Přejít k článku

Přejít na obsah

Co ti pomůže zvyknout si v novém sboru

Co ti pomůže zvyknout si v novém sboru

„BYL jsem z té změny nervózní,“ říká Allen. * „Nevěděl jsem, jestli si najdu nové přátele a jestli do sboru zapadnu.“ Allen se přestěhoval a zvyká si ve sboru, který je od jeho původního domova víc než 1 400 kilometrů daleko.

Pokud jsi změnil sbor, možná máš podobné obavy. Co ti pomůže si v novém sboru zvyknout? Co můžeš dělat, když je to těžší, než sis myslel? A pokud se nestěhuješ, jak bys mohl takovou změnu usnadnit nově příchozím?

CO TI POMŮŽE ZAPUSTIT KOŘENY

Přemýšlej nad následujícím příkladem: Když přesazujeme strom, je to pro něj stres. Když ho vykopeme, obvykle přerušíme většinu jeho kořenů, protože ho pak můžeme snadněji přemístit. Jakmile ho přesadíme, musí okamžitě začít zapouštět nové kořeny. Stejně tak pokud přicházíš do nového sboru, může to pro tebe být stres. V předchozím sboru sis vytvořil vzácná přátelství a měl jsi zažitý určitý režim duchovních činností. Teď musíš zapustit nové kořeny, aby se ti dál dobře dařilo. Co ti v tom pomůže? Uplatňování biblických zásad. Nad některými se zamyslíme.

Ten, kdo pravidelně čte Boží Slovo, je „jako strom zasazený při vodních tocích, který dává své vlastní ovoce ve svém období a jehož listí neusychá, a všechno, co dělá, se podaří“. (Žalm 1:1–3)

Tak jako strom musí mít dostatek vody, aby zůstal zdravý, křesťan musí přijímat dostatek živin z Božího Slova, aby zůstal duchovně silný. Dál si proto každý den čti Bibli a pravidelně choď na shromáždění. Zůstaň u svého dobrého zvyku mít rodinné uctívání a osobní studium. Všechno, co jsi dělal dřív, abys měl s Jehovou pevný vztah, bys měl dělat i teď.

„Kdo velkoryse svlažuje jiné, bude také sám velkoryse svlažován.“ (Přísl. 11:25)

Buď co nejvíc ve službě. Rychleji si zvykneš a také ti to bude dodávat energii. Kevin, jeden sborový starší, říká: „Mojí ženě a mně nejvíc pomohlo to, že jsme se krátce po příchodu do nového sboru přihlásili do pomocné průkopnické služby. Rychle jsme se seznámili se spolukřesťany a průkopníky a zorientovali se v obvodu.“ Roger, který se přestěhoval víc než 1 600 kilometrů, vypráví: „Nejlepší způsob, jak si zvyknout v novém sboru, je chodit co nejčastěji do služby. Také řekni starším, že jsi ochotný s čímkoli pomoct. Třeba se nabídni, že pomůžeš s úklidem sálu Království, vezmeš za někoho úkol nebo budeš někoho vozit na shromáždění. Když bratři a sestry vidí, že někdo nový je obětavý, snadněji ho mezi sebe přijmou.“

„Otevřte . . . své srdce dokořán.“ (2. Kor. 6:13, Jeruzalémská bible)

Dávej bratrům a sestrám ve sboru najevo, že je máš rád. Potom co Melissa se svou rodinou přešla do jiného sboru, zaměřili se na to, aby si tam našli  přátele. Říká: „Před shromážděním i po něm jsme si v sále Království s druhými povídali. Tak jsme měli čas říct si něco víc, a ne se jenom pozdravit.“ Díky tomu se také rychleji naučili jména bratrů a sester. Navíc byli pohostinní, a to nová přátelství upevnilo. Melissa dodává: „Vyměnili jsme si telefonní čísla, takže s námi druzí mohli být v kontaktu a zahrnout nás do sborových aktivit.“

Pokud tě děsí představa, že bys měl mluvit s neznámými lidmi, začni maličkostmi. Může to být úsměv, a to i když se ti zpočátku možná usmívat nechce. Úsměv k tobě druhé přitáhne. Bible přece říká, že „jas očí rozradostňuje srdce“. (Přísl. 15:30) Rachel, která se odstěhovala daleko od místa, kde vyrůstala, říká: „Vždycky jsem se hodně styděla. Někdy se musím přinutit, abych si s bratry a sestrami v novém sboru povídala. Vyhlídnu si v sále někoho, kdo sedí a právě s nikým nemluví. Třeba je zrovna tak uzavřený jako já.“ Co kdyby sis dal za cíl, že si před každým shromážděním nebo po něm popovídáš s někým, koho ještě neznáš?

Možná jsi ale prvních pár týdnů nadšený, že poznáváš nové lidi. Nicméně to, co je nové, může časem zevšednět. Pokud máš takový pocit i ty, dál se snaž nacházet si nové přátele.

Přesazování je pro strom stres, ale na novém místě hned zapouští kořeny

DOPŘEJ SI TOLIK ČASU, KOLIK POTŘEBUJEŠ

Některé stromy potřebují k tomu, aby na novém místě pevně zakořenily, víc času. Stejně tak některým lidem trvá delší dobu, než si v novém sboru zvyknou. Pokud jsi změnil sbor už před nějakou dobou, ale pořád si těžko zvykáš, může ti pomoct, když uplatníš následující biblické zásady:

„Nevzdávejme se . . . konání toho, co je znamenité, neboť v patřičném období budeme sklízet, jestliže neochabneme.“ (Gal. 6:9)

Na to, aby sis zvykl, možná potřebuješ víc času, než jsi čekal, a tak si ho dopřej. Například mnozí absolventi školy Gilead zůstávají v zahraničním působišti několik let a teprve pak jedou navštívit svoji rodnou zemi. To jim pomáhá sžít se s místními bratry a sestrami a zvyknout si na odlišnou kulturu.

Alejandro se stěhoval několikrát a ví, že proces zvykání si nelze uspěchat. Vypráví: „Po našem posledním stěhování mi manželka řekla: ‚Všichni moji přátelé zůstali v předchozím sboru!‘“ Připomněl jí, že když se stěhovali před dvěma lety, řekla přesně to samé. Během těch dvou let se ale zajímala o druhé, a tak se lidé, které neznala, stali jejími blízkými přáteli.

„Neříkej: ‚Proč se stalo, že se dřívější dny prokázaly být lepší než tyto?‘, vždyť to není z moudrosti, že ses na to ptal.“ (Kaz. 7:10)

Nesrovnávej nový sbor s tím předchozím. Bratři a sestry v novém sboru jsou možná rezervovanější nebo naopak otevřenější, než jsi byl zvyklý. Zaměř se na jejich pozitivní rysy – dívej se na ně tak, jak chceš, aby se oni dívali na tebe. Někteří nově příchozí ke svému překvapení zjistili, že si  musí položit otázku: Opravdu cítím lásku „k celému společenství bratrů“? (1. Petra 2:17)

„Neustále proste, a bude vám dáno.“ (Luk. 11:9)

Nepřestávej se modlit o pomoc. David, jeden sborový starší, říká: „Nesnaž se to zvládnout jenom vlastní silou. Hodně věcí dokážeme pouze s Jehovovou pomocí. Modli se o ni!“ Rachel, kterou jsme už citovali, s tím souhlasí. Říká: „Když máme s manželem pocit, že úplně nejsme částí sboru, konkrétně Jehovu prosíme, aby nám pomohl pochopit, jestli děláme něco, kvůli čemu je pro druhé těžké se k nám přiblížit. Pak se snažíme s bratry a sestrami trávit víc času.“

Rodiče, pokud pro vaše děti není snadné zapadnout, mluvte o tom, když se s nimi modlíte. Dělejte něco pro to, aby byly v dobré společnosti, a tak jim pomáhejte najít si nové přátele.

POMÁHEJ NOVĚ PŘÍCHOZÍM CÍTIT SE JAKO DOMA

Co můžeš udělat pro ty, kdo jsou ve sboru noví? Snaž se být od začátku skutečným přítelem. Přemýšlej, co bys jako nováček ocenil, a pak podle toho jednej. (Mat. 7:12) Mohl bys někoho nového pozvat, aby přišel na vaše rodinné uctívání nebo se s vámi podíval na hlavní pořad JW Broadcasting? Mohl by ses s ním domluvit do služby? Když ho pozveš na něco malého k jídlu, bude si tvoji pohostinnost dlouho pamatovat. Jsou ještě jiné způsoby, jak můžeš nově příchozím prakticky pomáhat?

„Když jsme přišli do nového sboru,“ říká Carlos, „dala nám jedna sestra seznam obchodů, kde mají dobré ceny. To nám hodně pomohlo.“ Ti, kdo jsou zvyklí na jiné klima, budou možná vděční, když jim řekneš, jak se oblékat v horkém, chladném nebo deštivém počasí. Pomoct jim může také to, když jim povyprávíš něco z místní historie nebo jim vysvětlíš, čemu u vás lidé věří. Ve službě se jim pak bude lépe dařit.

ÚSILÍ STOJÍ ZA TO

Allen, kterého jsme zmínili na začátku, je v novém sboru už přes rok. Říká: „Nejdřív jsem se musel přinutit, abych se s bratry a sestrami seznamoval. Teď už je vnímám jako rodinu a je mi tu dobře.“ Allen zjistil, že po přestěhování o žádné přátele nepřišel. Naopak získal nové, kteří zřejmě zůstanou jeho přáteli celý život.

^ 2. odst. Některá jména byla změněna.