Přejít k článku

Přejít na obsah

 45. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Jak nám pomáhá svatý duch

Jak nám pomáhá svatý duch

„Ke všemu mám sílu mocí toho, kdo mi sílu předává.“ (FILIP. 4:13)

PÍSEŇ Č. 71 Dar Božího svatého ducha

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. a) Co nám pomáhá zvládnout náročná období? Vysvětli to. b) O čem bude tento článek?

„KDYŽ přemýšlím, čím jsem si prošel, sám bych to rozhodně nezvládl.“ Řekl sis už někdy něco podobného? Mnozí z nás ano – třeba když jsme vzpomínali na to, jak jsme zápasili s nějakou vážnou nemocí nebo se museli vyrovnat se ztrátou blízkého člověka. Cítíme, že jsme to den za dnem zvládali jenom díky tomu, že nám Jehova dával svatého ducha, abychom měli „moc, která je nad to, co je normální“. (2. Kor. 4:7–9)

2 Svatého ducha potřebujeme i k tomu, abychom dokázali odolávat vlivu tohoto zlého světa. (1. Jana 5:19) Potřebujeme ho také k boji „proti ničemným duchovním silám“. (Ef. 6:12) V tomto článku si nejdřív ukážeme dva způsoby, jak nám svatý duch s tím vším pomáhá. Pak se podíváme, co můžeme dělat pro to, abychom využívali jeho sílu naplno.

SVATÝ DUCH NÁM DÁVÁ SÍLU

3. Co je jedním ze způsobů, jak nám Jehova pomáhá zvládat těžká období?

3 Jehovův svatý duch nám pomáhá tak, že nám dává sílu, abychom zvládali svoje povinnosti, i když prožíváme těžké období. Apoštol Pavel cítil, že dokáže Jehovovi sloužit i přes různé těžkosti díky tomu, že se spoléhá na „Kristovu moc“. (2. Kor. 12:9) Během druhé misionářské cesty nejen věnoval hodně času kazatelské službě, ale také si vydělával na živobytí. Nějakou dobu žil v Korintu u Aquily a Priscilly, kteří se živili výrobou stanů. Pavel měl stejné řemeslo, a tak některé dny pracoval  s nimi. (Sk. 18:1–4) Svatý duch mu dal sílu, aby si dokázal vydělávat a zároveň sloužit Jehovovi.

4. S čím musel Pavel podle 2. Korinťanům 12:7b–9 bojovat?

4 Přečti 2. Korinťanům 12:7b–9. Co Pavel myslel tím, že má v těle osten? Pokud by se ti někam do těla zapíchl osten, bylo by to hodně bolestivé. Takže Pavel tím vyjádřil, že musí bojovat s nějakým osobním problémem, který mu způsobuje hodně bolesti. Řekl o něm, že je to „Satanův anděl“, který ho stále fackuje. Je dost možné, že obrazný osten Pavlovi do těla nezabodl Satan nebo démoni, tedy že jeho těžkosti přímo nezpůsobili. Když si ale tito zlí tvorové „ostnu“ všimli, možná se ho snažili jakoby zarazit hlouběji, aby to Pavla víc bolelo. Jak na to zareagoval?

5. Jak Jehova odpověděl na Pavlovy modlitby?

5 Pavel nejdřív chtěl, aby ho Jehova „ostnu“ zbavil. Napsal: „Třikrát [jsem] snažně prosil Pána, aby to ode mne odešlo.“ Navzdory těmto modlitbám osten v jeho těle zůstal. Znamená to, že Jehova Pavlovy modlitby nevyslyšel? To ne, Jehova na ně odpověděl. Sice problém neodstranil, ale dal Pavlovi sílu ho překonat. Řekl mu: „Má moc se zdokonaluje ve slabosti.“ (2. Kor. 12:8, 9) A díky Boží pomoci dokázal Pavel dál žít s radostí a vnitřním klidem. (Filip. 4:4–7)

6. a) Jak může Jehova odpovědět na naše modlitby? b) Který z veršů uvedených v odstavci ti dodává sílu?

6 Už ses někdy podobně jako Pavel modlil, aby tě Jehova zbavil nějakého problému? Možná jsi ho naléhavě prosil, ale problém zůstával, nebo se dokonce ještě zhoršil. Napadlo tě v tu chvíli, jestli se na tebe Jehova třeba nezlobí? Pokud ano, vzpomeň si na Pavla. Jehova zareagoval na jeho modlitby a rozhodně nenechá bez odpovědi ani ty tvoje! Možná tvůj problém neodstraní. Dá ti ale svým duchem sílu, aby ses s ním dokázal vyrovnat. (Žalm 61:3, 4) I když tě něco srazí na kolena, Jehova tě neopustí. (2. Kor. 4:8, 9; Filip. 4:13)

SVATÝ DUCH NÁS POHÁNÍ KUPŘEDU

7., 8. a) V čem se svatý duch podobá větru? b) Jak působení svatého ducha popsal Petr?

7 Jakým dalším způsobem nám svatý duch pomáhá? Tak jako se loď díky příznivému větru může dostat z rozbouřeného moře do bezpečného přístavu, svatý duch nám pomáhá proplouvat životními bouřemi, abychom nakonec dorazili do slíbeného nového světa.

8 Apoštol Petr byl rybář, a tak věděl, jaké to je plavit se na plachetnici. Proto stojí za povšimnutí, že když popisoval působení svatého ducha, použil výraz, který se podle všeho vztahoval k plachtění. Napsal: „V žádné době nebylo proroctví proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni svatým duchem.“ Řecké slovo, které doslova znamená „unášeni“, se dá přeložit také jako „poháněni“. (2. Petra 1:21)

9. Jaký obraz v myslích čtenářů Petr vykreslil slovem „unášeni“?

9 Jaký obraz v myslích čtenářů Petr vykreslil, když použil slovo „unášeni“? Podobným tvarem toho samého řeckého slova popsal Lukáš ve Skutcích loď, kterou unášel vítr. (Sk. 27:15) Když tedy Petr napsal, že pisatelé Bible byli  „unášeni“, použil podle jednoho učence „úžasnou námořnickou metaforu“. Petr vlastně řekl, že tak jako loď může dorazit do cíle díky tomu, že ji pohání vítr, ti, kdo prorokovali a psali Bibli, splnili svůj úkol díky tomu, že je poháněl svatý duch. Zmíněný učenec také napsal: „Ti proroci obrazně řečeno napnuli plachty.“ Jehova udělal svůj díl práce – zajistil „vítr“ neboli svatého ducha. A ti, kdo psali Bibli, udělali zase svůj díl – řídili se tím, jak je tento duch vedl.

1. KROK: Pravidelně se věnuj duchovním činnostem

2. KROK: Při duchovních činnostech využívej svoje schopnosti co nejlépe (11. odstavec) *

10., 11. Které dva kroky je potřeba udělat, aby na nás působil svatý duch? Uveď přirovnání.

10 Dnes už je Bible samozřejmě dokončená, ale svatý duch na Boží služebníky působí dál. Jehova stále dělá svůj díl práce. Jak můžeme jeho duchu umožnit, aby působil i na nás? Je nezbytné, abychom dělali svůj díl. Jak konkrétně?

11 Ukažme si to na příkladu. Když chce námořník využít sílu větru, musí pro to udělat dvě věci. Za prvé, musí loď dostat tam, kde vítr fouká. Kdyby zůstal v závětří přístavu, nikam by nedoplul. A za druhé, musí co nejvíc rozvinout plachty. Loď totiž nabere rychlost jenom tehdy, když se vítr pořádně opře do plachet. Pokud chceme vytrvale sloužit Jehovovi, potřebujeme k tomu pomoc svatého ducha. Abychom mohli využít jeho sílu, také musíme podniknout dva kroky. Za prvé, musíme se mu vystavit tím, že se budeme věnovat činnostem, při kterých na nás bude působit. A za druhé, musíme co nejvíc „rozvinout plachty“ tím, že se těm činnostem budeme věnovat tak naplno, jak jsme jenom schopní. (Žalm 119:2) Když oba tyto kroky uděláme, svatý duch nás bude hnát kupředu a my se dostaneme do Božího nového světa bez ohledu na odpor a problémy, které nás možná potkají.

12. O čem teď budeme mluvit?

 12 Zatím jsme si ukázali dva způsoby, jak nám svatý duch pomáhá. Jednak nám dává sílu a pomáhá nám zůstat věrní Bohu, i když máme těžkosti, a jednak nás pohání kupředu, abychom mohli sloužit Jehovovi a získat věčný život. Teď se podíváme na čtyři činnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby na nás svatý duch působil.

JAK VYUŽÍVAT SÍLU SVATÉHO DUCHA NAPLNO

13. Jaký vliv na nás podle 2. Timoteovi 3:16 a 17 může mít Boží Slovo, ale co pro to musíme udělat?

13 Za prvé, studuj Boží Slovo. (Přečti 2. Timoteovi 3:16, 17.) Řecké slovo přeložené jako „inspirováno Bohem“ doslova znamená „vdechnuté Bohem“. Pomocí svého ducha Bůh jakoby vdechl své myšlenky do mysli mužů, kteří psali Bibli. Když si přečteme něco z Bible a pak o tom přemýšlíme, vstřebáváme do své mysli a svého srdce Boží myšlenky. Ty nás motivují, abychom měnili svůj život tak, aby se líbil Jehovovi. (Hebr. 4:12) Pokud chceme sílu Božího ducha využívat naplno, musíme Bibli studovat pravidelně a do hloubky o ní přemýšlet. Pak bude mít Boží Slovo vliv na všechno, co říkáme a děláme.

14. a) Proč můžeme říct, že na našich shromážděních „fouká vítr“? b) Jak můžeme na shromáždění „rozvinout plachty“?

14 Za druhé, uctívej Boha společně s druhými. (Žalm 22:22) Naše shromáždění jsou místem, kde jakoby „fouká vítr“, tedy kde je přítomný Jehovův duch. (Zjev. 2:29) Proč to můžeme říct? Když se sejdeme se spoluvěřícími, abychom uctívali Boha, tak se o svatého ducha modlíme, zpíváme písně založené na Božím Slově a posloucháme proslovy bratrů, kteří byli svatým duchem jmenováni. Ten samý svatý duch pomáhá i sestrám, aby si připravily a pak přednesly svoje úkoly. Pokud chceme sílu ducha využít naplno, je potřeba přijít připravení, abychom mohli podávat komentáře. Díky tomu budeme mít na shromáždění „rozvinuté plachty“.

15. Jak umožníme svatému duchu, aby nám ve službě pomáhal?

15 Za třetí, mluv s lidmi o dobré zprávě. Když při kázání a vyučování používáme Bibli, umožňujeme svatému duchu, aby nám ve službě pomáhal. (Řím. 15:18, 19) Pokud ho chceme využívat naplno, je potřeba být ve službě pravidelně a používat Bibli, kdykoli to jde. Jedním ze způsobů, jak se ve službě zlepšit, je pracovat s tipy na rozhovory uveřejňovanými v Pracovním sešitě.

16. Co je ten nejpřímější způsob, jak získat svatého ducha?

16 Za čtvrté, modli se k Jehovovi. (Mat. 7:7–11; Luk. 11:13) Požádat Jehovu o svatého ducha v modlitbě je ten nejpřímější způsob, jak ho získat. Jehovovi nic nezabrání, aby slyšel naše modlitby a svůj dobrý dar v podobě svatého ducha nám dával. (Jak. 1:17) Nezabrání mu v tom vězeňské zdi, a dokonce ani Satan. Jak bychom se o svatého ducha měli modlit, abychom ho využili naplno? Odpověď najdeme v podobenství, které je zaznamenáno pouze v Lukášově evangeliu. *

 VYTRVALE SE MODLI

17. Co se o modlitbě dozvídáme z Ježíšova podobenství v Lukášovi 11:5–9 a 13?

17 Přečti Lukáše 11:5–9, 13. Z Ježíšova podobenství je vidět, jak bychom se o svatého ducha měli modlit. Ježíš řekl, že ten muž dostal, co potřeboval, díky své „smělé neodbytnosti“. Neváhal požádat svého přítele o pomoc, i když už byla noc. * Co nám Ježíš tímto podobenstvím chtěl o modlitbě říct? Vysvětlil: „Neustále proste, a bude vám dáno; neustále hledejte, a naleznete; neustále klepejte, a bude vám otevřeno.“ Co se z toho tedy učíme? Abychom dostali svatého ducha, musíme se o něj modlit vytrvale.

18. Proč se můžeme spolehnout, že Jehova nám svatého ducha dá?

18 Z Ježíšova podobenství se také dozvídáme, proč se můžeme spolehnout, že nám Jehova svatého ducha dá. Muž v podobenství chtěl být dobrým hostitelem. Záleželo mu na tom, aby svému hostu dal něco k jídlu, i když už byla noc a doma nic neměl. Jeho soused mu vyhověl a dal mu chleba, protože ten muž o něj nepřestal prosit. Co na tom chtěl Ježíš ukázat? Pokud je nedokonalý člověk ochotný pomoct sousedovi, který ho o něco vytrvale žádá, tím spíš pomůže náš laskavý nebeský Otec těm, kdo ho vytrvale žádají o svatého ducha! Vůbec proto nemusíme pochybovat, že když o něj budeme Jehovu naléhavě žádat, naše prosby vyslyší. (Žalm 10:17; 66:19)

19. Proč si můžeme být jistí, že nás Satan neporazí?

19 Satan sice proti nám pořád bojuje, ale můžeme si být jistí, že nás neporazí. Proč? Protože nám pomáhá svatý duch, a to dvěma způsoby. Za prvé nám dává sílu překonat problémy, se kterými se setkáváme. A za druhé se „opírá do našich plachet“ a pomáhá nám postupovat kupředu směrem k Božímu novému světu. Využívejme jeho sílu naplno!

PÍSEŇ Č. 56 Slyš mé prosby

^ 5. odst. Tento článek ukazuje, jak nám Boží svatý duch pomáhá zvládat naše problémy. Také se zamyslíme, co můžeme dělat pro to, abychom využívali jeho sílu naplno.

^ 16. odst. Z Lukášova evangelia víc než ze všech ostatních evangelií vyplývá, že modlitby byly pro Ježíše velmi důležité. (Luk. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44)

^ 17. odst. Viz studijní poznámka ke „smělé neodbytnosti“, která vyšla ve Vypsaných odkazech k Pracovnímu sešitu z července 2018 na straně 3.

^ 60. odst. POPIS OBRÁZKŮ: 1. KROK: Bratr a sestra přicházejí do sálu Království. Sešli se tam se spoluvěřícími, a tak je tam přítomný i Jehovův duch. 2. KROK: Připravili se, aby mohli na shromáždění podávat komentáře. Stejný postup zahrnující dva kroky je zapotřebí i při dalších činnostech, o kterých se píše v tomto článku: při studiu Božího Slova, kázání dobré zprávy a modlitbě.