kristovy vojáky, nejdůležitější?

14 Stejně jako dobří vojáci se nerozptylujeme a zaměřujeme se na náš hlavní cíl, kterým je získat schválení od našich velitelů, Jehovy a Ježíše. To je pro nás mnohem důležitější než cokoli, co nám nabízí Satanův svět. Hlídáme si proto, abychom měli dost času  a energie na službu Jehovovi a na to, abychom svůj štít víry i další části duchovní výzbroje udržovali v dobrém stavu.

15. Před čím nás Pavel varoval a proč?

15 Je nutné, abychom byli stále ve střehu! Apoštol Pavel totiž varoval, že „ti, kdo se rozhodli, že zbohatnou“ budou „od víry zavedeni na scestí“. (1. Tim. 6:9, 10) Z výrazu „zavedeni na scestí“ je vidět, že snaha získat zbytečný majetek může odvádět naši pozornost nežádoucím směrem. Pak se může stát, že se v nás rozvine spousta „bláznivých a škodlivých tužeb“. Měli bychom pamatovat na to, že Satan takové touhy využívá jako zbraně, kterými chce oslabit naši víru.

16. K jakým otázkám nás vede příběh v Markovi 10:17–22?

16 Možná jsme v situaci, že máme dost peněz na to, abychom si leccos koupili. Je špatné, když si pořídíme věci, které se nám líbí, přestože je úplně nepotřebujeme? Nemusí to tak být. Polož si ale tyto otázky: I když si můžeme dovolit nějakou věc koupit, opravdu máme čas a energii, abychom ji používali a starali  se o ni? Nevytvoříme si ke svému majetku moc velkou citovou vazbu? Mohl by nás vztah k majetku vést k tomu, že se zachováme jako ten mladý muž, který odmítl Ježíšovu nabídku dělat pro Jehovu víc? (Přečti Marka 10:17–22.) Žít jednoduše a věnovat náš vzácný čas a sílu službě Bohu je mnohem lepší!

SVŮJ ŠTÍT VÍRY PEVNĚ DRŽ

17. Na co nesmíme nikdy zapomenout?

17 Nikdy nesmíme zapomenout, že jsme ve válce. Každý den musíme být připravení na bitvu. (Zjev. 12:17) Náš štít víry nemůže nikdo nést za nás. Pevně ho držet musí každý sám.

18. Proč vojáci ve starověku svůj štít pevně drželi?

18 Statečností v boji si vojáci ve starověku získávali čest. Ale vrátit se z bitvy bez štítu pro ně bylo velké pokoření. Římský historik Tacitus napsal: „Štít ztratiti za největší hanbu pokládají.“ * Byl to jeden z důvodů, proč vojáci svůj štít pevně drželi.

Sestra pevně drží svůj štít víry tím, že si čte Boží Slovo a modlí se, je pravidelně na shromáždění a naplno se věnuje službě (19. odstavec)

19. Jak můžeme pevně držet svůj štít víry?

19 Svůj štít víry pevně držíme tak, že jsme pravidelně na shromáždění a že mluvíme s druhými o Jehovově jménu a království. (Hebr. 10:23–25) Také si denně čteme Bibli a prosíme Jehovu, aby nám pomohl uplatňovat biblické rady ve všem, co děláme. (2. Tim. 3:16, 17) Pak nám žádná zbraň, kterou proti nám Satan použije, nedokáže natrvalo ublížit. (Iz. 54:17) Náš „velký štít víry“ nás bude chránit a budeme odvážně sloužit Bohu po boku našich bratrů a sester. Díky tomu nejenom zvítězíme v našich každodenních bitvách, ale navíc budeme mít tu čest stát na straně Ježíše, až porazí Satana a jeho následovníky. (Zjev. 17:14; 20:10)

PÍSEŇ Č. 81 „Dej nám více víry“

^ 5. odst. V minulosti vojáci nosili štít, kterým se chránili před útoky. Stejnou funkci má naše víra. A podobně jako voják musel svůj štít udržovat v dobrém stavu, i my se musíme o svoji víru starat. V tomto článku si ukážeme, co můžeme dělat pro to, aby náš „velký štít víry“ byl v pořádku.

^ 18. odst. Z díla Germania, přeložil František Kott.

^ 59. odst. POPIS OBRÁZKU: Když se v televizi objeví reportáž o odpadlících, kteří šíří lži o svědcích Jehovových, rodina svědků televizi hned vypne.

^ 61. odst. POPIS OBRÁZKU: Otec pak při rodinném uctívání mluví o pasáži z Bible, která rodinu duchovně posílí.