STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Listopad 2018

V tomto čísle jsou studijní články na období od 31. prosince 2018 do 3. února 2019.

„Kup si ... pravdu a neprodávej ji“

Co to znamená koupit si pravdu? Když ji získáme, co máme dělat, abychom ji neztratili?

„Budu chodit v tvé pravdě“

Jak můžeme posílit své rozhodnutí dál se držet pravdy od Jehovy?

Důvěřuj Jehovovi, a budeš žít věčně!

Kniha Habakuk nám může pomoct udržet si vnitřní klid navzdory problémům.

Kdo tvaruje tvoje myšlení?

Jak se můžeme nechat tvarovat Jehovovým myšlením, a ne lidským?

Přijímáš Jehovovy myšlenky za své?

Co znamená, že máme předělat svoji mysl, a jak to můžeme dělat?

Laskavost – vlastnost, kterou dáváme najevo slovy i skutky

Laskavost patří k ovoci Božího svatého ducha. Jak můžeme tuto krásnou vlastnost rozvíjet?

Otázky čtenářů

Kdo byli dobrodinci, o kterých Ježíš mluvil večer před svou smrtí, a proč měli takový titul?

Jaký dar můžeme dát Jehovovi?

Co patří k hodnotným věcem, o kterých se píše v Příslovích 3:9, a jak jimi můžeme podporovat pravé uctívání?