Přejít k článku

Přejít na obsah

 48. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Dokončete, co jste začali

Dokončete, co jste začali

„To, co jste začali, ... dokončete.“ (2. KOR. 8:11, NWT *)

PÍSEŇ Č. 70 ‚Ujišťujme se o důležitějších věcech‘

CO SE DOZVÍŠ *

1. Jakou možnost nám Jehova dává?

JEHOVA nám dává možnost rozhodovat o svém životě. Učí nás, jak se rozhodovat správně, a když děláme rozhodnutí, která se mu líbí, pomáhá nám, aby přinesla dobré výsledky. (Žalm 119:173) Čím pečlivěji uplatňujeme to, co nám radí ve svém Slově, tím lépe se umíme rozhodovat. (Hebr. 5:14)

2. S čím můžeme mít problém potom, co uděláme nějaké rozhodnutí?

2 I když ale uděláme dobré rozhodnutí, můžeme mít problém uvést ho do praxe. Jak to může vypadat? Mladý bratr se rozhodne přečíst celou Bibli. Pár týdnů se mu čtení daří, ale pak přestane. Sestra se rozhodne začít s pravidelnou průkopnickou službou, ale pak stále odkládá datum, kdy se do ní pustí. Rada starších se jednomyslně shodne, že by se měli víc věnovat pastýřské péči, ale pak plynou měsíce a oni v tom nic nedělají. Všechny ty příběhy mají něco společného. Rozhodnutí nebyla uvedena do praxe. Křesťané, kteří žili v prvním století v Korintu, měli podobný problém. Podívejme se, jaké poučení si z toho můžeme vzít.

3. Co se Korinťané rozhodli udělat, ale co následovalo?

3 Asi v roce 55 n. l. udělali Korinťané důležité rozhodnutí. Dozvěděli se, že jejich spoluvěřící v Jeruzalémě a Judeji prožívají těžkosti a mají nouzi a že některé sbory dělají sbírku a chtějí jim poslat nějaké peníze. I křesťané v Korintu byli laskaví a štědří, a tak se rozhodli přispět. Zeptali se apoštola Pavla, co můžou udělat. Pavel jim poslal nějaké pokyny a pověřil Tita, aby jim se sbírkou  pomohl. (1. Kor. 16:1; 2. Kor. 8:6) Za pár měsíců se ale Pavel dozvěděl, že Korinťané svoje rozhodnutí nedotáhli do konce. Hrozilo, že až přijde čas vyzvednout peníze a společně s dary ostatních sborů je odnést do Jeruzaléma, Korinťané nebudou připravení. (2. Kor. 9:4, 5)

4. K čemu Pavel v 2. Korinťanům 8:7, 10 a 11 místní křesťany vybídl?

4 Korinťané udělali výborné rozhodnutí a Pavel je pochválil za pevnou víru a za jejich upřímné přání být štědří. Musel je ale vybídnout, aby to, co začali, také dokončili. (Přečti 2. Korinťanům 8:7, 10, 11.) Z tohoto příběhu je vidět, že i věrní křesťané někdy bojují s tím, aby dobré rozhodnutí uskutečnili.

5. Na které otázky si teď odpovíme?

5 Stejně jako pro Korinťany i pro nás může být někdy náročné podle svého rozhodnutí jednat. Čím to může být? Kvůli vrozené nedokonalosti možná máme sklon věci odkládat. Nebo svoje rozhodnutí nedokážeme zrealizovat proto, že se stane něco nečekaného. (Kaz. 9:11; Řím. 7:18) Jak můžeme svoje rozhodnutí zhodnotit a zjistit, jestli není potřeba ho nějak upravit? A co nám pomůže úspěšně dokončit to, co jsme začali?

JAK DĚLAT DOBRÁ ROZHODNUTÍ

6. Proč může být zapotřebí nějaké rozhodnutí přehodnotit?

6 Některá závažná rozhodnutí nechceme nikdy změnit. Například se držíme svého slibu, že budeme sloužit Jehovovi, a jsme odhodlaní být věrní svému manželovi nebo manželce. (Mat. 16:24; 19:6) Jiná rozhodnutí ale může být zapotřebí přehodnotit. Proč? Protože naše okolnosti se mění. Které kroky nám pomůžou, aby naše rozhodnutí byla co nejlepší?

7. O co bychom se měli modlit a proč?

7 Modli se o moudrost. Jehova zařídil, aby Jakub napsal: „Jestliže ... někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře.“ (Jak. 1:5) V nějakém ohledu „chybí moudrost“ každému z nás. Ať už se tedy zrovna rozhoduješ, nebo svoje rozhodnutí přehodnocuješ, spoléhej se na Jehovu. On ti pomůže rozhodnout se moudře.

8. Co bychom si měli zjistit, když se rozhodujeme?

8 Zjisti si dost informací. Podívej se, co říká Boží Slovo, přečti si, co se píše v publikacích od Jehovovy organizace, a poraď se s lidmi, kterým můžeš důvěřovat. (Přísl. 20:18) To je nezbytné, když se rozhoduješ, jestli změnit práci, přestěhovat se nebo jaké vzdělání si zvolit, aby ses uživil a mohl sloužit Jehovovi.

9. Jak důležité je být poctiví sami k sobě?

9 Prozkoumej své pohnutky. Jehovovi na našich pohnutkách záleží. (Přísl. 16:2) Přeje si, abychom byli ve všem poctiví. Týká se to i našich pohnutek pro nějaké rozhodnutí – je důležité, abychom byli poctiví k sobě i druhým. Když to úplně nezvládneme, může pro nás být náročné podle svého rozhodnutí jednat. Mladý bratr se například rozhodne stát pravidelným průkopníkem. Po nějaké době se mu ale přestane dařit věnovat službě potřebný počet hodin a služba ho ani moc netěší. Možná si říkal, že s průkopnickou začíná proto, že  chce dělat radost Jehovovi. Nemohlo to ale být tak, že jeho hlavní pohnutkou byla snaha udělat radost rodičům nebo někomu jinému?

10. Co člověk potřebuje, aby dokázal něco změnit?

10 Podívejme se na jiný příklad. Muž, který studuje Bibli, se rozhodne přestat kouřit. Týden, dva to vydrží, jenže pak si zase zapálí. Nakonec je ale úspěšný! Překonal svou závislost, protože ho motivovala láska k Jehovovi a silná touha dělat mu radost. (Kol. 1:10; 3:23)

11. Proč je nutné dávat si konkrétní cíle?

11 Buď konkrétní. Čím konkrétnější tvoje rozhodnutí bude, tím pravděpodobněji se ti podaří ho uskutečnit. Třeba ses rozhodl častěji si číst Bibli. Pokud si ale neuděláš konkrétní plán, dost možná se ti to nepodaří. * Nebo sboroví starší se rozhodnou častěji chodit na pastýřské návštěvy, ale po čase zjistí, že je všechno při starém. Mohlo by jim pomoct, kdyby se zamysleli nad otázkami jako například: Řekli jsme si, kteří bratři a sestry by pastýřskou péči zvlášť potřebovali? Určili jsme si konkrétní termíny, kdy za nimi zajdeme?

12. Co někdy musíme udělat a proč?

12 Buď realista. Nikdo z nás nemá tolik času, peněz a energie, aby zvládl všechno, co by si přál. Buď proto realista a buď rozumný. Možná zjistíš, že není v tvých silách nějaké rozhodnutí uvést do praxe a že je nutné ho změnit. (Kaz. 3:6) Řekněme ale, že už jsi své rozhodnutí znovu zvážil, upravil ho podle potřeby a jsi přesvědčený, že ho dokážeš uskutečnit. Podívejme se na pět kroků, které ti pomůžou dokončit, co jsi začal.

CO TI POMŮŽE ROZHODNUTÍ USKUTEČNIT

13. Jak můžeš získat sílu jednat podle svého rozhodnutí?

13 Modli se o sílu jednat. Bůh ti může dát sílu jednat podle tvého rozhodnutí. (Filip. 2:13) A tak ho pros o svatého ducha, abys měl sílu, kterou potřebuješ. Nepřestaň se modlit, i když se ti zdá, že Jehova na tvé prosby nereaguje. O tom, jak svatého ducha získat, Ježíš řekl: „Neustále proste, a bude vám dáno.“ (Luk. 11:9, 13)

14. Jak ti zásada z Přísloví 21:5 pomůže uvést rozhodnutí do praxe?

14 Udělej si plán. (Přečti Přísloví 21:5.) Abys zvládl nějakou větší práci, musíš si naplánovat, jak budeš postupovat, a pak se toho držet. Podobně když uděláš nějaké rozhodnutí, sepiš si konkrétní kroky, které chceš podniknout, abys ho dotáhl do konce. Když si větší úkoly rozdělíš na menší, lépe uvidíš, jak se ti daří postupovat. Pavel vybídl Korinťany, aby si „každý první den v týdnu“ dávali nějaké peníze stranou a nemuseli pak dělat sbírky, až k nim přijde. (1. Kor. 16:2) Když si větší úkol rozdělíš na menší, pomůže ti to i k tomu, abys neměl pocit, že je nad tvé síly.

15. Když už máš plán, na co se zaměřit pak?

15 Když máš jasný plán a máš ho sepsaný, pomůže ti to, abys proměnil rozhodnutí v činy. (1. Kor. 14:40) Můžeš se inspirovat pokyny pro rady starších. Když starší dělají nějaká rozhodnutí,  mají vždy určit jednoho, který zapíše, kdo bude mít konkrétní úkol na starost a kdy by měl být hotový. Pokud se starší tímto pokynem řídí, je větší pravděpodobnost, že svoje rozhodnutí zrealizují. (1. Kor. 9:26) Co kdybys to zkusil dělat podobně? Například si urči, které úkoly bys měl ten den zvládnout, a seřaď je podle toho, v jakém pořadí se jim chceš věnovat. Může ti to pomoct nejenom dotáhnout věci do konce, ale také jich zvládnout víc za kratší dobu.

16. Co je nezbytné, když chceš svůj plán uskutečnit, a jak to vyplývá z Římanům 12:11?

16 Nelituj úsilí. Když chceš svůj plán uskutečnit a dokončit, co jsi začal, vyžaduje to určitou námahu. (Přečti Římanům 12:11.) Pavel Timoteovi napsal, aby se vytrvale snažil stát lepším učitelem. Touhle radou se můžeme řídit, ať pracujeme na jakémkoli duchovním cíli. (1. Tim. 4:13, 16)

17. Jak můžeme Efezanům 5:15 a 16 uplatnit, když se snažíme uskutečnit svoje rozhodnutí?

17 Moudře si organizuj čas. (Přečti Efezanům 5:15, 16.) Urči si, kdy budeš pracovat na tom, abys své rozhodnutí uskutečnil, a pak se toho drž. Nečekej na ideální podmínky – ty nejspíš nikdy nepřijdou. (Kaz. 11:4) Nenech se méně důležitými věcmi obrat o čas a energii, které potřebuješ na ty důležitější. (Filip. 1:10) Pokud to jde, vyhraď si takovou dobu, kdy budeš co nejmíň vyrušován. Řekni ostatním, že se teď potřebuješ soustředit. Možná se rozhodneš, že si vypneš telefon a že e-maily a sociální sítě si necháš na později. *

18., 19. Co ti pomůže nenechat se od dobrého rozhodnutí odradit nějakým neúspěchem?

18 Zaměř se na výsledek. To, čeho ses rozhodl dosáhnout, je jako cíl nějaké cesty. Pokud se opravdu chceš někam dostat, nezastaví tě to, že nějaká silnice je uzavřená a musíš zvolit jinou trasu. Podobně pokud jsme zaměření na výsledek svých rozhodnutí, jen tak lehko se nevzdáme, když se setkáme s nějakým neúspěchem nebo se věci vyvíjejí jinak, než jsme čekali. (Gal. 6:9)

19 Udělat dobré rozhodnutí není snadné a uvést ho do praxe může vyžadovat hodně úsilí. Jehova ti ale může dodat moudrost a sílu, abys to, co jsi začal, také dokončil.

PÍSEŇ Č. 45 Stále dál!

^ 3. odst. NWT je zkratka pro revidované vydání Svatého Písma – Překladu nového světa v angličtině.

^ 5. odst. Lituješ občas nějakého rozhodnutí? Bývá pro tebe těžké se dobře rozhodnout a pak se svého rozhodnutí držet? V tomto článku najdeš rady, které ti pomůžou se v tom zlepšit a dokončit, co začneš.

^ 11. odst. Při plánování svého osobního čtení Bible můžeš použít Rozpis čtení Bible, který je k dispozici na jw.org®.

^ 17. odst. Další návrhy, jak si organizovat čas, najdeš v článku „20 tipů, jak získat víc času“, který vyšel v Probuďte se! z dubna 2010.