Přejít k článku

Přejít na obsah

„Budu chodit v tvé pravdě“

„Budu chodit v tvé pravdě“

„Poučuj mě, Jehovo, o své cestě. Budu chodit v tvé pravdě.“ (ŽALM 86:11)

PÍSNĚ: 26, 101

1.–3. a) Co by pro nás pravda měla znamenat? Ukaž to na příkladu. (Viz úvodní obrázky.) b) Nad kterými otázkami se zamyslíme?

DNES je běžné, že si člověk něco koupí a pak to jde vrátit. Podle různých průzkumů zákazníci v některých zemích vrací téměř devět procent zboží, které si koupili v kamenných obchodech. V případě zboží koupeného přes internet to je víc než 30 procent. Zákazník možná zjistí, že daná věc nesplňuje jeho očekávání, je kazová nebo se mu zkrátka nelíbí. A tak se rozhodne, že ji chce vyměnit nebo že chce zpátky peníze.

2 S biblickou pravdou bychom ale nic podobného udělat nechtěli. Potom co jsme si ji koupili, bychom ji nikdy nechtěli vrátit. (Přečti Přísloví 23:23; 1. Tim. 2:4) V předchozím článku jsme si ukázali, že získat pravdu nás stálo hodně času. Navíc jsme se kvůli ní možná vzdali slibné kariéry nebo jsme se museli vyrovnat s tím, že naše vztahy s druhými už nejsou jako dřív. Možná jsme museli změnit svoje myšlení a chování nebo opustit nebiblické zvyky  a tradice. Jsme si ale jistí, že to, co od Jehovy dostáváme, daleko převyšuje cenu, kterou jsme zaplatili.

3 Ježíš v jednom krátkém podobenství vyprávěl o cestujícím kupci, který hledal vzácné perly. Když našel jednu, která měla obrovskou hodnotu, tak „okamžitě prodal“ všechno, co měl, aby si ji mohl koupit. Ježíš tím chtěl ukázat, jakou hodnotu bude pro člověka mít pravda o Božím království. (Mat. 13:45, 46) Když jsme našli pravdu – pravdu o Božím království i všechny ostatní vzácné pravdy, které jsme se z Bible dozvěděli – i my jsme se ochotně vzdali všeho, co bylo potřeba, abychom ji získali. Pokud pro nás pravda bude stále vzácná, nikdy ji neprodáme. Je ale smutné, že někteří Boží služebníci si pravdy přestali vážit, a dokonce ji prodali. To bychom nikdy nechtěli! Jak dáme najevo, že pravdu střežíme jako poklad? Tím, že budeme „nadále [chodit] v pravdě“. (Přečti 3. Jana 2–4.) To znamená, že pravda pro nás bude tím nejdůležitějším a bude to poznat z toho, jak žijeme. Zamyslíme se teď nad následujícími otázkami: Proč a jak někteří pravdu prodali? Jak se můžeme takové chyby vyvarovat? A jak můžeme posílit své rozhodnutí dál chodit v pravdě?

PROČ A JAK NĚKTEŘÍ PRAVDU PRODALI

4. Proč prodali pravdu někteří lidé v prvním století?

4 Někteří lidé v prvním století Ježíšovo učení sice přijali, ale za nějaký čas v pravdě chodit přestali. Uveďme si příklad. Ježíš jednou nasytil velký zástup lidí. Ti pak za ním přišli na druhou stranu Galilejského moře. Tam ale Ježíš řekl něco, co je vyděsilo: „Pokud nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.“ Místo aby se Ježíše zeptali, co tím myslel, řekli: „Tato řeč je otřesná; kdo jí může naslouchat?“ Vedlo to k tomu, že „mnozí z jeho učedníků odešli k věcem za sebou a již s ním nechodili“. (Jan 6:53–66)

5., 6. a) Proč se někteří v dnešní době odtáhli od Jehovy? b) Jak se může stát, že někdo pozvolna pravdu opustí? Uveď přirovnání.

5 Je smutné, že i v dnešní době někteří křesťané pravdu opustili. Někomu vadila úprava porozumění nějaké biblické pasáže nebo to, co řekl či udělal nějaký známý bratr. Někdo se urazil, protože na základě Bible dostal radu. Jiní se vzdali pravdy proto, že se s nějakým křesťanem nesnesli. A někdo se zase přidal na stranu odpadlíků a dalších lidí, kteří překrucují to, čemu věříme. To je několik důvodů, proč se někteří vědomě odtáhli od Jehovy i od sboru. (Hebr. 3:12–14) Bylo by mnohem lepší, kdyby udělali totéž co Petr a dál důvěřovali Kristu. Když se Ježíš apoštolů zeptal, jestli také nechtějí odejít, Petr okamžitě odpověděl: „Pane, ke komu odejdeme? Máš výroky věčného života.“ (Jan 6:67–69)

6 Jiní se od pravdy vzdálili pozvolna a možná si ani nevšimli, co se děje. Člověk, který pravdu postupně opouští, je jako loďka, která je pomalu unášena od břehu. Bible nám říká,  že si máme dávat pozor, abychom nikdy nebyli „zavlečeni pryč“. (Hebr. 2:1) Na rozdíl od někoho, kdo se odtáhne záměrně, ten, kdo je od pravdy zavlékán, to nedělá vědomě. Dovoluje ale, aby jeho vztah s Jehovou slábl, a tak riskuje, že o něj přijde. Jak můžeme něčemu takovému předejít?

JAK MŮŽEME PŘEDEJÍT TOMU, ŽE BYCHOM PRAVDU PRODALI

7. Co nám pomůže, abychom pravdu nikdy neprodali?

7 Abychom dál chodili v pravdě, je nezbytné přijímat a poslouchat všechno, co Jehova říká. Pravdu musíme mít na prvním místě a podle biblických zásad žít. Král David v modlitbě řekl Jehovovi: „Budu chodit v tvé pravdě.“ (Žalm 86:11) David se pro to rozhodl. I my musíme být pevně odhodlaní dál chodit v Boží pravdě. Kdybychom nebyli, mohli bychom začít přemýšlet o věcech, které jsme za pravdu zaplatili, a možná bychom byli v pokušení vzít si některé z nich zpátky. Dobře ale víme, že si nemůžeme vybírat, které biblické pravdy přijmeme a které ne. Musíme chodit v celé pravdě. (Jan 16:13) Přemýšlejme o pěti věcech, kterými jsme možná za pravdu zaplatili. Posílíme tak svoje rozhodnutí nikdy nepodlehnout pokušení vzít si něco z toho zpátky. (Mat. 6:19)

8. Jak by se mohlo stát, že se někdo od pravdy vzdálí tím, že nerozumně využívá svůj čas? Uveď příklad.

8 Čas. Pokud nechceme, aby nás něco vzdálilo od pravdy, je potřeba moudře využívat čas. Když si nedáme pozor, možná začneme trávit nepřiměřené množství času na internetu, u televize, zábavou nebo koníčky. Na těchto věcech není samo o sobě nic špatného, ale mohlo by se stát, že jim budeme věnovat čas, který jsme dřív trávili studiem nebo jinými duchovními činnostmi. Podívejme se na jeden příklad. Emma * už od dětství milovala koně a jezdila na nich, kdykoli mohla. Po nějaké době ale začala mít špatný pocit z toho, kolik času tím tráví. A tak se rozhodla udělat nějaké změny. Také jí pomohlo vyprávění bývalé krasojezdkyně Cory Wellsové. * Emma teď víc času věnuje službě Jehovovi a své rodině i přátelům, kteří mu také slouží. Má k Jehovovi bližší vztah a je ráda, že svůj čas využívá moudře.

9. Jak by se mohlo stát, že pro nás budou hmotné výhody důležitější než duchovní věci?

9 Hmotné výhody. Pokud chceme dál chodit v pravdě, nesmí pro nás být majetek ani peníze příliš důležité. Když jsme poznali pravdu, tyto věci pro nás přestaly být prioritou. Kvůli pravdě jsme se rádi vzdali hmotných výhod. Ale jak čas plyne, možná vidíme, že lidé kolem nás si kupují nejnovější elektroniku nebo si díky penězům užívají život jinak. Mohli bychom začít mít pocit, že o něco přicházíme. Už bychom nebyli spokojení s tím, že máme to, co potřebujeme, a začali bychom se na úkor duchovních věcí soustředit na získávání majetku. Takovým směrem se možná vydal Démas. Sloužil s apoštolem Pavlem, ale „protože miloval nynější systém věcí“, spolupracovat  s ním přestal. (2. Tim. 4:10) Proč? Miloval snad hmotné věci víc než ty duchovní? Nebo ho už nebavilo kvůli službě s Pavlem pořád něco obětovat? To Bible neříká. Co si z toho můžeme vzít pro sebe? Možná jsme peníze a majetek kdysi milovali, a pokud si nedáme pozor, může v nás tato láska znovu sílit, a to až do té míry, že pravdu přestaneme milovat. A to bychom určitě nechtěli.

10. Jakému nátlaku musíme odolávat, pokud chceme stále chodit v pravdě?

10 Vztahy s druhými. Chodit v pravdě také znamená nepodlehnout nátlaku ostatních. Když jsme v pravdě chodit začali, mělo to vliv na naše vztahy s přáteli a příbuznými, kteří Jehovovi neslouží. Někteří naše přesvědčení respektují, jiní jsou vyloženě proti. (1. Petra 4:4) Samozřejmě že se upřímně snažíme, abychom s příbuznými měli dobré vztahy a chovali se k nim hezky. Nemůžeme ale porušovat Boží měřítka, abychom se příbuzným zavděčili. A jak se učíme z 1. Korinťanům 15:33, našimi blízkými přáteli by měli být jenom ti, kdo milují Jehovu.

11. Jak se můžeme vyvarovat nebiblického jednání?

11 Špatné myšlenky a chování. Každý, kdo chodí v pravdě, musí být svatý. (Iz. 35:8; přečti 1. Petra 1:14–16) Když jsme poznávali pravdu, všichni jsme museli udělat nějaké změny, abychom žili podle Božích měřítek. A pro některé z nás to byly radikální změny. Nikdy bychom neměli svůj čistý a svatý způsob života vyměnit za morální bahno tohoto světa. Jak se můžeme ubránit pokušení udělat něco nemorálního? Přemýšlej, jak vysokou cenu za to, abychom byli svatí, Jehova zaplatil – drahocennou krev svého Syna Ježíše Krista. (1. Petra 1:18, 19) Když chceme zůstat v Jehovových očích čistí, je potřeba hodnotu Ježíšovy výkupní oběti vnímat myslí i srdcem.

12., 13. a) Proč je nezbytné mít na svátky stejný názor jako Jehova? b) O čem budeme mluvit teď?

12 Zvyky a tradice, které se Bohu nelíbí. Příbuzní, kolegové nebo spolužáci nás můžou přemlouvat, abychom s nimi slavili svátky, které se Jehovovi nelíbí. Jak tomu nepodlehnout? Mějme jasně na mysli, jaký názor na takové zvyky a tradice má Jehova. Podívejme se znovu na články v našich publikacích, ve kterých se psalo o původu různých oblíbených svátků. Když si připomeneme biblické důvody, proč takové svátky neslavíme, budeme mít jistotu, že jednáme tak, jak je to „přijatelné Pánu“. (Ef. 5:10) Když budeme důvěřovat Jehovovi a jeho Slovu, nebudeme se „chvět ... před lidmi“. (Přísl. 29:25)

13 Doufáme, že v pravdě budeme chodit navždy. Jak svoje rozhodnutí dál chodit v pravdě můžeme posílit? Podívejme se na tři způsoby.

BUĎ ROZHODNUTÝ DÁL CHODIT V PRAVDĚ

14. a) Jak nám to, že budeme dál studovat Bibli, pomůže, abychom pravdu nikdy nechtěli prodat? b) Proč potřebujeme moudrost, kázeň a porozumění?

14 Zaprvé, dál studuj vzácné pravdy z Božího Slova a do hloubky o nich přemýšlej. Dělej si na to čas  pravidelně. Čím víc budeš studovat, tím víc budeš pravdu milovat a budeš rozhodnutý nikdy ji neprodat. V Příslovích 23:23 se píše, že si máme koupit také „moudrost a kázeň a porozumění“. Pravdu z Bible nestačí jenom znát. Musíme dovolit, aby ovlivňovala náš život. Díky porozumění chápeme, že všechny Jehovovy výroky jsou vzájemně v souladu. A moudrost nás motivuje, abychom podle toho, co známe, jednali. Čas od času nás pravda také ukázní, když nám ukáže, v čem se potřebujeme změnit. Na něco takového vždycky pohotově reagujme. Ukázňování má totiž mnohem větší hodnotu než stříbro. (Přísl. 8:10)

15. Jak nás chrání opasek pravdy?

15 Zadruhé, buď pevně rozhodnutý žít podle pravdy každý den. Měj na sobě opasek pravdy. (Ef. 6:14) V biblických dobách voják nosil opasek proto, aby mu chránil bedra a vnitřní orgány. Aby ale opasek plnil svůj účel, musel být těsně utažený. Kdyby byl volný, moc by ho nechránil. V jakém smyslu je pravda jako takový opasek? Pokud ji máme stále těsně utaženou, chrání nás před chybným uvažováním a pomáhá nám dobře se rozhodovat. Když budeme v nějaké těžké situaci nebo v pokušení udělat něco špatného, posílí naše odhodlání jednat správně. Vojáka by nikdy ani nenapadlo jít do bitvy bez opasku a i my musíme být rozhodnutí nikdy si opasek pravdy nepovolit ani nesundat. Co nejvíc se snažme držet biblické pravdy v každé oblasti života. Opasek byl také dobrým místem, kam si voják mohl připnout meč. Podívejme se, jak můžeme něco podobného udělat my.

16. Jak tím, že druhé vyučujeme pravdu, posilujeme svoje rozhodnutí dál chodit v pravdě?

16 Zatřetí, uč biblickou pravdu druhé, jak jen ti to okolnosti dovolují. Budeš tak stále pevně držet duchovní meč, „Boží slovo“. (Ef. 6:17) Každý z nás se může snažit být lepším učitelem a „správně [zacházet] se slovem pravdy“. (2. Tim. 2:15) Když s Biblí v ruce pomáháme druhým, aby si také koupili pravdu a nevěřili lžím, pomáhá to i nám samotným lépe pravdu znát a víc ji milovat. Tímto způsobem posilujeme svoje rozhodnutí dál chodit v pravdě.

17. Proč je pro tebe pravda drahocenná?

17 Pravda je drahocenný dar od Jehovy. Díky ní jsme získali to nejcennější, co máme – blízký vztah s naším nebeským Otcem. Jehova nás toho naučil už tolik! A to je jenom začátek. Slibuje nám, že k pravdě, kterou jsme si už koupili, nám přidá věčný život. Važme si proto pravdy jako vzácné perly. Investujme do ní dál a nikdy ji neprodejme. Potom stejně jako David dodržíme svůj slib Jehovovi: „Budu chodit v tvé pravdě.“ (Žalm 86:11)

^ 8. odst. Jméno bylo změněno.

^ 8. odst. Video najdeš na JW Broadcasting pod INTERVIEW A VYPRÁVĚNÍ > PRAVDA MĚNÍ ŽIVOT LIDÍ.